maandag 23 augustus 2010

SPONSORPERIODE DE DIJK AFGELOPEN

Het afgelopen anderhalf jaar zag u hier links op het weblog een logo van Montessorischool de Dijk. Dit in het kader van een sponsorschap enerzijds, en anderzijds, van mijn kant, bedoeld om de afgelopen jaren zwaar geplaagde school te ondersteunen met veel aandacht. U weet het ongetwijfeld nog wel, crisissen, richtingenstrijd, gedonder met omwonenden, boze en verdrietige ouders en leerkrachten, etc. Niet iets om nog langer over uit te wijden, Montessorischool de Dijk heeft de donkere bladzijden uit haar historie al lang en breed omgeslagen. Kleurrijke, harmonieuze en zonnige bladzijden van het Montessoriboek liggen nu open. Voor mij werd het tijd om Montessorischool de Dijk weer als een 'gewone' school te gaan beschouwen en niet langer als een school in problemen of met als beeld 'ik worstel en kom boven.' Montessorischool de Dijk staat nu letterlijk als een dijk en avonturenspeelplaats het Dijkrijk is een juweel voor Beijum-Oost. In goed overleg met directeur Han van der Vlist is besloten om per 1 juli te stoppen met sponsoring en ondersteuning. Er heeft zich al een nieuwe sponsor aangediend en Biljart Café Beijum heeft besloten er een jaar aan vast te knopen. Geïnteresseerden melden zich op Beijumnieuws@online.nl
Update 24/8, directeur Han van der Vlist stuurde dit:
Beste buurtbewoners,
Het ‘DijkRijk” heeft de vakantie goed doorstaan. Zo in een oogopslag ligt het gebied er goed bij. De laatste week van de vakantie is het laatste onkruid uit de perken gehaald . Het is goed om te zien dat “DijkRijk dat het gebied alle stormen goed doorstaan heeft en dat het gebied er goed bij ligt Ik hoop dat u ook van het gebied genoten hebt.
De afgelopen week hebben wij de beschikking gekregen over een volleybalnet. Dit net kan op verschillende hoogtes aan de palen (bij het sportveld) opgehangen worden.
Wilt u hier gebruik van maken, neemt u dan even contact op met Han van der Vlist (050 -5414332 of hanvandervlist@montessorigroningen.nl ) . We kunnen dan een afspraak maken over het ophalen en terugbrengen.

Geen opmerkingen: