donderdag 25 april 2019

'VEEL DOOIE MUSSEN VAN WIEBES EN DE NAM' (Compensatie agv gaswinningsschade)


Er leek sinds gisteren vaart te zitten in de afhandeling van schade aan huizen in aardbevingsgebied Groningen. Goh wat coulant, grote kans dat huiseigenaren die (nog) niet zijn getroffen door aardbevingsschade als gevolg van gaswinning door de NAM ook compensatie gaan krijgen voor waardevermindering van hun eigendom.

Zou je denken na de berichtgeving van gisteren. Maar...., en de achterdocht wordt bij deze Groninger blogger andermaal versterkt door wat er nog meer achterweg komt.

De deksel op de spreekwoordelijke neus. Moet deze nieuwe zet het vertrouwen van Groningers in de regering herstellen?

Han Borg uit de Jensemaheerd stuurde de afbeelding op die we zien en schreef erbij:


Een hele vlucht dooie mussen?

Iemand blij maken met een dode mus: die uitdrukking kennen we allemaal wel. Eerst verschijnt er in het nieuws dat minister Wiebes van o.a. Energiezaken besloten heeft om huiseigenaren in het aardbevingsgebied te compenseren voor het mogelijke waardeverlies van hun woning, ook al zijn ze nog niet van plan hun huis te verkopen.

Dan verschijnt het bericht dat deze regeling niet voor de gemeente Groningen geldt, en later staat er dan toch in een overzicht van de compensatieregeling dat ook een aantal inwoners van Groningen een beroep kan doen op de regeling. En tenslotte staat er dan vandaag op RTV Noord de opmerking: “Alle huiseigenaren in postcodegebieden waar minstens twintig procent van de huizen toegekende schadeclaims heeft ingediend, komen voor de regeling in aanmerking.”

Goed: als Beijumer kun je op bijgaand kaartje zien dat we in het zwaarste risicogebied wonen, net als –bijvoorbeeld- bewoners van Loppersum of Zeerijp. Beijum, Lewenborg en de Eemswaard vallen daar –jawel!- net onder. Voor ‘een aantal postcodegebieden’ in de gemeente Groningen geldt dat huiseigenaren 2.6% van hun WOZ-waarde netto uitgekeerd krijgen. Stel: je hebt dus een huis van (WOZ-waarde) 2 ton, dan mag je verwachten dat je in 2020 € 5200 op je rekening bijgeschreven krijgt. MITS 20 % van de woningen in hetzelfde postcodegebied als waar jij woont (in ons geval: postcodes 9736 of 9737) een door de overheid of andere bevoegde instantie erkende schade als gevolg van aardgaswinning heeft. Kortom: eerst lees je dat er dikke kans is dat de NAM aan jou moet dokken, maar die kans wordt met het uur en met de komst van de berichten over beperkingen als hierboven beschreven steeds kleiner. Pats: daar valt weer een dooie mus!

Ik heb zelf tot nu toe in totaal € 2500 ontvangen voor al dan niet erkende schade (deels als ‘coulance’, deels als erkende schade), maar de totale kosten van die schade (voegwerk, scheuren in muren) beliepen al veel meer dan wat ik mocht ontvangen.


Maar hoe zit het met andere Beijumers? Halen we die 20%?? Zeg het maar…..

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/207722/Kritiek-NVM-op-nieuwe-compensatieregeling-Scheer-niet-alles-over-een-kam

(25 april 2019)

Citaat RTV Noord:

“Hoge percentages

Ook de verschillende percentages die per postcode aan de waardedaling zijn gekoppeld, doen bij De Jong de wenkbrauwen fronsen.

'Gemiddeld is er sprake van een waardedaling van drie procent in het aardbevingsgebied, met een bandbreedte van één tot vijf procent. Maar voor Loppersum geldt straks een percentage van 12,9 procent. Het lijkt erop dat er een soort koppeling is gemaakt met de schades. Maar de schadebedragen zijn in de praktijk vaak lager dan deze compensatie voor waardedaling.'

'In elk geval kun je met deze regeling niet meer te weinig krijgen. Dat is wel een positief punt.' “ Einde citaat.


Ik begrijp de woordvoerder van het NVM niet. Dat de gedupeerden “met deze regeling niet meer te weinig krijgen.”

De heer Han Borg geeft dit duidelijk aan. Mede in relatie met "de minimaal 20% van de woningen van hetzelfde postcodegebied".


Nee, minister Eric Wiebes steelt niet de show! Een te generieke vondst met een strenge voorwaarde (die 20%) kost de NAM minder geld. Slim toch?


En:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/207662/Wat-betekent-de-compensatieregeling-voor-jou-update

(24 april 2019)