donderdag 4 juli 2013

BREDE SCHOOL BEIJUM, VOOR VEILIGHEID, KWALITEIT EN TALENT

Op de foto ziet u links Bram van der Linden, de nieuwe directeur van de ‘fusieschool’ - nieuwe naam volgt nog- die voortkomt uit de samenvoeging van De Doefmat en De Dijk. Naast hem zit Hans Wijma, manager kindercentra COP groep. Samen met Kids First verzorgt de COP de gehele kinderopvang in de school. Ze hebben respect voor de gevoeligheden die leven bij de ouders van leerlingen en de leerkrachten van de over een paar dagen tot het verleden behorende Beijumer scholen, maar ze hebben één duidelijk doel voor ogen:

"We gaan vooruit kijken. Ouders willen in deze roerige overgangsperiode weten waar ze aan toe zijn en we zijn bezig om een stevig fundament voor de school te creëren. Dat kunnen we niet alleen, het is imposant te merken hoeveel ouders van beide scholen tot nu toe op ouderavonden afkwamen. Wat een betrokkenheid. Het is goed om te merken dat ouders hun vertrouwen hebben uitgesproken in de nieuwe school. We gaan er alles aan doen om dat vertrouwen te continueren en uit te bouwen. De Brede School Beijum zal een heldere en transparante school worden waarbinnen de belangen van de kinderen centraal zullen staan. Goed en gedegen onderwijs en aandacht voor talenten van kinderen. Het is een uitdaging om uit twee schoolculturen, Dalton- en Montessori-onderwijs, een stevige nieuwe school te bouwen."

Bedoeld wordt natuurlijk niet een nieuwe fysieke school, de locatie is reeds bepaald, daar waar nu De Dijk nog is gehuisvest, maar een nieuwe onderwijsvorm. Er gebeurt het nodige achter de schermen, het resultaat is tot nu toe voor de doorsnee Beijumer niet tastbaar. "Klopt, we zitten nog een beetje in een vacuüm. Vergelijk het met dat je iets schuurt wat je op wil knappen. Het schuren duurt lang, je ziet weinig resultaat. Maar het is de bedoeling om in augustus, als het nieuwe schooljaar begint, een mooi nieuw en helder verflaagje aan te brengen."
Respect is er voor de (nog) huidige directeuren en hun schoolteams. "Indrukwekkend hoe hard er tot nu toe gewerkt is om twee schoolmodellen naar een nieuwe vorm van onderwijs te transformeren, we gaan verder op het ingeslagen pad en zullen trachten de ontwikkelingen verder vorm te geven."

Is het ook mogelijk om alvast iets te vertellen over het concept? "Dat is een te lang verhaal om hier uit de doeken te doen. Maar het zal een stevig concept zijn. De afstemming tussen wat ouders willen, tussen wat hun kind kan en de onderwijsmethode zal centraal komen te staan. Elk kind heeft kwaliteiten en talenten, die willen we op de nieuwe school stimuleren. De basis van alles is “met plezier naar de basisschool gaan, waarbij de kinderen datgene meekrijgen en  (zelfstandig) ontwikkelen waar zij baat bij hebben”.
Hoe gaat de nieuwe school heten?
"Daar moet je nog even geduld mee hebben. Er zijn de nodige inzendingen binnen gekomen. Op 19 augustus om half drie zal de naam van de school worden onthuld."

Bram van der Linden is gemotiveerd om er wat goeds en moois van te maken. Hij was de afgelopen jaren directeur van de Petteflet, een school in de Oranjebuurt. "Wat het allerbelangrijkste is dat er in Beijum een goede en gedegen school wordt neergezet. Ik beschouw dat als een grote uitdaging om aan mee te mogen werken."
Hans Wijma sluit zich daar volkomen bij aan  en voegt toe dat kinderopvang samen met school gaat werken vanuit één pedagogische aanpak met vaste gezichten, zoals nu ook al het geval is.

Geen opmerkingen: