donderdag 3 september 2020

INVOERING DIFTAR WORDT DESASTREUS VOOR BEIJUMHet gaat uiteindelijk aan de VVD liggen of de gemeenteraad op 9 september voor of tegen de invoering van diftar gaat stemmen.

Deze liberale partij aarzelt nog, maar stemmen ze volgende week voor dan hebben de voorstanders van diftar in de raad een hakken over de sloot overwinning geboekt.


Vanavond was het onderwerp aan de orde in de gemeenteraad van Groningen.

Dat ziet er slecht uit voor een wijk als Beijum, een wijk waar niet veel VVD-stemmers wonen. De partij zal z'n electorale.oren meer naar Haren laten hangen...meer VVD-stemmers...meer voorstanders van diftar.


Het zal hier te Beijum nog meer gaan verslonzen dan dat al dagelijkse praktijk is. 
Zie foto's, gistermiddag...

DvhN twittert onderstaande tekst. Dat moet bijna wel een fout zijn, want des te meer vuilnis mensen in bermen en parken gooien, in sloten of bij containers dumpen, des te minder hoeven ze te betalen.
Hoe meer je weggooit, hoe meer je betaalt: dat gaat waarschijnlijk gelden voor de inwoners van de gemeente Groningen. De gemeenteraad lijkt met de kleinst mogelijke meerderheid te kiezen voor diftar.

18 opmerkingen:

Anoniem zei

De mensen die nu afval dumpen doen dat straks ook. De mensen die dat nu niet doen doen dat straks ook niet. Dit wordt gedaan door tokkies niet door mensen die arm zijn. Al zijn tokkies natuurlijk vaak ook arm maar het is de geestelijke beperking die ze tot tokkie maakt, niet hun inkomen.

Kees Huizenga zei

DIFTAR en de Afvalstoffenheffing


Het is mij bekend dat onder het regiem van DIFTAR inwoners van de gemeente Groningen kwijtschelding kunnen krijgen van de Afvalstoffenheffing.

Stel dat circa 25% van de gemeente Groningen uit zelfstandig wonende studenten bestaat. Misschien wel veel meer als de zelfstandig wonende MBO-studenten worden meegeteld.

Stel dat het aantal minima 15%-20% van de bevolking (bijstandspersonen, WAO’ers, WW’ers, Wajongers, AOW’ers zonder extra inkomen, etc.) uitmaakt.

Gegeven deze omstandigheden is het toch geldverspilling om al die kliko’s te voorzien van nieuwe weegchips, nieuwe pasjes bij (ondergrondse) afvalcontainers, sleuteltjes, etc?

Dan zijn die individuele DIFTAR-investeringen voor 40%-45% totaal zinloos en dus overbodig. Weggegooid geld. Omdat die minima en de meeste studenten toch wel kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing zullen krijgen.


Veel minima verhuizen niet vanwege die idiote Donnerpunten (hogere huren bij verhuizing). In arme wijken is het derhalve slim om aldaar niet te investeren in DIFTAR.
In de wijken Lewenborg, Beijum, Selwerd, Paddepoel, de Korrewegwijk, de Oosterparkwijk, de Indische Buurt, de Schildersbuurt, de Zeeheldenbuurt, De Hoogte, Kostverloren, Laanhuizen, etc. is investeren in DIFTAR derhalve totale geldverspilling.

Financieel totaal onverantwoord.


CONCLUSIE OVER DIFTAR

DIFTAR wordt een enorme bureaucratie! Superduur. Het is geldverspilling.


Big brother is watching you!

Dit geldt voor alle studentensteden.

Henk Kamminga zei

Niet uitsluitend Beijum, maar ook andere wijken zullen door invoering van Diftar verslonzen. Zelf vrees ik dat bacteriën (dus ziektes) vrij spel krijgen door het openscheuren van vuilniszakken door bv. meeuwen en katten. Zeker, Beijum, als één van armste wijken in de stad, zal daar de tol voor moeten betalen.
Ik ben het niet eens met bovenstaand anoniem berichtje (overigens, de berichtjes die hier geplaats worden zijn bijna altijd anoniem, zoals ook adressen in Beijum, nooit een naambordje). Aso's die straks hun vuilniszakken op straat dumpen zijn uiteraard arm en meestal bijstandtrekker. GIC-onderzoek van de gemeente is hier stellig over. Deze lieden hebben vaak enorme schulden en lopen in de schuldsanering. De meeste klanten van de Voedselbank wonen in, juist, Beijum! Voor deze groep telt iedere euro. Overigens, ook de wijk waar ik woon zal de dans niet ontsnappen, vrees ik.

Anoniem zei

Enorm goed idee, diftar voor mensen met ruimte, geld, milieubewustzijn en woonachtig in Groningen-Zuid. Voor de andere groepen is het helemaal geen goed idee. Daar hebben we in de stad ook heel veel van. Niet alleen in Beijum maar ook in Lewenborg, Selwerd, Oosterpark, Korreweg, Binnenstad noem maar op. Studenten maar vooral ook veel mensen met armoede en inderdaad ook wel de nodige laat ik zeggen "tokkies". En veel mensen op flats en met weinig woonruimte. Ik denk dat Diftar in Groningen een regelrechte ramp wordt.

Chris zei

De heer Huizinga is onvoldoende op de hoogte van het kwijtscheldingsbeleid. De gemiddelde student komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dus ook niet voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Verder is Beijum natuurlijk al verslonst gezien de enorme hoeveelheid afval die al gedumpt wordt op straat. Het is maar zeer de vraag of dit nog verder toeneemt door diftar. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan is de vraag of dat erg is, de bewoners veroorzaken de bende namelijk zelf. Voordeel van diftar is wel dat de welwillende bewoners uit andere wijken niet meer bijdragen aan het opruimen van de rotzooi van aso's.

Joost zei

Nou de groenvoorziening is al niks in Groningen. En nu dit. Ga er maar vanuit dat het een bende gaat worden in diverse wijken. en anoniem bovenaan wel kort door de bocht reactie.

Kees Huizenga zei

Studenten hebben recht op kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing, als ze een inkomen onder bijstandsniveau hebben en een zelfstandige woonruimte huren.


Zie in dit verband:

https://www.leuker.nl/kwijtschelding/

https://www.leuker.nl/kwijtschelding/#voorwaardenCitaat:


“Onder het inkomen van studenten valt ook:

De basisbeurs

Een aanvullende beurs

Een stagevergoeding of uitkering

Je salaris inclusief vakantiegeld

Een ouderlijke bijdrage”


En:

https://noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding/voorwaarden-en-regels/

Chris zei

De meeste woonruimte voor studenten kwalificeert niet als zelfstandige woonruimte. Een kamer in een studentenhuis is geen zelfstandige woonruimte. Verder is kwijtschelding bij een minimaal bedrag aan spaargeld al niet meer mogelijk.

Dus in de praktijk komt vrijwel geen een student in aanmerking voor kwijtschelding.

Anoniem zei

Het aantal studenten dat een zelfstandige woning huurt is verwaarloosbaar.

Kees Huizenga zei

@ Chris


Gisteren schreef je:

"De gemiddelde student komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dus ook niet voor kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing."


Vandaag schrijf je:

"De meeste woonruimte voor studenten kwalificeert niet als zelfstandige woonruimte. Een kamer in een studentenhuis is geen zelfstandige woonruimte."


Je hebt gelijk: een kamer in een studentenhuis, in een studentenflat of een kamer bij een hospita is geen zelfstandige woonruimte. De meeste studenten wonen onzelfstandig. Huren geen zelfstandige woning. Ik erken mijn fout.


Een student, die geen zelfstandige woonruimte huurt, hoeft geen Afvalstoffenheffing te betalen. Die wordt betaald door de pandjesbaas of de eigenaar van een studentenflat.

Vroeger woonde ik in Selwerd I, de studentenflat in de Kornoeljestraat. Toen betaalde ik geen Afvalstoffenheffing. De verhuurder was de Stichting Studentenhuisvesting (de SSH); in het jaar 2001 overgenomen door de Stichting Volkshuisvesting. Door de fusie van de Stichting Volkshuisvesting met de SSH ontstond in 2001 Woningstichting In. De rechtsopvolger is vanaf 2009 Stichting Lefier.


Gisteren maakte ik een andere fout met een link. De basisbeurs werd in per 1 september 2015 afgeschaft. Tegenwoordig is er dat studentonvriendelijke leenstelsel. De basisbeurs werd een studievoorschot. Een bedrag, dat een student leent, is per definitie geen inkomen. Dit is heel belangrijk! De aanvullende beurs bleef bestaan en werd per 1 september 2015 zelfs verhoogd.

Zie:

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/152018-leenstelselstudievoorschot-gevolgen-afschaffing-basisbeurs.html


https://moneyfit.nl/studiefinanciering-op-het-hbo-of-wo-een-lening-of-een-gift/?gclid=EAIaIQobChMImMDCzqrP6wIVCc53Ch1GEgmrEAAYASAAEgK87_D_BwE

Citaat:

“Nieuwe stelsel

Onder de nieuwe regeling (vanaf 1 september 2015) mag je onbeperkt bijverdienen. Je studiefinanciering is in het nieuwe stelsel namelijk een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden. Geef aan het DUO zo snel mogelijk door als je (tussentijds) stopt met je studie om onnodig terugbetalen te voorkomen.


Oude stelsel

Studiefinanciering werkt anders als je nog onder het oude stelsel valt (vóór 1 september 2015 gestart met je studie). Lees hier meer.”

Einde citaat.Conclusie: veruit de meeste studenten komen niet in aanmerking voor de Afvalstoffenheffing (onzelfstandige woonruimte) of ze hebben recht op kwijtschelding van deze heffing vanwege het leenstelsel of het oude basisbeursstelsel.

Waarom dan die dure individuele DIFTAR-investeringen? Per individuele student! Zelfs als ze geen Afvalstoffenheffing betalen.

Chris zei

De afvalstoffenheffing wordt geïnd van studenten, net als van andere inwoners. Ingeval van zelfstandige woonruimte komt een student maar zelden in aanmerking voor kwijtschelding. Bij onzelfstandige woonruimte wordt de afvalstoffenheffing geheven van de eigenaar. Deze zal de afvalstoffenheffing vanzelfsprekend doorberekenen aan de huurders. Zo werkt dat nu eenmaal.

Bij invoering van diftar zal de afrekening ook wel per adres plaatsvinden en niet per student, dus vanuit dat perspectief zie ik geen reden waarom je geen diftar zou moeten toepassen.

Overigens ben ik het wel met je eens dat de kans groot is dat er meer afval gedumpt zal worden door invoering van diftar. Wat ik niet met je eens ben is de koppeling die je legt met het inkomen van iemand. Als je je afval goed gaat scheiden, kun je goedkoper uit zijn dan onder het huidige stelsel.

Het sluikstorten dat gaat ontstaan bij invoering van diftar hangt niet samen met de inkomenspositie van iemand. Eerder met de normen en waarden die iemand (niet) heeft. Als het dan een bovengemiddeld grote bende wordt in een wijk als Beijum, dan wordt het onderliggende probleem dus zichtbaar. Een relatief groot aandeel asociale bewoners.

Kees Huizenga zei

In het raadsvoorstel van het college van B&W van 30 juni 2020, getiteld: “Herijking afval- en grondstoffenbeleid”, staat op pagina 5 m.b.t. de invoering van DIFTAR (variant 1):

“Minima met volledige kwijtschelding kunnen worden gestimuleerd tot milieubewust gedrag door een beperkte heffing bij een bovenmatig afvalaanbod. Ook zijn we bezig met ontwikkelen van een afvalapp, die onze inwoners van informatie en advies voorziet en kan laten zien hoeveel afval ze aanbieden en scheiden.” Einde citaat.

Alle studenten krijgen dus aparte kliko’s met nieuwe chips, pasjes, etc. Deze grijze kliko’s vragen heel veel ruimte. Zeker als er ook nog GFT-afval apart wordt ingezameld (dit is gratis).

De burensolidariteit verdwijnt.


Ik citeer verder pagina 5 met betrekking tot DIFTAR:


“Ondersteuning specifieke groepen

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om goed te kunnen scheiden, voorzien we in aanvullende maatregelen voor een aantal specifieke groepen. Het gaat dan met name om ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Voor ouderen plaatsen we onder meer kleinere trommels om afval in kleinere hoeveelheden te kunnen aanbieden. Gehandicapten en chronisch zieken, die door hun situatie extra afval hebben, worden hiervoor in hun heffing gecompenseerd. Voor mensen met een gedeeltelijke kwijtschelding kan het Diftar-tarief bij een gemiddeld afvalaanbod worden afgestemd op de huidige hoogte van hun heffing.”


Ziet u de enorme bureaucratie rondom DIFTAR?


Dit is de keuze voor de gemeenteraad van Groningen op 9 september 2020, tenzij de VVD-fractie nog een andere, zeer ingewikkelde, DIFTAR-variant wil (voor de stad Groningen anders dan voor het platteland of hoogbouw/laagbouw):


“Voorgesteld raadsbesluit


De raad besluit


Besluitpunten bij variant I (Diftar)


I. voor het afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 te kiezen voor de variant Extra voorzieningen plus Diftar (2021 nog vast tarief en per 1.1. 2022 invoering Diftar), zoals nader beschreven in het raadsvoorstel;

II. een aanvullend krediet van € 1.605.000,= voor de totale investeringskosten van deze variant beschikbaar te stellen;

III. de hiermee samenhangende kapitaallasten ad €187.803,= te dekken uit de afvalstoffenheffing;


Of:


Besluitpunten bij variant II (vast tarief)


I. voor het afval- en grondstoffenbeleid 2021-2025 te kiezen voor de variant Extra voorzieningen met vast tarief, zoals nader beschreven in het raadsvoorstel;

II. een aanvullend krediet van € 1.003.150,= voor de totale investeringskosten van dit scenario beschikbaar te stellen;

III. de hiermee samenhangende kapitaallasten ad € 117.369,= te dekken uit de afvalstoffenheffing.”


Einde citaat.

Er zijn nog aanvullende besluitpunten op pagina 2, boven.

Kees Huizenga zei

Zie:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/02-september/10:00/Herijking-afval-en-grondstoffenbeleid-raadsvoorstel-3-7-2020/

Het linkervakje met de twee kleine pagina's, aan de rechterkant van uw PC-monitor, aanklikken. Dan ziet u de raadsstukken.

Kijk naar het agendapunt “Herijking afval- en grondstoffenbeleid”.

Chris zei

Het linkse gemeentebestuur maakt het zelf nodeloos ingewikkeld met al haar uitzonderingen en het voeren van inkomenspolitiek via de afvalstoffenheffing.

Diftar kan ook heel eenvoudig, de inzameling van gft, pmd en papier gratis maken en alleen kosten rekenen voor de grijze kliko of afvalzak (via de ondergrondse containers). Grofvuil kun je tenslotte per afvalsoort wegen en beprijzen in de milieustraat. Werkt bij ons in de gemeente al jaren prima.

Maar goed, de ratio ontbreekt wel vaker in de gemeente Groningen. Neem nu het forum, een links excuusprojectje dat in de toekomst nog heel veel gaat kosten. En wat voegt het toe? Heel weinig, want sec gezien zijn er alleen bestaande voorzieningen van elders naar toe verplaatst.

Zelfde hebben we gezien bij de discussie rondom de tram, alleen is dat gelukkig gestrand. De ringweg tenslotte is ook zo'n drama. Kost miljoenen en voegt bijzonder weinig toe. Er had gewoon een snelweg rondom de stad aangelegd moeten worden. Dan had je voldoende capaciteit voor de toekomst, was een groot deel van het verkeer uit de stad verdwenen en de jarenlange bouwput in de stad was voorkomen.

Tenslotte heeft diftar niets met burensolidariteit te maken. Er is echt niemand die mee wil betalen aan andermans afval. Dat het op dit moment wel gebeurt, is enkel te danken aan het feit dat men zich er niet van bewust is dat men betaalt voor de rotzooi van een ander. Verder getuigd het dumpen van zwerfafval toch ook niet van solidariteit of zie ik dat verkeerd?

Diftar is prima, zolang het eenvoudig en uitvoerbaar wordt gehouden. Inwoners worden zo bewust van de kosten. Alleen al om het transparant te houden zou je al af moeten zien van het voeren van inkomenspolitiek via dit soort heffingen.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/738289/Afval-in-gemeente-Groningen-betalen-per-zak-kilo-of-allebei-niet

2 sept. 2020

Citaat:

“ 'Twee diftar-systemen in plaats van één'


De VVD pleit voor twee diftar-systemen: één voor de stad en één voor de dorpen eromheen. In Haren geldt nu al een diftar-systeem, al ziet dat er iets anders uit: daar betaal je per kilo in plaats van per zak of bak. 82 procent van de inwoners van Haren zegt dat diftar-systeem graag te behouden.

'Daarom willen wij twee diftar-systemen in Groningen', zegt VVD-raadslid Jasper Boter. 'In de stad kan je dan betalen per keer dat je afval aanbiedt, in dorpen geldt betalen per kilo.'

Maar kan dat wel? Immers moet in de hele fusiegemeente hetzelfde beleid gaan gelden. Dat is zelfs dé reden dat er nu over afval gesproken wordt.” Einde citaat.https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739062/Groningse-raad-kiest-waarschijnlijk-voor-diftar-alleen-VVD-twijfelt-nog

3 sept. 2020

Citaat:


“Stem VVD blijft vraagteken

Hoewel de VVD voor lijkt te gaan stemmen, stelt de partij wel een voorwaarde. De partij wil namelijk een uitzondering voor de voormalige gemeente Haren. Daar betalen mensen nu per kilo afval die ze inleveren: de VVD wil net als veel Harenaren dat dat zo blijft.
Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) geeft aan dat de uitzonderingspositie voor Haren niet mogelijk is. Wel gaat ze onderzoeken of ze op termijn twee aparte systemen in de hele gemeente Groningen kan invoeren. Op die manier wil ze aan de wensen uit Haren tegemoetkomen.


