zaterdag 22 augustus 2020

ISEBRANDTSHEERD PRESENTEERT EIGEN BOUWPLANNEN


"Je kunt toch niet zomaar zonder inspraak van omwonenden een gebouw midden in onze heerd neerzetten die totaal niet past in het speelse karakter ervan. Je mag de plannen nog niet gedetailleerd op de foto zetten, we gaan in oktober in gesprek met de gemeente Groningen en we zullen de plannen dan aanbieden. Vandaag vieren we een feestje en laten we de plannen aan de bewoners van de Isebrandtsheerd zien."

Het voormalige schoolplein van ooit basisschool de Doefmat oogde vanmiddag na zeven jaar weer ouderwets gezellig en speels.

Buurtbewoners hadden er lekkere hapjes neergezet, kinderen werden geschminkd, er werd gesjoeld en ook stond er een ouderwetse Kopspijkers-blok neergezet waar spijkers in konden worden geslagen.

Zie foto rechts, de Spijkerlaan.

En zie ook de andere afbeeldingen, feeststemming in de Isebrandsheerd.

De stemming in genoemde heerd was er in het voorjaar verre van feestelijk.

Zonder overleg dropte de gemeente Groningen een plan voor 27 nieuwe appartementen en tien woningen in het hart van deze woonheerd.

Dat wekte weerstand op en zorgen

Halverwege juni werd bekend dat de Isebrandtsheerders toch inspraak zouden krijgen.

Het wantrouwen op het feestpleintje was vanmiddag voelbaar. Bewoners hebben zich wel zeker overvallen gevoeld en de achteraf gestelde inspraak geloven ze niet zo. "Dit is onder druk van de media gekomen, je kunt hier toch niet plompverloren een gebouw neerzetten dat niet past in de straat?"

Beijum is een speelse (bloemkool)wijk met veel avontuurlijke steegjes, bochten, pleintjes en hoekjes.

Deze blogger, die meent 'zijn' wijk een beetje te kennen vindt dat je niet vanaf een tekentafel op een kantoor ver buiten de wijk een plan kunt ontwerpen dat totaal niet past in het gevoels- en belevingswereld van de mensen waar het uiteindelijk om gaat, in dit geval de omwonenden van het af te breken oude Doefmat/Heerdenhoes-gebouw.

Dat kan wel, maar betrek de omwonenden er dan bij.

Bewoners van de Isebrandtsheerd hebben met behulp van Archtectenbureau DAAD plannen ontwikkeld, en die voor omwonenden dus ter inzage lagen/liggen.

Foto linksboven, een omwonende showt de plannen.

Het gesteggel tussen de Isebrandtsheerders en de gemeente Groningen heeft de gemeenschapszin in genoemde straat verstevigd. Inspraak eisen, opkomen voor de eigen woonomgeving, de gemeenteraad van Stad zou blij mogen zijn met zulke mondige en assertieve stadjers.

Foto links, de halve heerd is volbehangen met De Isebrandtsheerd, Heerd met een Hart.

De zon scheen boven het feestje, een verfrissende regenbui kon de pret niet drukken.

In de loop van de avond volgt nog een persbericht.
Update 20.10 uur:Belangengroep Isebrandtsheerd komt met eigen plan.

 Sinds de abrupte aankondiging van de gemeentelijke plannen met de openbare ruimte in de Isebrandtsheerd is de belangengroep druk bezig geweest. De gemeente heeft naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad aan de bewoners van de heerd toegezegd om haar huidige plannen niet verder door te zetten tot er overeenstemming bereikt is.

De bewoners gaan graag in op de uitnodiging om samen om de tafel te gaan, voor een prettige leefbare Isebrandtsheerd. De belangengroep heeft na veelvuldig onderling overleg en in cocreatie met een architectenbureau een alternatieve benadering voor de ruimte van de oude Doefmat gecreëerd. In dit open plan houden zij de gemeente vooral dié punten voor die voorwaardelijk zijn voor de bewoners en evt. toekomstige buren. 

Belangrijk hierin is de ruim opgezette heerdstructuur, bouwen in de gemiddelde dichtheid van de Isebrandtsheerd van ca. 50 woningen per ha. ( wat dus minder is dan het gemeentelijk plan) en meer speelruimte en groen. De betrokken Beijumers zien ook graag een terugkeer van een kleinschalige sociale invulling, voor o.a. oudere bewoners om samen te kunnen komen met de rest van de buurt. Het "hart" van de heerd behoudt zo niet alleen het open, speelse karakter, maar ook het sociale aspect dat deze heerd sinds zijn ontstaan al heeft gehad. 

 Om als bewoners samen te komen en de participatie te versterkten, is zaterdag 22 augustus jl. een pleinfeest georganiseerd voor de heerd. Hier konden de kinderen en volwassenen de hele middag genieten van -uiteraard coronaproof- buurcontact in de zo belangrijke openbare ruimte. Een springkussen, een DJ, kraampjes en ouderwetse spelletjes waren aanwezig om samen te genieten van de ruimte die de bewoners willen behouden. 

 Met vriendelijke groet, Bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Leestip van vandaag:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/22/ouderen-nauwelijks-bereid-tot-verhuizen-naar-appartement-a4009519


Die tuinen van de appartementen en huurwoningen zijn heel belangrijk. En een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Plus voldoende parkeerplaatsen.

ANBO: “Meer laagbouw in het groen.”