donderdag 11 juli 2013

WAT GAAN WE MET DE OUDE DOEFMAT DOEN?

De foto die u ziet is afgelopen vrijdagmiddag gemaakt. Auto's op het schoolplein van de Doefmat brachten de laatste attributen richting de Wibenaheerd. U weet wel, de fusieschool die over zes weken een nieuwe naam zal dragen. Maar daar gaat dit blogbericht niet over. Het gaat wel over het nu leegstaande karakteristieke rode gebouw dat a.h.w. aan buurtcentrum Het Heerdenhoes hangt. Wat gaan we daar mee doen? Even een negatief scenario, het staat het hele komende schooljaar leeg, de ruiten worden ingesmeten, oud en nieuw.... Nee, beter van niet. Maar hoe geven we dit gebouw een zinvolle en bevredigende bestemming? Er gaan stemmen op om Pand49 hier 'neer te poten.' Met nog wat kleine bedrijfjes. Een soort van laagdrempelige Wegwijzer? Het pand aan de Ypemaheerd heeft het de afgelopen jaren niet waar kunnen maken om een 'pand voor alle Beijumers' te worden. Wat ga je daar anders doen dan af en toe een boek lenen, met de wijkagenten praten of op consult gaan bij de MJD?

Nogmaals, wat kunnen we met het gebouw doen? Kleinschalige bedrijfjes in huisvesten? Beginnende opnemers? De functie van Het Heerdenhoes er in uitbreiden? Kan het een wijkfunctie krijgen? Alles beter dan verloedering en leegstand.
Ideeën? Beijumnieuws@online.nl

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Vlakbij De Doefmat staat een bekend advocatenkantoor. Als dit kantoor ruimtegebrek heeft, is De Doefmat een uitstekende uitbreiding. Met veel parkeergelegenheid!

Zie: http://www.pluijter.nl/


P.S.: Ik begrijp niet dat er geen "noodlokalen" komen in De Doefmat. Die noodlokalen bij De Dijk, met een vergunningstermijn van vijf jaren, zijn volledig overbodig. Dit is totale geldverspilling. Met dank aan O2G2 en de vergunningverlener, het college van B&W van de gemeente Groningen.

Anoniem zei

Ik kom amper of nooit in de Wegwijzer. Het is geen aantrekkelijk gebouw. Hier zou je idd iets laagdrempeligers van kunnen maken. Ik mis een sauna en fitnessruimte in mijn eigen wijk.

Anoniem zei

Als er weer ruimtegebrek is op de Kluiverboom kan er hier wel een dependance in komen.

Kees Huizenga zei

Een mooi bericht over een terechte actie van de Stadspartij Groningen:

http://www.oogtv.nl/2013/07/zorgen-stadspartij-over-speelplein-beijum/

Citaat:

“Zorgen Stadspartij over speelplein Beijum

20 juli 2013 07:59 (laatst bewerkt: 20 juli 2013 1:08)

De Stadspartij wil geen tijdelijke klaslokalen op het schoolplein van de basisschool De Dijk aan de Wibenaheerd in Beijum.

De basisscholen De Dijk en De Doefmat gaan fuseren en volgens De Stadspartij komen er daarom extra klaslokalen op het speelplein van De Dijk. De Stadspartij zegt dat er daardoor een unieke speelplek verdwijnt, die ook voor kinderen uit de buurt bedoeld was.

De fractie vindt dat er na de zomervakantie voorlopig les gegeven moet worden in enkele leegstaande klassen van De Doefmat, omdat er nog geen bestemming is voor dat schoolgebouw. Tegelijkertijd moet nagedacht worden over een definitieve oplossing.” Einde citaat.

In dit bericht van OOG Radio en Televisie staat geen opmerking dat het verspilling van NLA-geld is. Dat openbaar schoolplein / speelplein is niet lang geleden immers tot stand gekomen met NLA-geld! De vraag is of de reeds verleende vergunning voor de zgn. noodlokalen aan het NLA-schoolplein alsnog ingetrokken kan worden. Die vergunning heeft een maximale lengte van vijf jaren!!!

Maximaal vijf jaren verstoring van het woongenot!

Kees Huizenga zei

Op de website van de gemeente Groningen (klikken op gemeenteraad en vervolgens op schriftelijke vragen) staat te lezen dat de vragen van de Stadspartij Groningen over de zgn. noodlokalen bij De Dijk zijn gesteld door mevrouw A. Riemersma en de heer A. Sijbolts. Dit is niet verstandig van Anna Riemersma. Zij dient als gemeenteraadslid haar privébelang gescheiden te houden van het publieke belang. Het heeft te maken met de publieke moraal en de integriteit als raadslid. Als er een privébelang in het geding is, dient een raadslid zeer terughoudend te zijn. Anna Riemersma zou beter dienen te weten, mede gegeven het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Zie verder:

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/vragen.cgi/action=view/id=39476

Ingekomen op 19 juli 2013.

Anoniem zei

Zolang ze nog ruimte te kort hebben kunnen ze toch makkelijk de boven- en onderbouw splitsen over de locaties? Het lijkt me vreemd dat het plaatsen van noodlokalen goedkoper is dan het oude gebouw van de Doefmat gebruiken die anders toch leegstaat. Het zou leuk zijn als er meer activiteiten voor kinderen georganiseerd worden in het Doefmatgebouw of anders kinderopvang o.i.d.