donderdag 15 mei 2008

VENSTERWIJK-KRANT


Honderden kinderen in Beijum kwamen deze week thuis met een Vensterwijkkrantje. Vier pagina's telde deze themakrant die ging over de themaweek "de ander ben je zelf" die gehouden werd van 21 tot en met 25 april. Sponsorlopen, een kleurplaat, tips over pesten, pleintekenen, weerbaarheid, de schooltuinen; al deze dingen en meer vormden de inhoud van de krant. Maar liefst veertien kinderen maakten deel uit van de redactie en de eindredactie was in handen van locatiemanager René Schaap en Sanne Kamminga. Het ziet er leuk uit en door de vele fotootjes en artikeltjes kunnen de meeste kinderen wel iets of iemand uit de wijk herkennen. Uiteraard ontbreekt het opvoedende element niet, "omgaan met elkaar" gaat over respect en wat je zaait zul je oogsten.
Het thema "de ander ben jezelf" heeft wellicht een te hoog volwassenheid-gehalte en gebaseerd op de slogan "de maatschappij dat ben jij." Of dat kinderen van 5 tot 12 jaar aanspreekt? Ik ben een meisje en jij bent een jongen. Jij bent donker en ik ben wit. Jij bent een sukkel, jij een loser maar hij is vet en zij is cool. Hoezo ben jij voor Ajax! Fuck you man! Ik ben ik en jij bent jij! Rot op, ik wil op jouw niet lijken man! Misschien had er ook een artikel over eerlijk en niet schijnheilig omgaan met elkaar moeten instaan. Of een artikel over 'zeggen waar het op staat en maak het niet mooier dan dat het is.' Kinderen zijn vaak eerlijker en natuurlijker dan volwassenen. Wil niet zeggen dat je ze geen normen en waarden hoeft bij te brengen.http://www.vensterwijkbeijum.nl/

Geen opmerkingen: