maandag 7 september 2020

ZIJN DE BRUGGETJES OVER HET BOTERDIEP ECHT HUFTERPROOF?


Met het aanbrengen van nieuwe stevige stalen draaihekken hebben we een meer ‘hufterproof’ oplossing gevonden. Deze oplossing zorgt ervoor dat fietsers moeten afstappen om de oversteek te maken. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een voldoende veilige situatie.

Staat op de website van Noorderzijlvest. De foto werd door een Beijumer opgestuurd. Met de woorden: "Dit lijkt me niet hufterproof."
Zal de soap over de bruggetjes over het Boterdiep tussen Beijum en de Hornbach afgelopen zijn na het aanbrengen van de draaihekjes zoals op bovenstaande foto is te zien?

Laten we het niet hopen, maar wat nou als dit ook weer gemold wordt? Misschien kunnen passanten dan zelf kiezen of en hoe ze een bruggetje willen oversteken.

Geen opmerkingen: