maandag 25 januari 2021

VERHALEN VAN SASSEFRAS (21)

 Is de avondklok de druppel die onze emmer doet overlopen?

De avondklok, oudere mensen associëren die met de oorlog van 40-45. Maar is die werkelijk zoals velen van ons hem ervaren?

Is het niet een feit dat de mens zich al minstens 5000 jaar zichzelf en anderen beperkingen oplegd? In de tijd dat Mozes de tien geboden schreef was het de oorsprong van vele wetboeken in deze wereld. Zie de latere afscheidingen van religie, en politieke visies. Zijn de hedendaagse beperkingen werkelijk vrijheidsbenemend, of kunnen we ook op een andere manier naar beperkingen kijken?

Wetten en beperkingen hebben ook andere functies. Beperkingen kunnen we associëren met een gevoel van veiligheid. Zijn wij als mens, en ieder voor zich, in staat zelf zonder wetten en beperkingen beslissingen te nemen? Ik heb het al eerder geschreven, tegenover vrijheid staat verantwoordelijkheid.

Als ieder mens meer bewust zou zijn van zijn handelen, zouden er minder wetten noodzakelijk zijn. Anderzijds, als de mens meer het belang van wetten inziet, zouden wetten minder noodzakelijk zijn. Beperkingen en wetten zijn nog steeds noodzakelijk omdat ieder mens andere inzichten heeft. We kijken ieder vanuit onze eigen ogen, en interpreteren allemaal onze eigen waarheid.

De bron van beperkingen zijn meestal gebaseerd op angst. We weten allen dat dit een slechte raadgever is.

Ik wens jullie allemaal een angstloos leven toe.

Saskia Smid

Geen opmerkingen: