vrijdag 5 april 2019

REACTIE LENTIS OP 'RENSUMAHEERD'"Twee weken geleden vertelde begeleiding van Beschermd Wonen Onnemaheerd me dat omwonenden van het pand aan de Rensumaheerd een brief zouden krijgen. Dat is nog niet gebeurd." 


Aldus de Beijumse die ervoor zorgde dat Beijumnieuws afgelopen donderdag een bericht publiceerde over het gereedmaken van een huis in de Rensumaheerd door Lentis Forint voor (Ex) TBS-ers. Zie nog eens hier


Onder het bericht staan een paar bezorgde reacties.

Het heeft even geduurd, maar vanmiddag kwam onderstaande schrijven vanuit Lentis binnen. Schuingedrukte tekst is integraal overgenomen.

Bericht voor Beijumnieuws dd 05042019

Rensumaheerd 124

Nieuwe bewoners Rensumaheerd

Per 1 april is een pand aan de Rensumaheerd niet langer in gebruik door de Volwassenenpsychiatrie van Lentis. Pas kort voor 1 april is over de toekomstige bestemming van dit pand een definitief besluit genomen.
Voordat er nieuwe bewoners worden geplaatst krijgt het pand nog een kleine opknapbeurt. Dit betekent dat er in ieder geval geen mensen geplaatst worden voor 1 juni. De bewoners aan de Rensumaheerd worden nog geïnformeerd over de nieuwe buren en zullen ook de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Dit zal op korte termijn plaatsvinden.
Daarna zijn wij vanzelfsprekend ook bereid de vragen van Beijumnieuws te beantwoorden.

Lentis

Zo krijgt Beijumnieuws eerder informatie dan de bewoners uit de Rensumaheerd.


De blogger is verder niet juridisch onderlegd, hij weet niet of een psychiatrische inrichting 'zomaar' mensen met een forensische achtergrond in een woonwijk in de stad Groningen in een huis mag plaatsen. Het schrijven van Lentis wijst niet in de richting van inspraak maar op een voldongen feit. Mag dat? Ook qua bestemmingsplannen?

Lammert Doedens was in 2015 nauw betrokken bij het protest tegen de toenmalige plannen in de wijk. Ziet hij overeenkomsten met 2015?

Ondergetekende zal Doedens vragen om een reactie of commentaar te schrijven.

Wordt vervolgd.

Update 23.35 uur. Reactie Lammert Doedens:
 Dit lijkt op de situatie in 2015. Lentis heeft destijds beloofd alles met omwonenden te communiceren, de vraag is of ze dit zonder deze publiciteit ook hadden gedaan. De vraag of Lentis ook de vergunningen heeft om personen met een forensische titel in een satellietwoning in Beijum te mogen plaatsen is nooit beantwoord. Ik ga zelf een paar dingen opnieuw uitzoeken en zal ook juridisch advies gaan inwinnen. Het zal een paar dagen duren.

Update 00.22 uur; zie de reacties van jurist Kees Huizenga.

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie dit bericht van OOG TV van 22 mei 2013:

https://www.oogtv.nl/2013/05/gemeente-belooft-betere-informatie-aan-buurt/

Citaat:

“Het Stadsbestuur wil omwonenden eerder betrekken bij het plannen van huisvesting voor kwetsbare groepen in hun buurt. Dit naar aanleiding van een evaluatieonderzoek van het bureau Intraval.

Intraval deed onderzoek naar de mislukte huisvestingsplannen van jonge ex-gedetineerden in de Moesstraat, twee jaar geleden. De omwonenden protesteerden omdat ze zich overvallen voelden door besluiten van het college.

Het onderzoek geeft aan dat omwonenden goed geïnformeerd moeten worden en niet voor voldongen feiten moeten worden geplaatst. Ook bewonersorganisaties moeten vroegtijdig bij de plannen worden betrokken. Bovendien moet de gemeente zorgvuldiger zijn bij het bepalen van de locatie, en goede afspraken maken over de nazorg.” Einde citaat.

Die evaluatie door Intraval is door de toenmalige gemeenteraad van Groningen goedgekeurd. Waarvan akte.

Op de verweesde website van de BOB stond vanmiddag niets te lezen over Lentis!


Zie verder:

http://www.intraval.nl/pdf/AMG_c43.pdf
(Intraval: evaluatierapport Huisvesting kwetsbare groepen uit 2012)

https://beijumnieuws.blogspot.com/2015/08/burgemeester-onderzoekt-komst-patienten.html

Zie mijn reacties aldaar.


Lentis gaat wederom uit van een voldongen feiten-politiek. Nog niets geleerd van Lentis Onnemaheerd 2015!

Kees Huizenga zei

Zie verder Beijumnieuws van 10 september 2015:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2015/09/opmerkingenvragen-over-opstelling.html


De zes B's inzake de locatiekeuze, gegeven de Leidraad Huisvesting kwetsbare groepen van de gemeente Groningen, versie mei 2013, zijn:

1. Bruikbaar

2. Beheersbaar

3. Beschikbaar

4. Betere Spreiding

5. Bereikbaarheid

6. Betaalbaarheid


Kan over deze dwingende voorwaarden transparant en professioneel gecommuniceerd worden? Met name over de punten 2 en 4.

Kees Huizenga zei

Zie met name hoofdstuk 4, § 4.1, van bovengenoemd rapport van Bureau Intraval van februari 2012. Hierin wordt geschreven over de zes B's.

Nogmaals: http://www.intraval.nl/pdf/AMG_c43.pdf


Zie de relatie met bestemmingsplannen!

Unknow zei


Oh leuk!!! Ook fijn met een kinderrijke buurt.... Zoiets moet ergens in een afgelegen gebied en niet midden in een woonwijk...wie weet wat voor figuren daar zitten Denk aan de kinderen op

Kees Huizenga zei

Een prachtig voorbeeld van het gezag van de Leidraad Huisvesting Kwetsbare Groepen van de gemeente Groningen (hoe het dient te gaan):

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Locatiecriteria-VNN-Barkmolenstraat.pdf

Gedateerd: 2 okt. 2018.

De werkwijze van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is heel goed. Alle zes B’s worden aan de orde gesteld.

Wat doet Forint Lentis: een huis laten opknappen en pas daarna de naburige bewoners informeren. Hoe stom kun je zijn?
Geen spreiding. Nee, in de buurt van de Onnemaheerd.
Handig voor het personeel van Forint Lentis, maar slecht voor de wijk. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen.


Het is mogelijk dat het bestuur van de BOB wel is geïnformeerd, onder de strenge voorwaarde geheimhouding (beleidsdiscretie) te betrachten.
Dit is evenwel in strijd met het Convenant van de bewonersorganisaties met het gemeentebestuur van 2008, punt 3: “het recht op meedenken in een zo vroeg mogelijk stadium”.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

Anoniem zei

Buurtbewoners hebben inmiddels een brief gekregen. Gaat inderdaad om Beschermd Wonen Forint-waarvan Van Mesdag onderdeel is- voor mensen met een strafrechtelijke maatregel. Ze zullen er semi-zelfstandig gaan wonen en worden begeleid vanuit de Onnemaheerd. Dinsdag 16 maart om 19.30 is er een infobijeenkomst in de Dom Helder Camaraschool.