donderdag 4 juli 2013

'HET CJG WERKT', DE VIDEO


 Het was gisteren een formele bijeenkomst in het Centrum voor Jeugd& Gezin te Beijum, maar tegelijkertijd ook een informele. De bijeenkomst was serieus te noemen, het ging immers grotendeels over de zorg voor kinderen en ouders, maar de humor domineerde ook. Alle aanwezigen waren en zijn blij met hét Centrum voor Jeugd &Gezin in de stad, maar tegelijkertijd was iedereen het er ook over eens: het beste zou zijn als centra als deze konden worden opgeheven. Leuk, dat boek over 'Het CJG Werkt.' Maar in het ideale geval had het niet geschreven hoeven worden. Een goeie kerel, die directeur van Bureau Jeugdzorg Groningen, maar wat zou het geweldig zijn als Martin Sitalsing z'n baan kwijt zou raken omdat het zo goed gaat met alle kinderen in Stad en Ommelanden.
Bovenstaande tekst geeft een beetje het scherpe snijvlak aan waarbinnen de Jeugdzorg en een centrum als het CJG te Beijum 'moet' opereren. Het is nooit helemaal goed. Te zacht is niet goed, te streng ook niet. Te volgend werkt niet, te sturend ook niet. Betuttelen. Nee. Teveel 'bekijk het maar?' Ook niet. Een vrouwenbolwerk? Kom op mannen, waar zijn jullie?!

Waar gaat dit bericht ook nog maar over? Over dat het CJG werkt. En dat daarover een boek is geschreven  en is overhandigd aan de baas van Jeugdzorg Groningen. Waarom werkt het CJG? Omdat het niet hoogdravend en interessant wil doen. Doe maar normaal, ook al weten we niet precies wat dat is. Eenvoudig en laagdrempelig zijn en doen heeft in het huidige tijdsgewricht een belangrijke functie binnen de complexiteit van de maatschappij en de regelzucht van zorg- en begeleidingsinstellingen.

Beijum mag trots zijn dat het hét CJG van de stad Groningen herbergt. Maar wat zou het ideaal zijn als het kon worden opgedoekt. Wie weet komt het ooit zover. Voor de rest heeft het geen zin om er over door te filosoferen. Dat werkt niet.
Terwijl het CJG wél werkt..


2 opmerkingen:

Anoniem zei

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1635586/

Anoniem zei

Als je het boek goed hebt gelezen of als je je je verdiept zou hebebn in de CJG Groningen dan weet je dat het CJG er ook is voor ouders zonder problemen. Ouders ontmoeten andere ouders in een mooie huiskamer. Praten met elkaar en het is juist de bedoeling dat ze weg blijven bij bureau jeugdzorg.
Ontzorgen en normaliseren!