dinsdag 16 april 2019

DIEP WANTROUWEN OP LENTIS-AVOND IVM 'RENSUMAHEERD""Dit komt niet goed, jullie doen aan overvaltactiek en we hebben niks meer in te brengen." 

Aldus woedende reacties vanuit de zaal.

"Sluit u aan bij de Klankbordgroep, zodat u kunt meepraten en inzicht kunt krijgen in wat we doen." 

Aldus twee heren namens Lentis Forint op het podium.


Ongeveer zeventig belangstellenden kwamen vanavond af op de voorlichtingsavond van Lentis-Forint.

Dit in verband met het plaatsen van komende forensische patiënten in de Rensumaheerd die dicht tegen hun terugkeer naar de maatschappij aanzitten. Zie nog eens dit bericht

Er was koffie aanwezig in de Dom Helder Camaraschool, de plaats waar de ontmoeting tussen omwonenden van de Rensumaheerd en Forint plaatsvond.
Maar de koffie was niet sfeerverhogend.
De blogger keek op van een sfeer van 'dit laten we niet over onze kant gaan' op de tribune.


Het werd een soort van clash. De heren van Forint die tekst en uitleg aan de belangstellenden trachten te geven werden keer op keer onderbroken door emotionele reacties. Ze hadden geen kans tegen de emoties en het onbegrip vanuit de zaal.

Want hoezo stelde Lentis Forint de omwonenden voor een voldongen feit? En hoezo krijgen de bewoners van pand 124 geen 24 uurs begeleiding? "Dit gaat niet goed komen", aldus een erg emotionele heerschap wiens dochter in het begin van deze eeuw een keer belaagd werd door een man.

De nuance was erg ver te zoeken vanaf de tribune. Twee trieste voorbeelden van moorden begaan door TBS-ers hingen in de lucht en werden luid uitgesproken. Anne Faber en Anne Ruiter de Wildt.

"En wij moeten daar tegenover wonen!"
"En er wonen heel veel kinderen in de buurt."
"Welke delicten hebben ze gepleegd?"
" Moet dit in een achterstandswijk?"

De zaal spuugde vuur.

Een dame die in de klankbordgroep Lentis-Beijum zit trachtte de gemoederen te bedaren. "Kom erbij", juist u moet er bij komen, tegen de mijnheer die emotioneel de boventoon voerde met allerhande bezwaren.

De heren van Lentis konden inbrengen wat ze wilden ("Wij gaan helemaal voor veiligheid en de toekomstige bewoners zijn er aan toe"), het wilde er in grote lijnen niet in bij de aanwezigen.

Angst. Wantrouwen. Onze kinderen. Komt niet goed. We laten ons niet ringeloren. jullie zitten de boel glad te praten. Teneur opgetekend door ondergetekende.

De op Rensumaheerd 124 te wonen ex delinquenten beginnen hun woonperiode, vanaf juni, met een extra achterstand.

Gevoelens van onveiligheid, wantrouwen en woede overheersten vanavond. Althans, tot ongeveer 20.30 uur, het moment dat de Beijumblogger huiswaarts keerde.

Twee punten wat hem betreft. Lentis Forint had Beijumers niet voor voldongen feiten moeten zetten. Eerst overleggen, willen jullie dit wel? Is er draagvlak voor ons plan?
En sommige aanwezige Beijumers hadden zich op de avond wel een beetje beschaafder en genuanceerder mogen uitlaten.
En de heren van Forint meer hun verhaal laten doen.

De gemoederen lijken nog niet bedaard.

Update 22.00 uur, de bezorgde Beijumse die dit hele verhaal aanzwengelde vroeg: "Als ik u niks had verteld had Beijum het dan geweten van dat op de Rensumaheerd over de tbsers??"
De blogger: 'Dat betwijfel ik."
Beijumse: "Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want zo ga je niet met mensen om."21 opmerkingen:

Anoniem zei

Een dergelijke setting met een tribune en een paar mensen op een podium is geen goede voor zo'n avond. Veel te afstandelijk.

Anoniem zei

Volgens mij heeft deze blogger niet alles meegekregen. Er waren ook zeker positieve geluiden.

Anoniem zei

Even nuanceren: tussen de 5 en 10 personen hadden het grootste woord, met soms uitlatingen waarbij je je schaamt medemens te zijn. Minstens even zoveel mensen lieten zich publiekelijk positief uit, waarbij zelfs werd uitgesproken om snel koffie te gaan drinken bij de nieuwe bewoners. De rest luisterde aandachtig, deels mompelend naar zijn of haar buurman/buurvrouw dat de negatieve reacties tenenkrommend zijn. Kortom, de paar mensen die het grootste woord hadden zorgen voor een erg negatief bericht door de schrijver van deze blog. Een positiever verhaal dat meer de waarheid vertelt over deze bijeenkomst was op zijn plaats geweest!

Anoniem zei

Dit bericht is veel te gematigd geschreven, we zijn laaiend in de rensumaheerd over deze gang van zaken.

Unknown zei

Je moet ze omarmen zij een dorpspastoor. Kunnen ze beter bij hem gaan wonen.

Unknown zei

Er was niets negatiefs aan. Gewoon zeggen waar het op staat. En niet zoals die lui op het podium,die niet eens antwoord kunnen geven op normale vragen. Er is zeker geen onwelvoeglijke taal gebruikt

Anoniem zei

Biezonder hoe sommigen hier het negatieve, niet bespreken en overvallen, willen omdraaien naar dat het een positieve bijeenkomst was. Jawel hoor, heel veel positieve reacties vanuit de zaal. Not.

Kees Huizenga zei

Gisteravond overhandigde ik hoofdstuk 4 (plus twee bijlagen) van het evaluatierapport van Bureau Intraval uit Groningen-Rotterdam inzake de Moesstraat 8, gedateerd februari 2012 (13 pagina’s), ter attentie van de twee vertegenwoordigers van Forint Lentis aan de Onnemaheerd. Met mijn potlootaantekeningen en onderstrepingen.

Ik bedoel dit zeer deskundig en gedegen rapport:

http://www.intraval.nl/pdf/AMG_c43.pdf

Zie vooral hoofdstuk 4, paragraaf 1.

Het Intraval-rapport lag ten grondslag aan de Leidraad huisvesting kwetsbare groepen uit 2013; goedgekeurd door de gemeenteraad van Groningen.


In dit rapport, in hoofdstuk 4, wordt terecht verwezen naar de 10 OCSW-tips van "Operatie Achtertuin" uit 2003.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/Operatie_Achtertuin1.pdf

Tip 1 luidt: “Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten.”

Tip 3 luidt: “In het vooroverleg zijn mensen meer bereid om te luisteren.”


De twee heren van Forint Lentis/Beschermd Wonen (BW), de heer Sander van der Krogt en de heer René Janssen (teamleider Forensisch Wonen Beijum en GGZ verpleegkundig specialist) kenden het rapport van Bureau Intraval uit 2012 niet. Idem dito niet de tips van "Operatie Achtertuin". Zeer opmerkelijk, omdat in 2015 reeds werd verwezen naar deze twee documenten inzake Forint Lentis Onnemaheerd.


Binnenkort krijgt u de door mij gestelde vragen aan Forint Lentis BW, waarbij ik verwees naar deze gezaghebbende bronnen.

Kees Huizenga zei

Zie tevens dit bericht van RTV Noord van gisteravond:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/207410/Omwonenden-waren-graag-eerder-geinformeerd-over-komst-psychiatrisch-patienten


Noot: het gaat om forensisch-psychiatrische patiënten.Vanuit de zaal kwam de goedbedoelde suggestie om cameratoezicht te laten houden op de Rensumaheerd 124. Dit voorstel werd supersnel en zonder argumentatie door Forint Lentis van tafel geveegd. Tegen Jochem Attema zei ik dat zijn politieke partij Stad & Ommeland hieromtrent vragen kan stellen aan het college van B&W van Groningen.

Anoniem zei

Er zit een overduidelijk overheidsbeleid achter om van Beijum een zg No-Go-Area te maken. Nooit komen er voorstellen om criminele gestoorden te huisvesten aan de Goudkust in Groningen-Zuid, Haren of Glimmen e.d.

Anoniem zei

Is er ook aangegeven wat voor delicten deze personen hebben gepleegd of gedaan?
Mijn gevoel zegt dit is wachten op problemen.

Anoniem zei

Het gaat niet om zedendelicten. En het zijn ook niet allemaal ex-TBSers slecht een deel, of beter gezegd het kan zijn dat er ook wel eens een ex-TBSer komt.

Kees Huizenga zei

1. In mijn laatste reactie van heden, 00:30 uur, schreef ik over de heer Sander van der Krogt. Dit moet zijn: Sander van der Kroft. Ik vroeg dit vanmiddag na bij de Onnemaheerd 6. Hij is Manager Algemeen AFPN (= Ambulante Forensische Psychiatrie Noord).


2. In de brief van Forint Lentis BW van 9 april 2019 aan de Rensumaheerders staat in de eerste alinea:

"Vanaf 1 juni 2019 zal het pand aan de Rensumaheerd 124 binnen Lentis een nieuwe bestemming krijgen. De afgelopen periode was dit pand in gebruik door de Volwassenenpsychiatrie (van Lentis, KBH). Vanaf 1 juni zal het in gebruik worden genomen door Beschermd Wonen Forint." Einde citaat.

Deze alinea komt als een reeds voldongen feit over. Vanaf 1 juni 2019 komt Forint Lentis Beschermd Wonen in dit pand. De burgers hebben niets te zeggen. Ze moet dit botweg accepteren. Gisteravond las ik de laatste zin van bovenstaande alinea voor.

Mijn eerste vraag was: hoe verhoudt deze zin zich met tip 1 van "Operatie Achtertuin" van 2003? Deze tip luidt nogmaals: “Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten.”

Deze eenvoudige vraag kon niet beantwoord worden, omdat "Operatie Achtertuin" onbekend was. Aan het einde van de vergadering sprak ik de heer Sander van der Kroft hierop nogmaals aan. Hij erkende dat deze zin beter geformuleerd had moeten worden. In de sfeer van: als aan alle voorwaarden is voldaan.


3. Ik heb het rapport van Bureau Intraval over de Moesstraat 8 goed bestudeerd, getiteld: “Huisvesten kwetsbare groepen; handvatten op basis van evaluatie Moesstraat 8 Groningen”. Verschenen in februari 2012. Zie de link van afgelopen nacht.

Op pagina 27, bovenaan, staat:
“Tussen de voorziening en andere huizen dient zo mogelijk vrije ruimte te bestaan.”

Gisteravond heb ik het pand van Rensumaheerd 124 bekeken. Nummer 123 is direct gekoppeld aan nummer 124. De nummers 121 t/m 124 vormen samen één betonblok met stenen. Rensumaheerd 124 heeft derhalve geen vrije ruimte met nummer 123. De buren van nummer 123 kunnen harde geluiden uit nummer 124 vernemen. Zie tevens de foto op het bericht van RTV Noord van gisteravond en Beijumnieuws van 5 april 2019.

Ik merkte strijdigheid op met het rapport van Intraval. De heer René Janssen kon deze vraag eveneens niet beantwoorden, omdat hij dit rapport van Intraval niet kende. Dit is zeer bevreemdend, omdat Forint Lentis in de gemeente Groningen meerdere locaties heeft inzake Beschermd Wonen, waarin per definitie “kwetsbare personen” woonachtig zijn (met een justitieel verleden – een strafrechtelijke titel).


4. In het rapport van Bureau Intraval (zie pagina 24), maar ook in de Leidraad huisvesting kwetsbare groepen uit 2013 wordt geschreven over de zes of zeven B’s (de 7-de B gaat over het Bestemmingsplan). De vierde B betreft “Betere spreiding”.

Citaat m.b.t. “Betere spreiding” (gisteravond uit bescheidenheid niet gegeven):
“Bij Betere spreiding wordt gelet op het feit of de locatie zorgt voor een betere spreiding over de stad van dit soort voorzieningen.” Einde citaat.

Het pand van Rensumaheerd 124 staat op geringe afstand van de Onnemaheerd-woningen van Forint Lentis (enkele honderden meters). Van “betere spreiding” is derhalve geen sprake.

Deze derde tegenstrijdigheid bracht ik ter sprake. Het antwoord was dat de aanwezigheid van de Forint-werknemers van de Onnemaheerd voor een betere veiligheid zorgt voor de drie bewoners van de Rensumaheerd 124. Vanuit de bedrijfsorganisatorische optiek van Forint Lentis BW kan ik dit begrijpen, maar er is daarom wel sprake van concentratie in plaats van “betere spreiding”. Dit is mijns inziens niet goed voor de buurt!

Anoniem zei

Grappig dat er nog steeds mensen die zich inbeelden dat dit soort klaag- en jammeravonden ook maar van enige invloed is op besluiten die in achterkamertjes allang zijn genomen.

Anouk zei

Vind zo jammer dat mensen anoniem reageren!!! Gisteren veel dingen gezegd en gemeld, maar totaal geen goed andwoordt gekregen!! Weinig duidelijkheid!

Anoniem zei

Tja Anouk, wat is in deze de meerwaarde van met naam en toenaam reageren?
Ik vond de informatie van Forint verhelderend en de antwoorden op vragen duidelijk. Ik kreeg de indruk dat veel 'schreeuwers' op de tribune in het geheel niet luisterden, moeite hadden mening van feiten te onderscheiden en er eea schortte aan algemene ontwikkeling, relativerings- en analytisch vermogen.

Anoniem zei

O

Anoniem zei

De reden dat mensen dit soort bijeenkomsten bezoeken geeft al aan dat ze de verborgen agenda's van overheden en instellingen niet snappen. Als Lentis open kaart had gespeeld, dan had ze kunnen volstaan met een huis-aan-huis-folder met de tekst "Wij gaan zonder dat u daar iets tegen kunt doen een aantal geestelijk gestoorde misdadigers in uw wijk huisvesten. Deze delinquenten zullen u of uw kinderen niet in het kruis grijpen, maar hooguit in een vlaag van verstandsverbijstering bij de keel. Wij kunnen echter niet garanderen dat u of uw geliefden dat kunnen navertellen".

Kees Huizenga zei

Ik verwijs graag naar dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Zie NRC-H van vandaag:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/18/patienten-met-ernstige-psychische-aandoening-onvoldoende-veilig-a3957386

Kees Huizenga zei

Op 16 april 2019 kreeg ik na de bijeenkomst in de Dom Helder Camara School een folder uitgereikt over Beschermd Wonen Forint. Door de heer René Janssen. Voor de discussie over de doelgroep lijkt mij onderstaand citaat van belang.

“Doelgroep en indicatie

Of een cliënt geplaatst kan worden bij Beschermd Wonen Forint wordt geïndiceerd door de Reclassering of het IFZ (Indicatiestelling Forensische Zorg). Cliënten kunnen vanuit detentie of vanuit een forensische GGZ-instelling geplaatst worden. Cliënten moeten passen in een open setting met een laag beveiligingsniveau (niveau 1). Contra-indicaties voor plaatsing zijn zedenproblematiek en/of manifeste verslavings- en/of agressieproblematiek.” Einde citaat.


De personen die op de Rensumaheerd komen wonen (als alles goed gaat), verblijven daar 6 tot 12 maanden. Daarna gaan ze geheel zelfstandig elders wonen.
Met andere woorden: de doorstroomsnelheid van de bewoners van dit pand van Forint Lentis is behoorlijk hoog.

De kans is groot dat enkele bewoners van de Onnemaheerd 6 verhuizen naar de Rensumaheerd.

Op 16 april 2019 werd niet medegedeeld of op de Rensumaheerd 124 een gemeenschappelijke ruimte wordt geschapen. Bureau Intraval adviseerde dit wel in haar rapport van 2012.

Tevens werd niet medegedeeld of in dit pand mensen van hetzelfde geslacht komen wonen. Gegeven de doorstroomsnelheid lijkt de kans me zeer waarschijnlijk dat mannen en vrouwen samen in dit pand kunnen gaan wonen. Ik weet dit niet zeker.

Mensen met een gepleegd zedendelict wonen volgens de heer Janssen niet aan de Onnemaheerd. In de Rensumaheerd zullen eveneens geen personen worden gehuisvest met een zedenmisdrijf uit het verleden.

Het pand aan de Rensumaheerd behoeft alleen een schilderbeurt. Over timmerwerkzaamheden werd gezwegen. Er komen geen nieuwe muren in deze woning.

Kees Huizenga zei

Ik zag bij deze bijeenkomst geen bestuurslid van de BOB. Mevrouw Naomi Rumaloine, secretaris van de BOB, is in 2015 in de klankbordgroep van Forint Lentis Onnemaheerd gaan zitten. Het is mij niet bekend of zij nog in deze klankbordgroep zit. In de BOB-stukken van 26 maart 2019 en 25 september 2018 wordt over deze klankbordgroep niets geschreven.