Laagbouw en hoogbouw

'In dat geval zouden bewoners van laagbouw, zoals twee-onder-een-kapwoningen, per kilo afval gaan betalen', legt Chakor uit. 'Bewoners van flats (hoogbouw) betalen dan wel nog steeds per keer dat ze een vuilniszak inleveren.'

Of de toezegging dat dat onderzoek er komt de VVD overhaalt, is nog niet duidelijk. De partij zegt zich komende week op de kwestie te beraden.” Einde citaat.Nog meer bureaucratie dankzij de VVD-raadsfractie! Wat is laagbouw? Wat is hoogbouw? Hoeveel bouwlagen? Rechtsongelijkheid in dezelfde gemeente? Zelfs in dezelfde straat? In dezelfde straat (met hoogbouw en laagbouw) twee DIFTAR-systemen?

Ik vrees dat dit omgewerkt VVD-voorstel (hoogbouw en laagbouw) erg moeilijk is om te realiseren in stedelijk gebied. Ook juridisch (vanwege het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel in het bestuursrecht). De VVD-fractie wil de VVD-stemmers in Haren bedienen.

Ten diepste had de gemeente Haren nooit gefuseerd moeten worden met de gemeente Groningen.

Unknown zei

DIFTAR in Haren gewoon afschaffen, de GFT ophaal in de hele stad afschaffen en vervangen door een gratis comostbak en twee keer per jaar versnipperen, en voor de hele stad elke zes week gratis grofvuil ophaal herinvoeren, gekoppeld aan meer hergebruik en reperatie.

Chris zei

De VVD komt inderdaad op voor de belangen van haar kiezers in Haren die graag het goedwerkende diftar systeem zouden willen behouden. Dat systeem gaat immers gepaard met lage kosten voor de inwoners. Zij hebben verder ook geen behoefte om mee te betalen aan de afvalstoffen van allerlei zogenaamde kwetsbare groepen. Daar dragen zij namelijk al voldoende aan bij via ons progressieve belastingstelsel. Het systeem in Haren is daarmee goed uitvoerbaar en transparant.

Het is juist de linkse inslag in Groningen die het complex maakt. Voor allerlei groepen moeten uitzonderingen en tariefverminderingen komen. Dat maakt het systeem duur in de uitvoering, ingewikkeld, onzuiver en niet transparant. Verder heeft dit beleid tot gevolg dat de variabele component in de afvalstoffenheffing niet te groot mag worden, anders kun je de kosten van dit beleid niet meer zonder al teveel weerstand omslaan naar de wel betalende inwoners. Vanuit dit oogpunt willen een aantal partijen dus helemaal geen transparantie.

Gewoon betalen per lediging of per aangeboden huisvuilzak. Of als het nog wat preciezer moet, per gewicht van de aangeboden kliko of huisvuilzak. Voor beide varianten is wat te zeggen en ze zijn beiden goed te realiseren voor zowel hoog- als laagbouw. Waar kliko's niet gewenst zijn, kunnen ondergrondse containers worden geplaatst. In combinatie met een heel laag vastrecht heb je dan een transparant, eerlijk en goed uitvoerbaar systeem.

Tenslotte is het natuurlijk altijd makkelijk praten als het om andermans centen gaat. Ik begrijp de inwoners van Haren wel.

Kees Huizenga zei

Hierbij een doortimmerd bericht uit Haren. Feitelijk is het een ferme noodkreet. Een vroegere D66-wethouder van Haren, de heer Michiel Verbeek, hield gisteren een logisch verhaal.

Zie:

https://www.oogtv.nl/2020/09/haren-krijgt-niet-de-diftar-die-het-wil/

Met een videoreportage.


Als de VVD-raadsfractie de bewoners van Haren tevreden wil stellen en consistent wil zijn, moet ze aanstaande woensdag tegen DIFTAR stemmen.


Dat Bestuursakkoord met de vroegere gemeente Groningen heeft verwachtingen gewekt bij de vroegere gemeente Haren. Ik doel op het vertrouwensbeginsel uit het privaatrecht.