zaterdag 7 augustus 2010

STUDENTEN ZIJN WELKOM IN BEIJUM


Vandaag in de papieren versie van Dagblad van het Noorden de uitslag van het proces tegen kamerverhuur aan de Frama- en Sybrandaheerd. Klik het bericht groter. De gang naar de rechter wekte een paar maanden geleden verbazing, immers met gemeenschapgeld van de gemeente Groningen werd dezelfde gemeente Groningen gedagvaard. Studenten worden door de aanvechters over één kam geschoren: ze zorgen voor overlast en hun aanwezigheid in de wijk zorgt voor waardedaling van huizen rondom hun (kamer)woonverblijven. Ik sluit niet uit dat er studenten zijn die dit beeld bevestigen, echter de vooroordelen en stigmatisering (lastpakken) richting studenten gaan hier duidelijk een brug te ver. Er zijn genoeg alleenstaanden in de wijk die zonder te studeren een soort van 'studentenleven' leiden. En in elke heerd is wel een min of meer 'onaangepast' gezin te vinden, de leefbaarheid en huizenprijzen zullen rondom zo'n huis vast niet omhoog gaan. In een multiculturele en tolerante wijk als Beijum past geen politiek van uitsluiting. Studenten zijn geen tweederangsburgers, zoals in elke bevolkingsgroep heb je ook hier 'goeien en slechten.' Groningen is een studentenstad en Beijum hoort daar nu eenmaal ook bij. Ook al zou het niet waar zijn, de actie tegen kamerverhuur aan de Sybranda- en Framaheerd heeft een penetrante geur van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling over zich. In elke heerd kan overlast en onleefbaarheid worden bestreden. Of er nu Nederlanders wonen, huurders, kopers, buitenlanders of....studenten.

7 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij het artikel in het DvhN on line van vandaag:

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6293757.ece/Bewoners-Beijum-vangen-bot-bij-rechter

Lees de reactie van Harry Perton van het Gelkinghe-weblog, tevens redacteur van de Universiteitskrant (UK). De griffierechten van deze zaak zijn volledig betaald door de penningmeester van de BewonersOrganisatie Beijum, die tegenover de studentenwoning van Framaheerd 65 woont.

Zie:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/06/bewonersclub-brengt-beijum-weer-in.html
(2 juni 2010)

Karin.P. zei

De griffierechten van deze zaak zijn volledig betaald door de penningmeester van de BewonersOrganisatie Beijum, die tegenover de studentenwoning van Framaheerd 65

Das ook weer lekker :( zoveelste gevalletje eigen belang

Anoniem zei

Ons huis gaat ook ik de verkoop aan de Isebrandtsheerd

Henk zei

Welk nummer is dat heb wel belangstelling

Kees Huizenga zei

1. Een correctie wat betreft Harry Perton van het prachtige Gelkinghe-weblog.
Zie: http://www.gelkinghe.web-log.nl/
Sinds september 2009 werkt hij bij het Regionaal Historisch Centrum De Groninger Archieven. Hij doet daar vooral redactioneel werk. Hij deelde mij dit gisteren mede.

2. De uitspraak van de bestuursrechter, verzonden op 12 juli 2010, heb ik op 31 juli 2010 van DIA, afdeling Rechtsbescherming, gekregen. Er is een pdf-document. Op verzoek leverbaar, gegeven de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). U weet DIA, de Rechtbank of mij wel te vinden.

Procedurenummers bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht:
09/1148 BESLU V 12 en 10/2 WRO V12

DIA-procedurenummer: DI. 10.2225391
DIA-documentnummer: 2313657, ingekomen op 13 juli 2010

3. In mijn nabije omgeving zie ik dat de woning aan Isebrandtsheerd 142 te koop staat aangeboden. Met een nieuw bad en een nieuwe keramische keuken.

4. Ik constateer dat mijn drie informatieve reacties op Beijumnieuws bij het DvhN-artikel van 2 juni 2010 verdwenen zijn. Helaas! Ze zijn nog steeds actueel. Ik zal overleg plegen met de beheerder van dit weblog. Deze reacties heb ik in een Wordbestand bewaard.

Kees Huizenga zei

1. Mijn drie reacties van 2 en 3 juni 2020 op

http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/06/bewonersclub-brengt-beijum-weer-in.html

zijn vanmiddag herplaatst.

2. Binnenkort maak ik nog een ingezonden bericht voor Beijumnieuws over deze uitspraak van de bestuursrechter. Mijn mening is genuanceerd en gemengd van aard.

3. Ik verklap nu reeds het volgende:
(a) ik ben het niet met de bestuursrechter eens inzake het niet relevant zijn van het Convenant van de gemeente Groningen met de wijkorganisaties van mei 2008.
Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf
Zie punt 7 ("afwijking van gemaakte afspraken"; zie bv. het Bestemmingsplan Beijum 2003; feedback van uitvoering/wijziging van beleid met het beleidsveld, mede vanwege het Nieuw Lokaal Akkoord 2007-2010 en het WRR-credo "Vertrouwen in de buurt"). De gemeente en de bestuursrechter verwijzen enkel naar punt 6 (wijkgebonden zaken) van dit Convenant. Zeer opmerkelijk!!!
Wat betreft de verwijzing naar dit Convenant, onder punt 7, ben ik het derhalve volledig eens met de BewonersOrganisatie Beijum en de bewoners van de Framaheerd e.o. De BOB had SAMEN met de Framaheerders, Sibrandaheerders e.a. een wijkthemabijeenkomst in Het Heerdenhoes kunnen organiseren over het studentenhuisvestingsbeleid in Beijum, gegeven art. 2 lid 2 sub e van haar statuten ("het organiseren van hoorzittingen rond de school- en buurtcentra"). Rond eind augustus/begin september 2009. Het heeft te maken met netwerken en activeren. Om draagvlakverkrijging voor beoogde standpunten. Of het krijgen van wijkdemocratisch (!) tegengas. Feedback vanuit de wijk.

(b) De discussie over studentencampussen is nauw verbonden met deze prangende uitspraak. Het gaat om een "tweesporenbeleid", zoals ik onlangs, op 9 juli 2010, op het weblog van het Stadspartij-raadslid Robert Prummel opmerkte.
Zie: http://robertprummel.nl/index.php?p=217&more=1&c=1&tb=1&pb=1

(c) Het gaat tevens om “Inclusief denken” van dr. Feitse Boerwinkel, met dank aan Framaheerder Jaap van Leeuwen van Leander Media, die mij gisteravond hierop terecht wees. Boerwinkel schreef in 1966 een prachtig boek over “Inclusief denken”. Ik moet het maar eens gaan herlezen!
Zie: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/boerwinkel
Niet uitsluiten, maar insluiten. Positief denken. Vertrouwen en respect in c.q. voor elkaar hebben. Het heeft te maken met positieve wijkopbouw en actieve bewonersparticipatie. Samen door één deur kunnen! Een vierde deel van de Stadjers is student! Daarmee moet een opbouwende (wijk)dialoog gevoerd worden. Goed wijkoverleg dus. Geen verheven klein vingertje...

Kees Huizenga zei

Een kerncitaat uit "Inclusief denken" van de cultuurhistoricus dr. Feitse Boerwinkel (ik heb de 19-de druk uit 1980, 96 pagina's):

"Een denken dat er principieel van uitgaat dat mijn welzijn niet verkregen wordt ten koste van of zonder de ander, maar alleen als de mens tegelijk het welzijn van de ander beoogt en bevordert."

Wijze woorden in onze waardencrisistijd.

Nota Bene: dit boekje is zeer toepasbaar op het denken in relatie met de negatieve uitsluitingspolitiek van Geert Wilders van de PVV!