woensdag 6 januari 2021

BEIJUMBORG (180)

Namen

De ouderen onder ons zullen het zich vast nog herinneren: de naamsverandering van prinses Marijke. De jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard vond haar naam niet mooi, ook al was ze waarschijnlijk vernoemd naar een voor de Nederlandse monarchie zeer belangrijke prinses: Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), bijgenaamd ‘Marijke Meu’. Dankzij deze eerste Marijke kon het stadhouderschap blijven bestaan, want ze trad twee keer op als regentes (plaatsvervangster) voor respectievelijk de nog te jonge Willem IV en Willem V. Hoe dan ook: ‘onze’ prinses Marijke veranderde haar voornaam in 1963 in ‘Christina’ en met die naam leefde ze voort tot haar overlijden in 2019. 


Anderen veranderen hun naam omdat ze die onprettig vinden. En ja: als je ‘Poepjes’ heet, of ‘Naaktgeboren’, of – een naam, die in mijn geboortestreek Twente wel voorkwam – ‘Piest’, dan kan het natuurlijk zijn dat je ervoor kiest een andere achternaam aan te nemen. De brochure van het Ministerie van Justitie over de mogelijkheden om je achternaam te wijzigen is uitvoerig en bevat ook wel humor. Voor wie die brochure eens wil lezen: https://www.justis.nl/binaries/Brochure%20naamswijziging%20-%20juli%202020_tcm34-439791.pdf

Als je achternaam ‘onwelvoeglijk’ of ‘bespottelijk’ is, dan kun je die laten wijzigen. Een fraai voorbeeld: als je oogarts bent en je heet toevallig ‘Blind’, dan mag je je naam laten wijzigen.  Het kost je € 835 en het is niet gezegd dat de instantie die erover moet oordelen (Justis) ook instemt met die naamswijziging. Als Justis niet instemt, dan ben je toch je geld kwijt….

 

Ik kom op dit onderwerp, omdat deze column nog enkele maanden wordt voortgezet hoewel ik geen ‘Beijumborg’ meer ben. De alliteratie (die twee b’s) was altijd wel grappig, maar ja: sinds ik Beijum verlaten heb is ze niet meer van toepassing. En ‘Paddepoelborg’ of ‘Orionborg’ (naar het appartementencomplex, waarin ik ben gaan wonen) klinkt natuurlijk van geen kanten. We houden het dus nog maar even op ‘Beijumborg’. 

 

De ‘Orion’ werd in 2009 gebouwd in wat nu Paddepoel-Zuid heet. Vanaf het moment waarop ik een eerste bezichtiging in dit complex had was ik verkocht: een mooie flat, maar liefst 17 verdiepingen hoog (ik woon zelf op de 13e etage), en met aan mijn kant van de Orion een geweldig panoramisch uitzicht over de hele binnenstad van Groningen. De eerstkomende maanden schrijf ik deze column dus met zicht op de Der Aa-toren, de Martinitoren, de watertoren aan de Herman Colleniusstraat en op nog minstens tien andere ‘torenhoge’ gebouwen. 


Ik wens alle lezers een fantastisch en hoogwaardig 2021! 


Han Borg

Geen opmerkingen: