zaterdag 14 augustus 2010

DE NIEUWE WIJKGIDS IS UIT

Alle Beijumers kregen de afgelopen week de nieuwe wijkgids van uitgeverij Leander in de brievenbus. De wijkgids is gemaakt door bewoners van Beijum, De Hunze, Van Starkenborgh en Noorderhogebrug. De gids ziet er fris en overzichtelijk uit.

De genoemde wijken worden in vogelvlucht getypeert, er staat een plattegrond van Beijum in, en verder hulpverlenende instanties, gegevens over vrijetijdvoorzieningen, welzijn, religie en levensbeschouwingen, een activiteitenoverzicht, onderwijs, kinderopvang en veel meer.

Advertenties van Stichting Stiel en veel middenstanders uit de wijk geven de wijkgids een volwassen en gezonde smoel. Zeg maar dat het een breed gedragen wijkgids is. Maar één klein (bewoners)clubje uit de wijk maakte problemen. Ik geef het toe, het wordt zo langzamerhand een eentonig verhaal, maar het blijft goed om de misstanden en probleemmakers in de wijk te benoemen. Wat nu weer? De geïsoleerde, marginale en zo langzamerhand door de wijk uitgekotste bewonersclub moest zo nodig problemen maken met de uitgeverij. Ze waren het, en u leest het goed, weer eens niet eens met de geschreven tekst. Na conflicten met twee redacties, ondergetekende en met veel anderen creëerden ze dit keer een conflict met de uitgeverij. Een tekst die in de wijkgids gepubliceerd zou worden over de eigen 'opbouwclub' beviel ze niet. Het seizoen moet nog beginnen, maar de heibel rondom de club suddert onverminderd door. Vandaag of morgen vindt u hier een aankondiging van de dit jaar overheerste, geminachte, geschoffeerde en uiteindelijk opgestapte redactie van de wijkkrant Beijum. Verlost van het juk van de splinterclub uit de wijk beginnen ze hun eigen wijkwebsite. Een nieuwe internetcourant binnen de groenste wijk van de stad is aanstaande. Lijn6, zo gaat de website heten. Nader bericht volgt.

11 opmerkingen:

Karin.P. zei

Ik heb nog geen wijkgids :(

Dineke zei

Ik ook niet!

Alie zei

wat een verschil dan, wij hadden m begin vorige week al..

Anoniem zei

ik heb hem vandaag gekregen?!

Kees Huizenga zei

Ik kreeg de Leander Wijkgids voor De Hunze, Van Starkenborgh, Noorderhoogebrug en Beijum op 10 augustus jl. in mijn brievenbus.

De vorige wijkgids Beijum e.o. bevatte drie pagina's tekst van de BOB (met een foto) en anderhalf pagina van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS). Eveneens met een foto.
Aangezien deze bewonersorganisaties gesubsidieerde websites hebben, kan de tekst inderdaad gecomprimeerd worden. Zakelijke voorlichting is iets anders dan propaganda!

De nieuwe wijkgids bevat 66 pagina's. De vorige 74. In de wijkgids van Leander Media staan zeer veel adverteerders, die welbewust niet in de Beijumkrant willen adverteren. Dat heeft (historische) redenen. De middenstand van Beijum adverteert grotendeels niet in de Beijumkrant. Wel vooral zaken buiten Beijum (!) en uiteraard de woningcorporaties. De OB Beijum heeft, zoals bekend, een gratis advertentiepagina. Ik sluit niet uit dat de Beijumkrant voor Noordpers Uithuizen een verliesgevend project is.

In de laatste wijkgids staat voor het eerst, op pagina 12, bovenaan, het weblog van Beijumnieuws vermeld. Naast de website van www.beijum.nl van Leander Media (De Digitale Wijk Beijum) en www.beijum.org van de BOB. In de nieuwe rubriek “Wijkkranten- en websites”.
Ik merk op dat de website van de BHS "beheerd" wordt door de redactie van het wijkblad van De Hunze/Van Starkenborgh. Zie pagina 12. Een uitstekende vorm van uitbesteding/delegatie van werkzaamheden. Van vertrouwen in elkaar en in de buurt. Zo hoort het. Bij BOB en de BOB-krant is de meeste macht geconcentreerd bij de voorzitter en de secretaris van de BOB. De website van de BOB is al jarenlang niet actueel. Zeker vanaf 2003.
Op pagina 11 van de nieuwe wijkgids wordt de niet actuele en dus verwaarloosde website van de Beijumkrant genoemd: www.beijumkrant.nl Ik citeer: “Welkom op onze nieuwe website, waar u binnenkort ook onze krant online kan bezichtigen.” Vanaf welke datum staat deze zin hier al? Hoe lang duurt “binnenkort”???

Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat het kernbestuur van de BOB de karig betaalde wijkvrijwilligers, die tevens de Beijumkrant huis-aan-huis rondbrengen, financieel hebben benadeeld. Hun bijbaantjes inzake het rondbrengen van de Wijkgids Beijum 2010-2011 zijn deze actieve Beijumers opeens ontnomen. Leander Media heeft deze wijkgids door één persoon moeten laten bezorgen. Uit overmacht. Waarvan melding. Wederom worden wijkvrijwilligers overheerst, geschoffeerd en voor voldongen feiten geplaatst. Op last van de BOB! Dit is wederom geen goede wijkopbouw en niet “bevorderend voor de leefbaarheid in Beijum”...

Karin.P. zei

Heb hem vandaag gekregen, begrijpelijk dat hij later is als iemand hem in zijn uppie moet rond brengen.

Kees Huizenga zei

Door het niet meer beschikbaar stellen van de bezorgers van de BOB-krant (de Beijumkrant is vanaf oktober 2007 helaas geen bruisend medium meer "van de wijk", maar "van de BOB") voor de verspreiding van de Leander Wijkgids Beijum 2010-2011, is de laatste band tussen de BOB en Leander Media verbroken. Vroeger was Jaap van Leeuwen de werver van advertenties voor de Beijumkrant. We kennen de fnuikende gevolgen, wat betreft de middenstand van Beijum, die merendeels niet adverteert in de Beijumkrant van de BOB.

De BOB krijgt niet haar zin met betrekking tot de beschikbare ruimte voor de BOB in de jongste wijkgids Beijum (slechts een halve pagina) en Leander Media is derhalve in de optiek van de BOB opeens te commercieel. Net als bij dat boek over "Beijum 30 jaar". Toen was Leander Media plotseling te duur en tevens te commercieel. Binnen het NLA-wijkteam Beijum was de BOB overigens de enige eenzame tegenstemmer tegen de NLA-begroting voor het Beijumboek (inclusief de website over de geschiedenis van Beijum). Het gaat over € 48.000,-.

De BOB denkt niet aan haar eigen verspreiders. Ik zou afhaken als verspreider. Demotiveren en deactiveren heet dat.

In een ver verleden was het een uitbestede taak aan de BOB om de wijkgids, wat betreft Beijum, te actualiseren. Daartoe heeft de BOB niet "de menskracht". Dat zei Jaap van Leeuwen gistermiddag tegen mij. Ik zei "dat het een kwestie van prioriteit is". Hieruit blijkt wederom dat de BOB niet verankerd, “ingeburgerd” en geïntegreerd is binnen de wijk Beijum. De BOB is een eenzaam bastion. Zonder vitaal bijgehouden en gekoesterd netwerk. Zonder kennis van de onmisbare (persoonlijke) wijknetwerken. Juist door de wijkgids te actualiseren zou de BOB kader en leden kunnen aantrekken. Deze kans laat deze club al jaren voorbij gaan. En dan maar in de Beijumkrant van juni 2010 tergend tieren over het feit dat Johan Fehrmann, Hans Koopman en Anna Riemersma verantwoordelijk zijn voor het feit dat de BOB zo moeilijk nieuwe kandidaat-bestuursleden kan krijgen! “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet!”

Omdat de BOB de gegevens van de Wijkgids Beijum niet bijhoudt c.q. niet bij kan houden, wordt Jaap van Leeuwen van Leander Media met extra onkosten geconfronteerd. Maar dat begrijpt het BOB-duo Wim & John uiteraard niet. Moet Leander Media dan van de wind leven?

Iemand uit de wijk schreef mij het volgende:
"De wijk erkent de club echter helemaal niet. Jammer dat ze niet inzien dat commercie niet altijd vies hoeft te zijn. Is drukkerij Noordpers te Uithuizen soms niet commercieel? En, niet te vatten toch eigenlijk, hoe durft een club die 19.000 euro per jaar krijgt, tekeer gaan tegen middenstanders die op een eerlijke manier hun brood verdienen? Is er een bezorger van de wijkkrant die gratis langs de huizen gaat?"

Correctie

In mijn vorige reactie moet staan: “Uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat het kernbestuur van de BOB de karig betaalde wijkvrijwilligers, die tevens de Beijumkrant huis-aan-huis rondbrengen, financieel heeft benadeeld.” Het kernbestuur (het onderwerp) is enkelvoud.

Anoniem zei

De plattegrond in de wijkgids staat trouwens vol met spelfouten: Toppigaheerd, Bemtismaheerd, Wibnaheerd, Parklallee. Beetje slordig.

Anoniem zei

ja dat is zeker slordig het viel mij namelijk ook al op de er spelfouten waren.

Kees Huizenga zei

Fouten in de nieuwe wijkgids van Beijum e.o. kunnen worden doorgegeven door middel van de volgende e-mailadressen:

info@wijkgidsen.nl
info@uitgeverijleander.nl

De Leander Wijkgids 2010-2011 van Beijum e.o. staat op de website:

www.wijkgidsen.nl

Zie ook het voorwoord in de Leander Wijkgids.

Kees Huizenga zei

Op http://www.wijkgidsen.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=73

staat nog de oude wijkgids van Beijum e.o. van 2009-2010. U kunt bladeren en de lange tekst van de BOB lezen. Op de pagina's 9 t/m 11.

De heer Jaap van Leeuwen van Leander Media deelde mij vanmorgen mede dat nog deze maand de wijkgidsen van Leander Media on line gaan. Daarin kunnen mogelijke fouten in de huidige (nieuwe) wijkgidsen gecorrigeerd zijn.