zaterdag 12 september 2020

ARJAN DE ROOIJ OVER HET DIFTARDEBAT IN GRONINGEN
Het Diftardebat zit erop. En er zal nog lang over nagepraat worden. Voorlopig geen Diftar. En ik ben daar blij mee. De rotzooi die onze mooie stad nu al teistert was alleen maar groter geworden

Wat er nu nog ligt zijn een aantal vragen. Hoe kan het, dat als een meerderheid voor een voorstel is, dit toch niet doorgaat. Wat een politiek gepruts is dat. GroenLinks heeft 11 zetels, een meerderheid staat achter haar voorstel en na een stemming diep in de nacht staan ze met lege handen. Politiek voor gevorderden dunkt me. 

En hoe kan een partij als GroenLinks, die bekend staat als zeer betrouwbaar, de coalitie zo onder druk brengen. Iedereen is boos. Wat een geklungel.

 Maar ik ben blij dat dit heilloze voorstel twee jaar in de koelkast staat. In die twee jaar zullen we het eens met elkaar moeten hebben over afval. 

 Ik zie door de hele stad, en niet alleen in Beijum, grote bulten rotzooi. En meestal ligt die bende bij plekken waar het vuil naartoe gebracht moet worden. Kennelijk zijn mensen best bereid om een stukje te lopen met vuilnis, oude kranten, vazen, stoelen, schilderijlijsten en weet ik veel wat nog meer, maar zij n ze niet bereid (of niet in staat) de zooi netje in de bak te gooien. Dit is idioot. Je vervuilt de openbare ruimte en die is van ons allemaal. Doe dat niet.

 Het verschijnsel van pleur de zooi maar ergens heen, is op komen zetten met het neoliberalisme. In deze periode was er maar een ding belangrijk en dat is geld. Voor liberalen is de wereld overzichtelijk: “Belasting betalen is voor de dommen en de overheid deugt niet” Dit is nooit zo direct geformuleerd maar het komt er wel op neer. De liberaal wil niet betalen. Ze zien hoe hoog de belasting is, maar zien nooit wat ze ervoor terug krijgen. En omdat de liberalen de laatste jaren de wind in de rug hadden wordt er bezuinigd op onderwijs, politie, leger, zorg, sociale zaken, sportvoorzieningen, onderhoud van wegen en kanalen en het netjes houden van de Stad. Liberalen vinden dat verstandig. 

Ik denk er anders over. Ik denk dat de publieke sector, de sector die van ons allemaal is zorg verdient. Dat geldt voor politie, onderwijs, zorg, sociale zekerheid maar ook zeker voor de openbare ruimte. Daar moeten we met elkaar netjes op zijn. En rommel moeten we met elkaar opruimen. Ik weet dat dat geld kost. Maar goed, we betalen belasting dus daar mogen we wat voor terug verwachten. En ik wil niet in een vervuilde en verloederde stad wonen. 

Ik stel dus voor dat we de komende twee jaar met elkaar gaan praten over hoe we de omgeving netjes houden. Mijn bijdrage is dan de volgende: We betalen het schoonhouden van de stad via de afvalstoffenheffing. Wekelijks wordt de kliko geleegd, als de ondergrondse vuilnisbak vol is komt de gemeente hem legen. Daarnaast mogen de Stadjers vier keer per jaar gratis grofvuil op laten halen. Nou ja, gratis. Dat gaat ook via de afvalstoffenheffing. En misschien moet die dan een beetje omhoog. 

Maar ja, je betaalt wat en je krijgt er wat voor terug. Een mechanisme dat de liberalen niet begrijpen. Ook GroenLinks liberalen niet.

Arjan de Rooij

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ondanks de vele foto’s van Beijumnieuws over “Sociaal vuilnis in Beijum”, bekend bij vele raadsleden, wordt bij de voortzetting van het huidige afvalinzamelingssysteem het grofvuil niet één keer per jaar gratis afgehaald voor de minima. De dumping van grofvuil in arme wijken en buurten zal, naar ik vrees, helaas doorgaan. Mede met dank aan de grote fractie van GroenLinks, die volgens mijn inschatting bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal worden gehalveerd.


Deze verstandige motie van de Stadspartij voor Stad & Ommeland is ondersteund qua stemgedrag door de fracties van de SP, de PVV, Student & Stad en 100% Groningen. Een minderheid van slechts 11 stemmen binnen de gemeenteraad. Zie het derde videofragment vanaf minuut 15 (zie de tweede link, onder).

Het stemgedrag van de PvdA-fractie verbaast mij enorm, gegeven het artikel van PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra van 5 september 2020 in de Groninger Internet Courant.

Zie: https://www.gic.nl/innovatie/opinie-diftar-is-overbodig-afval-scheiden-kan-anders-en-eerlijker-pvda

Citaat:

“Plaats ook meer verschillende soorten afvalbakken in de wijken en haal weer maandelijks grofvuil op. Zo houden we onze wijken schoon.” Einde citaat.
Jan Pieter Loopstra bedoelt volgens mij om maandelijks het grofvuil weer gratis op te halen. Zoals t/m december 2012 het geval was.Hierbij de verworpen motie, nummer 13, te zien bij discussiestuk 9a op:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/09-september/17:00


Motie van de Stadspartij voor Stad & Ommeland:


“Naam motie : Grofvuil voor iedereen

Datum : 9 september 2020

Onderwerp : Herijking afval- en grondstoffenbeleid


De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:


- grofvuil niet meer gratis aan huis wordt opgehaald;

- er nog steeds grofvuil wordt gedumpt bij ondergrondse containers wat leidt tot een verrommeling van het straatbeeld;

- niet iedereen de mogelijkheid heeft of over een netwerk beschikt om grofvuil zelf naar een afvalstation te brengen;

- niet iedereen over de financiële middelen beschikt om grofvuil aan huis door de gemeente op te laten halen.


Overwegende dat:

- met name mensen met een minimuminkomen worden geconfronteerd met het niet meer gratis ophalen aan huis van grofvuil;

- de milieustraten in wijken vooral door bewoners zelf moet worden georganiseerd.


Verzoekt het College:

- om mensen met een kwijtscheldingsituatie eenmaal per jaar aan te bieden om het grofvuil thuis af te halen.


En gaat over tot de orde van de dag!


René Stayen”

Einde citaat.


Zie verder punt 8, laatste zin, van:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/740394/Geen-diftar-meer-in-Haren-wel-vast-afvalbedrag-in-hele-gemeente-wat-betekent-het-voor-jou


Noot

Binnen de Duurzame Korrewegwijk wordt gewerkt aan een bakfietsennetwerk om het grofvuil gratis naar een afvalinbrengstation van Stadsbeheer te rijden. Er wordt samengewerkt met de Stadswerkplaats aan het Aa-Kerkhof, alwaar tevens kosteloos één elektrische bakfiets per dag kan worden gehuurd.

Kees Huizenga zei

Sorry, ik bedoelde agendapunt 9b, een discussiestuk.


Agendapunt 9a, ook een discussiestuk, betreft de opheffing van de historische drafbaan voor paarden in het Stadspark. Ik sluit niet uit dat over dit beladen onderwerp een gemeentelijk correctief referendum komt.

Kees Huizenga zei

Vanmorgen om 09:07 uur kreeg ik een snelle reactie van het PvdA-raadslid, de heer Jan Pieter Loopstra. Ik mag zijn antwoord als citaat doorgeven aan Beijumnieuws.


Mijn vraag luidde:

"De PvdA steunde op 9 september 2020 niet de motie van de Stadspartij voor Stad & Ommeland inzake het gratis ophalen van grofvuil van de minima. Waarom niet?"


Citaat:


"Geachte heer Huizenga,


Bedankt voor uw mail.

Uw vraag is waarom wij afgelopen woensdag tegen de motie van de Stadspartij stemden.

De PvdA is voorstander van het eenmaal gratis ophalen van het grofvuil per jaar. Maar daar was gezien de commissievergadering geen meerderheid voor.

Het alleen gratis ophalen voor de minima lijkt sympathiek maar vinden wij stigmatiserend voor deze doelgroep. Zichtbaar wordt dan in de straat wie van een minimum uitkering moet rondkomen. Dat vinden wij onwenselijk.

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.


Met vriendelijke groeten,

Jan Pieter Loopstra"

Einde citaat.


Tijdens de hectiek van de nachtelijke raadsvergadering was de heer Loopstra vergeten om een duidelijke stemverklaring af te geven, zo e-mailde hij mij vanmiddag.

Henk Kamminga zei

Gelukkig staat Diftar voorlopig weer in de ijskast. Dus goed nieuws voor het noorden van stad. Kijk, op papier lijkt Diftar een aardig idee, maar in de armste stad van Nederland werkt het averechts! Het is geen eerlijk systeem, want het werkt fraude in de hand: aso-buren die 's nachts hun zakken in andermans bak dumpen. Massaal vuilniszakken op straat en parken gooien. Ondertussen is een motie aangenomen over een referendum in de stad. Dus als Diftar ooit weer op de agenda wordt gezet door een partij die de wereld door een groene bril bekijkt, kunnen we dit tegenhouden via een referendum.