vrijdag 11 september 2020

WIJKVERNIEUWING BEIJUM IN VOLLE VAART
Het lijkt wel alsof Beijum in de hoogte gaat groeien.

Dacht deze blogger vanmiddag, toen hij een vijftal 'flatjes' ontwaarde langs wijkring Emingaheerd.

Foto boven is vanaf de 'binnenschil' gemaakt, vanaf het winkelplein/parkeerplaats bij de Aldi.


Verheugend in corona-tijden te Beijum, je zou denken dat veel bouw (vernieuwings) activiteiten angstig en verstard stil zouden komen te staan.


Maar niks is minder waard. Nooit eerder zag deze Beijumblogger zoveel steigers tegen gevels in 'zijn' wijk staan.


Investeren.

Vernieuwen.

Hoezo achterstandswijk?

Foto links, de woningen in de Wibenaheerd krijgen een update.

Zo'n beetje de hele straat

Foto links boven, een screenshot uit de vanmiddag gepubliceerde wijkvernieuwings-video.

Foto rechts, het 'opperhoofd' in Groningen van de wijk-stadsvernieuwing'....wethouder Roeland van der Schaaf.

Wethouder, vertel. Wat zijn de plannen voor Beijum?

"In Beijum werken corporaties en gemeente samen met bewoners aan de leefbaarheid. Betaalbare nieuwbouw voor ouderen, beter onderhoud van straten en groen en aanpak van armoede. De nadruk ligt de komende jaren op het zuid-oostelijk deel van Beijum. Beijum is een prachtige wijk. Dat willen we de komende jaren zo houden."

Geen opmerkingen: