donderdag 9 mei 2019

OMGEVING MELSEMAGEBOUW RICHTING OPENINGSFEEST (2)
Het zou een mini-serie worden. 

Schreef de Beijumblogger afgelopen vrijdag

Maar dat wordt het hem niet.
En dat ligt niet aan de drive van ondergetekende, maar het komt gewoon niet klaar voor komende zaterdag.

Waar gaat dit ook nog maar over? Wat komt niet klaar?

De ruimte tussen de Huiskamer van Beijum, Plein Oost, en het Melsema-gebouw zal prettig worden aangepast.

Zie nog eens dit bericht

Komende zaterdag wordt het Melsema-gebouw officieel geopend. Stadsdeelcoördinator Koornstra zal gaan speechen, evenals wijkwethouder Gijsbertsen.

Foto's en mini-video zijn gistermiddag gemaakt.

Jammer, dit is niet helemaal goed afgestemd en/of berekend.

Zie bovenstaande foto. Rechtsachter de modderpoel wordt zaterdag een braderie gehouden.

En het gebouw zal zoals gezegd worden geopend.

Een openingsfeest met hekwerk en modder, dat was vast niet de bedoeling.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Als de gemeente Groningen, samen met de Christelijke Woningstichting Patrimonium, het Melsemagebouw (de folder spreekt over "Eigen Heerd") wil openen, dan moeten de omstandigheden daartoe geschikt zijn. Anders worden de wijkbewoners niet serieus genomen.

Hoe kan de gemeente, samen met Patrimonium, het Dienstencentrum van Beijum gaan openen in een omgeving met zandbulten, modderpoelen, vuile betegeling, metalen hekwerken en zwaar bouwmaterieel? Er is geen mooi terras met stoelen.

Op de folder van de officiële opening ontbreken meerdere instanties die tevens hun diensten aanbieden, zoals Certe (voor bloedprikken, etc.) en de wijkagenten.

Mensen worden gelokt met een braderie (op de folder staat op eelske wijze braderij) en muziek.

Dit wijkgebouw is nu reeds te klein. Zowel voor Wij Beijum als voor de Stichting Buurtcentra in Beijum (deze stichting moet haar naam spoedig gaan wijzigen, omdat er in Beijum helaas maar één buurtcentrum is overgebleven dat onder haar hoede valt). Daarom wordt De Wegwijzer aan Plein Oost meer verhuurd.


Johan, je hebt volledig gelijk. De coördinatie of afstemming ontbreekt volledig. Met name de gemeente Groningen, meer specifiek de Stadsdeelcoördinatie Oost, moet zich diep schamen.