zondag 22 augustus 2010

EEN ZONDAGMIDDAGEXCURSIE NAAR 'T KARDINGERPARK

Omstreeks half twee vanmiddag verzamelden zich een vijftiental mensen op het terras van de Boerderijum om o.l.v. Tineke van Hessen recreatiepark Kardinge in te trekken. U ziet haar op de onderste foto helemaal links met zonnebril op. Op de bovenste foto houdt beheerder Harry Voerman van het Beijumer Bezoekerscentrum een inleidend praatje.
Onder leiding van natuurgids Tineke van Hessen worden op de fiets de graslanden tussen Noorddijk en de watermolen bezocht.
Het gebied wordt beheerd door de vereniging Natuurmonumenten, wat goed te zien is aan de variatie in graslanden, watergangen, bossen en landerijen.

Natuurmonumenten houdt met Waterschap Noorderzijlvest de grondwaterstand zodanig op peil, dat een grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten hier een optimale leefomgeving vinden.
In deze tijd van het jaar komen zowel nog bloeiende als zaaddragende planten voor, die dagvlinders als kleine vos, distelvlinder en atalanta aantrekken. Dit jaar is, mede door de zeer warme julimaand, een waar libellenjaar. Al deze insecten zijn nog actief tot op nazomerse septemberdagen. Wie nog meer wil weten over de nabije natuur kan na afloop van de excursie een rondleiding door het Bezoekerscentrum krijgen.
Het Bezoekerscentrum van NDE wil de natuur dichter bij stadjers brengen.

http://www.groningergezinsbode.nl/profile/redactiegroningergezinsbode/article215308.ece/wilde_plantenexcursie_in_kardinge

Geen opmerkingen: