zaterdag 30 januari 2021

EXTRA SURVEILLANCE DOOR POLITIE GRONINGEN IN KARDINGE


Er vonden de afgelopen maanden twee incidenten plaats in Recreatiepark Kardinge.

Naar aanleiding daarvan heeft een aantal bewoners zorgen geuit over de (on)veiligheid in dit gebied.
Met o.a. de politie zijn afspraken gemaakt.
Door politie en Stadstoezicht zal extra gesurveilleerd worden en de politie en Boa's zullen in gesprek gaan met passanten in genoemde natuurpark.

Misschien dat er lichtmasten in genoemde gebied geplaatst worden.
Bespeurt je iets opvallendst in Kardinge? Bel 0900-8844.

Wijkagenten Beijum: Menno Wieringa en Jannie Wouda. Lewenborg: Fien de Goede en Jaap Wallinga.

Foto, afgelopen dinsdagmiddag; JF

Geen opmerkingen: