zondag 30 augustus 2020

WOB-VERZOEK DE HUNZE IN ZAKE DE KORREWEGBRUG


"Rijkswaterstaat en gemeente willen onze vragen over de maakbaarheid niet beantwoorden. We hebben er verschillende keren om gevraagd. Op een gegeven moment ben je uitgepraat en hebben we besloten de formele weg te volgen, met een Wobverzoek. We maken daarmee gebruik van ons wettelijke recht om alle stukken over de maakbaarheid op te vragen."


De bewoners uit de dichtstbijzijnde wijk van de Korrewegbrug zijn er klaar mee.


Uit het afgelopen bericht over de brug, 19 augustus: "Hoe gaat het met de vervanging van de Gerrit Krolbrug? Op 18 augustus 2020 roepen gemeente en rijkswaterstaat de Participatiegroep Gerrit Krolbrug bijeen. De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh is erbij, want ons plan voor de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt besproken."

De verkiezingen zijn nog ver weg, meestal is dat de tijd dat de Gemeente Groningen en de gelijknamige provincie geen boodschap hebben aan de belangen van burgers. Pas in cvampagnetijd worden er weer gouden bergen beloofd en zijn politieke partijen in Stad, en het provincviebestuur, erg 'lief en toeschietelijk' richting de burgers.

De mensen uit De Hunze en Van Starkenborgh voelen zich niet serieus genomen. Want er wordt niet gecommuniceerd....  De link staat onderaan, en lees daar verder:

Wobverzoek Gerrit Krolbrug (Provincie Groningen).
Het Gerrit Krolbrugcomité heeft een Wobverzoek gedaan bij de provincie Groningen.
Wat willen we weten?
En waarom bij de provincie?
Dat zit zo.

‘Niet maakbaar’
In 2016 heeft de gemeenteraad, met instemming van de provincie en van het rijk, besloten dat de nieuwe Gerrit Krolbrug gescheiden rijbanen moest hebben, voor de veiligheid van de fietsers op de brug. De provincie zou dat project uitvoeren (aanbesteden, opdracht geven en opleveren). In 2019 begrepen wij dat de provincie tot de conclusie was gekomen dat de brug in deze uitvoering niet maakbaar was. Wij vroegen ons af, op welke punten die brug niet maakbaar was. Is de brug te breed, te hoog, wat is er aan de hand?
Geen antwoord? Dan maar de Wob.
Rijkswaterstaat en gemeente willen onze vragen over de maakbaarheid niet beantwoorden. We hebben er verschillende keren om gevraagd. Op een gegeven moment ben je uitgepraat en hebben we besloten de formele weg te volgen, met een Wobverzoek. We maken daarmee gebruik van ons wettelijke recht om alle stukken over de maakbaarheid op te vragen. We hebben ons verzoek beperkt tot de periode tussen het raadsbesluit in 2016 en de eerste keer dat we in een brief aan de gemeenteraad lazen dat de brug niet maakbaar was. We vroegen om documenten die:
  1. Zijn opgesteld tussen 29 juni 2016 en 22 mei 2019;
  2. Beoordelingen bevatten over de wenselijkheid, haalbaarheid en/of maakbaarheid van het voorkeursalternatief in de vorm van rapportages en/of analyses.
De opbrengst. – Besluit op uw WOB Verzoek —> PDF!
We hebben van de provincie een beperkt aantal stukken gekregen. Wat er bij zat stemde ons niet vrolijk. Er is maar één stuk dat een beoordeling van de maakbaarheid bevat, het Memo projectteam van 13 september 2018. Geen technische analyse, geen kaarten, geen doorsnedes, geen grondonderzoek, maar alleen een ongefundeerd oordeel: de brug is niet maakbaar. Een project van € 21 miljoen wordt met één A4-tje beëindigd. Is dat alles? Het lijkt er wel op.
Onze conclusie.
We vinden deze beperkte opbrengst niet geloofwaardig. Het kan toch niet zo zijn dat de provincie met deze ene pagina een groot project heeft beëindigd? Daarom hebben we bezwaar gemaakt bij de provincie. We willen dat de provincie nog eens alle (digitale) lades omkeert en goed zoekt naar stukken die twee jaar geleden moeten zijn opgesteld.
Mocht er niet meer uitkomen, dan weten we ook dat de maakbaarheid nooit serieus is onderzocht en dat een brede brug alsnog écht onderzocht moet worden.
Nog meer Wob?
Ook hebben we dezelfde Wobverzoeken gedaan bij de gemeente en bij rijkswaterstaat, die beide samenwerken in project.
We houden u daar ook van op de hoogte. www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wobverzoek

Geen opmerkingen: