zondag 6 september 2020

'BIJ-VRIJDAG' OP ZONDAG MET GEDICHTEN EN MUZIEK (Wiershoeck)


"Het terras is elke zaterdag en zondag tussen half drie en half vijf open. Vanaf oktober gaan we naar binnen. Wat we vandaag hebben willen we graag jaarlijks doorzetten, er een traditie van maken."


Aldus een vrijwilligster vanmiddag op het terrein van de Wiershoeck.In de 'kersentuin' van genoemde stadsboerderij stegen vanmiddag diepzinnig voorgedragen gedichten op. En een saxofonist vervoerde het toegestroomde publiek met verhalende klanken. Bijvoorbeeld over het gegeven dat zijn kind van de ene kant van de kamer naar de andere kant kroop.


Waar gaat dit over?

Eerst foto boven, we zien rechts voormalig kinderdichter van Stad, Famke Gussenhoven. Naast haar staat de stralende Stadsdichter Renée Luth.  

Kopstukken uit de Groningse dichterswereld.

Foto links, er stond een bord voor de kersentuin. Er staat op: Vrijdag in de Buurt verbindt en versterkt kunst en cultuur in Beijum. Samen maken we zo kunst en cultuur toegankelijk en wordt Groningen nog leuker om te wonen.

Er staat ook een website bij, en lees voor meer informatie https://bijvrijdag.nl/advies/indebuurt/kitty-beijum/

Wie is Kitty? Deze blogger ontmoette haar negen jaar geleden in het oude Innersdijk.

Tegenwoordig houdt ze zich bezig met Beeldende Kunst en Educatie

Het is op z'n Gronings gezegd niet verkeerd dat het terrein van de Wiershoeck weer het decor wordt van kunst en cultuur, van muziek en gedichten.
Jaren geleden werd hier Vers van het Land georganiseerd. Tijdens mooie zomeravonden
Jean Pierre Rawie verdwaalde wel eens onderweg er naar toe

Terug naar de Wiershoeck. Wat hing er een prachtige ontspannen sfeer. En wat verzorgden vrijwilligers van de stadsboerderij te Beijum lekkere dingen.
Deze blogger telde ongeveer vijftien tot twintig bezoekers.

Veel te weinig eigenlijk. De saxofoon 'zong' er over, de gedichten stemden tot nadenken.
Kitty: "Er zijn veel spelers van Wijk de Werfeld uit Beijum aanwezig."

Kan wel zijn, maar in 2021 maar even groots aankondigen. Er passen geen honderd mensen in de Kersentuin van de Wiershoeck. Maar meer publiek voor zulks een prachtig muziek- en dichtfestijn, nogmaals, dat zou niet verkeerd zijn.

Video beneden, de blogger was maar een half uurtje aanwezig, en hij doet er de aanwezige dichters, waaronder wijkdichter Charlotte Beerda en bovengenoemde dichters er tekort mee, want geen opnames, maart het geeft wel een impressie van een mooie middag midden in Beijum. Voor herhaling vatbaar dames en heren!

Geen opmerkingen: