woensdag 17 april 2019

BEIJUMBORG (130)

Soms heeft klagen zin. En ik hoop met mijn klacht, en vooral de afwikkeling daarvan, ook een aantal mede-wijkbewoners blij te maken.
 In een grijs verleden schreef ik eens een column over de beroerde aansluiting van QBuzz lijn4 op de Intercitytreinen vanuit de Randstad. Vooral ‘s avonds stond ik me soms letterlijk blauw te ergeren: de bus naar Beijum was zoals gebruikelijk volgens dienstregeling weer twee of drie minuten vóór aankomst van de trein van kwart óver of kwart vóór het hele uur vertrokkken, zodat je bijna een half uur in de soms snerpende kou op het tochtige busperron moest wachten. Een taxi nemen vormt eigenijk geen alternatief: de kosten van een ritje van het Hoofdstation Groningen naar mijn heerd (achter in Beijum) bedragen al gauw ruim € 25…
Vorige week had ik even wat tijd over, en heb over dit problem eens een tamelijk koel briefje geschreven naar QBuzz. In het weekend kreeg ik een eerste antwoord: het punt zou bij het eerstvolgende overleg over o.a. de dienstregeling worden ingebracht. En vandaag (disndag) volgde een tweede reactie:
“Bij deze willen wij graag even terugkomen op uw terechte opmerking wat betreft de late aansluiting op lijn 4. Wij hebben dit probleem voorgelegd in het dienstregeling overleg en kunnen u melden dat dit probleem per december zal worden opgelost (cursivering van mij, HB). De dienstregeling zal zo worden aangepast dat beide goed op elkaar aansluiten. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd”.
Kijk: daar hebben we wat aan! Hopelijk hebben de buren in Lewenborg niet onder deze ontwikkeling te lijden: die wachten nu een zevental minuten korter op hun lijn 3 dan wij uit Beijum, op onze lijn 4. Maar hoe dan ook: ons wacht in Beijum nu al een heel mooi Sinterklaas- of Kerstcadeau!
Of is het toch weer: “eerst zien, en dan geloven”? Ik ben een optimist, dus heb er wel vertrouwen in.
Han Borg

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Van harte gefeliciteerd, Han.

Zo'n schriftelijke - of digitale reactie is juridisch bindend van aard. Op grond van het vertrouwensbeginsel in het privaatrecht/bestuursrecht.