vrijdag 5 juli 2013

RECREATIEPARK KARDINGE (5)


In en rond Sportcentrum Kardinge is de renovatie in alle hevigheid losgebarsten. Wellicht hebt u gisteren het gehei- of wat het maar voor gedreun was- gehoord. De lezer werd een paar weken geleden reeds geïnformeerd over de uitbreidingsplannen. Lees desgewenst nog even dit blogbericht. Het sportcentrum is vanaf afgelopen maandag, toen de foto's die u ziet zijn gemaakt, tot 28 augustus gesloten. Waarom? Op deze site kunt u de nodige vragen en bijbehorende antwoorden lezen. Zoals:
1. Waarom gaat sportcentrum Kardinge eigenlijk verbouwen? 
We gaan Sportcentrum Kardinge renoveren en vernieuwen. De komende 1 1/2 jaar bouwen 
we een nieuwe sporthal, vijf squashbanen, zes tennisbanen en een nieuwe zaal voor judo en andere sporten (Dojo). Ook ontstaat een vernieuwde accommodatie voor naschoolse opvang en verplaatst de gemeente de hoofdingang. De ontvangsthal wordt omgebouwd en uitgebreid tot verblijfsgebied met horecafaciliteiten. 2. In welke periode is sportcentrum Kardinge gesloten voor: A : recreanten
B: verenigingen Voor beide groepen geldt dat Kardinge in juli en augustus gesloten is. Zoals de planning nu is van 1 juli t/m 28 augustus is het hele sportcentrum gesloten. Voor en na deze periode zal er nog verbouwd gaan worden en de klanten kunnen enigszins last hebben van deze activiteiten. Maar dat zullen we tot een minimum proberen te beperken 3. Is er tijdens de sluitingsperiode een alternatieve zwemlocatie beschikbaar? Ja, zwembad de Parrel en het openluchtbad de Papiermolen. 4. Welke hinder ondervinden wij als verenigingen of recreanten van de verbouwing na de zomervakantie? Zijn bepaalde faciliteiten dan ook niet te gebruiken? 
Er wordt gestart met het maken van een nieuwe toegang naar de hoofdentree. Vanaf 29 augustus is het sportcentrum weer geopend voor de klanten. Maar de horeca beneden is dan nog niet klaar. De planning is dat dit rond 1-11-2013 gereed is. We proberen boven open te houden. Als beneden klaar is, dan wordt er boven verbouwd. De bestaande squashbanen kunnen vanaf 1-10-2013 weer gebruikt worden. De buitentennisbanen kunnen tot 15 juni gebruikt worden, daarna pas weer in de zomer/het najaar van 2014

Geen opmerkingen: