woensdag 30 september 2020

WIJKKRANT 'De Beijumer' IS WEER UIT


 In Beijum overheerst blijdschap over het (tijdelijk?) afblazen van diftar.

De wijkagenten, kruidentips, compensatie waardevermindering als gevolg van aardbevingen...gaswinning...

Allerzielen in De Bron, ondernemersbericht over een nieuwe sportzaak in Beijum. Ouderengym.  Over de Rooije over Waterschap Noorderzijlvest...

En veul meer.

Deze dagen bij Beijumers zonder NEE-sticker in de bus.

Wijkkrant De Beijumer.

Geen opmerkingen: