woensdag 19 september 2018

FEESTELIJKE OPENING NATUURSPEELPLAATS OERRR

Er stond een tent boven op de natuurspeelplaats opgesteld, maar het dak ervan hoefde geen regen tegen te houden, eerder de zon.

Onder prachtige zomerse weersomstandigheden is vanochtend Natuurspeelplaats Oerrr officieel geopend.

Tientallen kinderen van de Mytylschool uit Haren waren bij de opening aanwezig, al of niet in een rolstoel. De kinderen bewogen zich vlot over de schelpenpaadjes van Oerrr, de speelplaats is derhalve voor alle kinderen toegankelijk.

De Beijumblogger kwam tegen half tien op de natuurspeelplaats aan en begon te fotograferen en te filmen.

Zie video beneden, de busjes met schoolkinderen uit Haren kwamen net aangereden.

De mensen van Natuurmonumenten hebben het openingsfeestje tot in de puntjes voorbereid, ook aan de inwendige mens werd gedacht, er was koffie voor de volwassenen en ranja voor de kinderen.

Een gebakje erbij met opschrift Oerrr ging er bij tientallen aanwezigen smakelijk in.

Er waren toespraken van wijkwethouder Gijsbertsen, van de directeur van Natuurmonumenten en van iemand van Noorderzijlvest.

Met alle respect, maar de eregasten waren toch de kinderen.

Foto helemaal beneden, behalve kinderen van genoemde Mytylschool waren ook kinderen van Het Palet aanwezig...Foto cliënten van De Zijlen die de opening kwamen meevieren.

Attentie, er was ook een cameraploeg van RTL4 aanwezig. Vanmiddag tegen half vijf, vijf uur even kijken.

De mytylschool wil een organisatie zijn waar leerlingen en medewerkers hun talent kunnen laten groeien. In onze visie, zoals elders op deze site verwoord, staat het belang van de leerling voorop! We willen zoveel als mogelijk inspelen op de verwezenlijking van hun  optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij hebben we vaak ook andere ‘partners’ nodig; diverse samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld het UMCG, revalidatiecentrum Beatrixoord, de Stichting Noorderbrug, het praktijkonderwijs en het regulier (voortgezet)  onderwijs hebben tot doel om verschillende onderwijs- arrangementen te kunnen realiseren voor leerlingen met allerlei vraagstellingen.
https://www.pjfharen.nl/

De locatie van deze speelplek ligt ten oosten van het Koerspad, tussen Beijum en Lewenborg en de sportvelden Kardinge. Dit najaar hoopt Natuurmonumenten de speelnatuur feestelijk te openen voor publiek. De locatie is ook toegankelijk voor mensen met een beperking.
Natuurmonumenten

ALLE FOTO'S ZIJN GROTER TE KLIKKEN
Vanzelfsprekend waren de mensen van De Zijlen ook aanwezig (over een paar maanden Innersdijk-terrein bewoners...)

Geen opmerkingen: