maandag 27 mei 2019

NIEUWSTE WIJKKRANT 'DE BEIJUMER' IS UIT


Enerzijds loopt papieren nieuws behoorlijk achter de actuele feiten aan, anderzijds geeft een krantje de lezer de gelegenheid er even lekker voor te gaan zitten om in alle rust te lezen wat er zoal in Beijum speelt.

Zie afbeelding, hij is er weer en zal in alle brievenbussen terecht komen zonder NEE-sticker. En  op bepaalde punten in  de wijk komen te liggen, waaronder bij de AH en de Wiershoeck. De krant van Beijum. Van en voor de Beijumer.

Wat staat er dit keer zoal in? Nog even de opening van het Melsema-gebouw en de braderie. Een kunst- en kruidenrubriek, een column, een ondernemer in de wijk die gratis oud ijzer-spullen komt ophalen (nog wat meer, lees het bericht).

Nieuw...een jongerenpagina.

Veel plezier ermee, ook namens de redeactie.

Geen opmerkingen: