zondag 30 augustus 2020

DIFTAR, GELOOFT U ER NOG IN? (10)GroenLinks Groningen is helemaal voor de invoer van Diftar in de gemeente Groningen.

De grootste partij van Groningen, ook in Beijum.

Tenminste, november 2018, gemeenteraadsverkiezingen.

Over drie maanden zijn we twee jaar verder, op de helft van een vierjarig termijn.

Het zou interressant zijn te weten hoe de verhouding momenteel, einde augustus 2020, in Groningen zouden liggen.


Oud Statenlid Miedema van Groeninks vroeg zich afgelopen week op een Groningse site middels een eigen opiniestuk af of het beleid in Groningen bepaalt moet worden door kwaadwillenden die hun vuilniszak onder het diftar-systeem in de sloot menen te moeten gooien. 


Volgens hem moet daar strak op gehandhaafd worden en ervaringen zouden leren dat dumpingen na verloop van tijd onder diftar weer af zou gaan nemen. 


Hij doelde daarbij op Haren. Toch echt een plaats waar de inkomens in het algemeen beduidend hoger ligt dan in een wijk als Beijum. Of Lewenborg, Paddepoel, Vinkhuizen.Het zijn interessante woorden die de GroenLinkser neerschreef. Deze blogger vraagt zich af, denkt hijzelf te negatief? Of is GroenLinks te naïef?

Er zijn nogal beroepen op te noemen die hun bestaansrecht hebben te danken aan kwaadwilligen. 


Denk aan de politie, de treinconducteurs, de boa's, de belastinginspecteurs, de douane, beveiligers, de scheidsrechters....noem maar op.

De wereld is niet altijd lief en aardig, en niet iedereen is sociaal en invoelend. En mensen met een minimum-inkomen, mensen in de schuldsanering en voedselbank-klanten zullen toch echt voor hun levensonderhoud zorgen in plaats van te gaan betalen voor hun vuilnis. Grofweg gesteld


Zie foto boven, zaterdagmiddag gemaakt. Steeg tussen Plein Oost en de achterliggende parkeerplein van de Aldi.

Hoe-wil-je-dit-hand-ha-ven?


Het is een koud kunstje om na middernacht met een vuilniszak vijftig meter van je huis weg te gaan lopen om de zak daar te dumpen. 


Dar doet geen handhaver wat aan.


In het donker met een goed gevulde vuilniszak achter op de fiets het uitgestorven Groene Hart van Beijum infietsen om de zak daar neer te smijten? 

Nul procent pakkans. Het is niet verboden om 's nacxhts met een vuilniszak rond te fietsen. En echt geen opsporingsambtenaar op politieagent die je achterna fietst of rijdt.


Nee mijnheer van GroenLinks, dat handhaven is een farce. En dat weet jezelf ook wel. De wereld is helaas niet maakbaar via GroenLinks-visioenen.


Paar foto's van de afgelopen week, hoofdzakelijk dumpingen rond containers in de wijk.Maar het zwerfvuil in bermen en sloten, in het natuurgebied van Beijum, het neemt hand over hand toe.

Diftar kan wel eens een elitair speeltje zijn. Niet bedoeld voor mensen onder het bestaansminimum.Beijumer Han Borg zwengelde het aan.

Dé vraag....gelooft u er nog in?

Diftar, gescheiden afval. Des temeer vuilnis je aanbiedt, des te hoger het te betalen bedrag.


Op straat of in de natuur dumpen loont, want geen onkosten.

Zie aflevering twee uit deze serie met doorverwijzende links

Katten verscheuren gedumpte vuilniszakken open en gaan vreten, met alle gevolgen van dien. 
Maar ook de Partij voor de Dieren in Groningen is vreemd genoeg voor diftar.

GroenLinks en de PvdD, hebben ze wel contact met de dagelijkse realiteit op de klei in een wijk als Beijum?
LAATSTE NIEUWS, PVDA GRONINGEN ZAL TEGEN DIFTAR STEMMEN!

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

DIFTAR heeft een relatie met het liberale profijtbeginsel (de vervuiler betaalt evenredig voor aangeleverd afval). Leg dit eens uit aan studenten op kamers, ouderen in (te) kleine woningen (zonder balkon of tuin), de minima, personen met een fysieke handicap, grote gezinnen, personen die incontinentieverband gebruiken, etc.!!! De zwakkeren onder ons worden het slachtoffer van DIFTAR. Daarom is de PvdA tegen DIFTAR. Idem dito de SP en zeer waarschijnlijk het CDA.

DIFTAR tast het huidige solidariteitsprincipe aan! De VVD, GroenLinks en D66 moeten zich diep, diep schamen!!!


Het is mij niet bekend of onder het regiem van DIFTAR kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk is. Dat pasjessysteem en die nieuwe chips bij de kliko's doen vermoeden dat dit zeer bureaucratisch systeem ook voor de minima gaat gelden. Waarom anders die superdure investeringen in DIFTAR?


Wat betreft zwerfafval, DIFTAR en de dieren verwijs ik naar deze ontzettend goede link:

https://www.animalstoday.nl/zwerfafval-funest-voor-dieren/

Is deze link niet confronterend, tergend triest en onheilspellend? Ik wens de Partij voor de Dieren veel wijsheid toe.


Actueel:

https://www.oogtv.nl/2020/08/pvda-we-stemmen-tegen-diftar-er-zijn-eerlijkere-systemen/

Anoniem zei

Toch weer GROFWEG gesteld, Dat het weer de minima, voedselbankklanten enz zijn die het grofvuil dumpen.. blijkbaar rijd jij ze op de fiets achterna!

Bert zei

Ik denk dat geldproblemen in meer dan de helft van de dumpingen hier helemaal niets mee te maken heeft. Houding, het individualisme en een gebrek aan compassie met je wijkgenoten en binding met je leefomgeving des te meer.

Joost zei

Het kan ook kopieer gedrag wezen. Je ziet dat het gebeurd en dat de pakkans nihil is. Dan gaan meerdere mensen het waarschijnlijk doen.

Anoniem zei

Plein Oost kan beter Plein Troep heten. Loopt steeds verder uit de hand!

Chris zei

Heeft weinig te maken met de inkomenspositie van mensen. Wel met asociaal gedrag en gebrek aan normen en waarden. Overigens biedt diftar ook mogelijkheden om te besparen op je afvalkosten. Het vastrecht komt immers lager uit en door je afval goed te scheiden, kom je per saldo goedkoper uit.

In mijn woonplaats betaal je €129,50 vastrecht en € 3,20 per lediging van de (kleine) grijze kliko. Ledigen van de groene en pmd kliko is gratis. Grofvuil kun je betaald laten ophalen of zelf wegbrengen en dan afrekenen per kilo. Ik heb eenmaal ind e negen weken een volle kliko en dat zonder mijn afval illegaal te dumpen.

In Groningen begint de afvalstoffenheffing op dit moment bij €236,40 voor een eenpersoonshuishouden. Diftar valt in deze vergelijking dus vaak goedkoper uit en is ook niet in het nadeel van minima. Wel geef je deze groep de ruimte om afvalkosten te ontduiken.

De heer Huizinga moet ook eens nadenken over het solidariteitsbeginsel wat hij aanhaalt. Over het algemeen produceren de gezinnen met de hogere inkomens meer afval dan de lagere inkomens. Zij consumeren in de regel meer en hebben daardoor eerder nadeel bij diftar dan de lagere inkomens.

Wel zal diftar er ongetwijfeld toe leiden dat bepaalde asociale personen, waarvan er in Beijum bovengemiddeld veel wonen gezien de rotzooi, hun afval nog meer gaan dumpen. Of daar andere wel fatsoenlijke inwoners voor moeten bloeden? Is dat dan solidair? Dacht het niet.

Martin zei

Ik sluit me bij Bert zijn reactie aan. Het is vaak een kwestie van mentaliteit. Diftar is bedoeld om bewuster met scheiden van afval om te gaan en met name om de hoeveelheid grijs(rest)afval terug te dringen.
Dumping van afval moet aangepakt worden en dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Kees Huizenga zei

Hierbij een OOG-bericht van gisteravond over de Korrewegwijk en DIFTAR:

https://www.oogtv.nl/2020/08/inwoners-korrewegwijk-protesteren-tegen-diftar/


Citaat:

“Met spandoeken protesteren de inwoners van de Korrewegwijk tegen de komst van DIFTAR. Op 9 september beslist de gemeenteraad van Groningen welk afvalsysteem gebruikt gaat worden.

Uit een enquête en uit gesprekken met bewoners blijkt dat de inwoners van de Korreweg niet zitten te wachten op DIFTAR. “De kans dat er meer zwerfvuil optreedt en er meer afval illegaal gedumpt gaat worden is groot als je voor elke vuilniszak moet gaan betalen”, laat Rob Heusdens van de Duurzame Korrewegwijk in een schriftelijke reactie weten. “DIFTAR beoogt rechtvaardig te zijn, maar als elke aanlevering van een huisvuilzak evenveel geld kost, benadeelt dit mensen die telkens een kleine hoeveelheid aanleveren. Daarnaast is de kans groot dat containers blokkeren door mensen die hem helemaal volproppen.”

“De Korrewegwijk kent geen groeninzameling en de inzameling van grofvuil, dat door de gemeente jaren geleden is afgeschaft, leidt tot vervuiling omdat het afval naast containers en op binnenterreinen wordt gedumpt. Daarom zijn wij tegenstander van DIFTAR.” Het bewonersinitiatief ziet wel een alternatief. “Er zou weer zes-wekelijks grofvuil en kringloopgoederen opgehaald moeten gaan worden. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen tot zelf composteren in de wijk, twee keer per jaar takken versnipperen en statiegeld op alle verpakkingsmaterialen.”

De enquête van de Duurzame Korrewegwijk is nog niet afgesloten. Dinsdag is men vanaf 13.00 uur te vinden naast het Floreshuis.”

Einde citaat.