woensdag 5 augustus 2020

ZOMERBERICHT (25, de stekker uit het plan Buitenfitness Beijum)"Evert Sulman en ik, Anne Bekkema, hebben met veel passie en hulp van deskundigen het burgerinitiatief Buitenfitness mogen ontwikkelen. Soms enerverend en ook leerzaam voor ons. Echter we hebben ook ervaren dat de neuzen in Beijum niet evenredig dezelfde kant op stonden. Tijd om te stoppen. Dank voor het plaatsen van de link naar Buitenfitness Beijum op Beijumnieuws. Die kan er binnenkort af, de site gaat per 1 september off line."

Het had zo mooi kunnen zijn in corona-tijden, Beijumers die verantwoordelijk en sportief in eigen wijk aan buitenfitness hadden kunnen doen.
Ruim zeven jaar geleden nam bovengenoemd duo reeds enquetes af in Winkelcentrum Beijum aangaande het sportieve plan.

Goedgekeurde enquetes

Maar goed, een burgerinitiatief in Beijum, het lijkt wel alsof het een wetmatigheid is in Beijum dat dit moet worden tegegewerkt

Bedenk ook het Beijumboek, waar 'bestuurders' uit Beijum niet enthousiast over waren. Want het plan kwam niet uit de eigen koker.
Evert en Anne in 2013

Driekwart der Beijumers vond Buitenfitness een goed plan.

Han Borg gruwelde van 'bestuurders' die niet aan het wijkbelang dachten maar aan hun eigen bekrompen belangen in deze.

Er werd een goede plek in het Groene Hart gezocht.

Lang verhaal kort, er zijn nog steeds figuren in Beijum die menen dat zij het inclusieve recht hebben over wat wel en wat niet in het Groene Hart mag.

Jaren achtereen werd het burgerinitiatief Buitenfitness tegengewerkt, destijds werd zelf de Beijumkrant hiervoor misbruikt.

Bekkema en Sulman pareerden de negatieve opstelling van 'bestuurlijk Beijum' met een constructieve opstelling

De stekker wordt er nu uitgetrokken.
Anne Bekkema: "Jammer, we hebben ons best gedaan. Wij zijn niet zielig of zo, in feite is de wijk Beijum de verliezer."

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

BUITENFITNESS BEIJUM IS NOG NIET VERLOREN!


In het rapport "Accommodaties Beijum" van KAW-Advies uit Groningen (gedateerd 1 mei 2019) staat bij het hoofdstuk over het Trefpunt aan de Beijumerweg het volgende bij de conclusie op pagina 49:

"Sport

Het Trefpunt kan een centrale plek zijn om te (buiten)sporten in Beijum. Er lijkt ruimte voor fitnesstoestellen en een buitenparcours voor bewegen, en mogelijk kunnen wandel-/hardlooproutes er starten. Er moet dan wel het nodige veranderen aan de aantrekkelijkheid en uitstraling van de locatie om dit te laten slagen."


Op pagina 48 van dit rapport staat bij de analyse:

"Het Trefpunt wordt ook vaak genoemd als plek waar buitenfitness zou kunnen plaatsvinden, naast het gebouw. Hier lijkt ruimte voor fitnesstoestellen of een natuurlijk ingericht parcours met obstakels. Mogelijk zou er ook wekelijks professionele begeleiding kunnen zijn op een vast moment. In de werksessie werd zelfs het opheffen van het hek tussen het Trefpunt en de Boerderijum genoemd, om zo één groot terrein te creëren."

Deze suggestie m.b.t. de Boerderijum kwam van mij.


Dit rapport van KAW Advies is uitgebracht op verzoek van de gemeente Groningen, stadsdeel Oost. Het college van B&W moet iets met dit advies doen. Dit advies is niet bedoeld om in een bureaulade te stoppen.

Buitenfitness Beijum bij het Trefpunt en de Boerderijum lijkt me heel goed voor de exploitatie van deze twee gebouwen.

In ieder geval is Buitenfitness Beijum nog niet verloren. De Groene Long is er voor de Beijumers. Niet voor de werkgroep Groene Long van de BOB, die zich vaak heeft gedragen als zijnde eigenaar van de Groene Long. Ik doel met name op Theo Smit en Frans Egberink.


Buitenfitness Beijum kan bijdragen aan een betere exploitatie van Grand Café Trefpunt, alwaar een externe kok tevens voor maaltijden en lunches kan zorgen. Een win-win-effect.

Kees Huizenga zei

De stekker gaat helemaal niet uit Buitenfitness Beijum!

Vanmorgen kreeg ik een e-mail van de projectleider ProjectManagementPool van de gemeente Groningen, mevrouw Joanne ten Cate. Ik mag hieruit citeren (ik heb toestemming gevraagd).

Ik citeer:


"Locatie:

Het veldje achter bij het Trefpunt is bekeken, maar hier lopen we tegen een aantal bezwaren aan. (drainage grond, buurtbewoners, archeologische grond enz.) Tijdens gesprekken met het bestuur van het Trefpunt komen de beide belangen goed bij elkaar. Het Trefpunt wil heel graag dat de buitensport bij hun op het terrein komt, zodat dit publiek trekt en meer leven geeft rondom het pand. Voor de buitensport is deze plek ook mooi, omdat er verlichting is en dat je gebruik kunt maken van de voorzieningen die het Trefpunt heeft, zoals wc/omkleedruimte en horeca. Ook zijn activiteiten gemakkelijk te organiseren vanuit het Trefpunt. Vrijwel alles staat op groen licht voor deze locatie. Het terrein rondom het Trefpunt zal dan opnieuw worden ingericht en het hek zal structureel open zijn zodat de plek, die openbaar is, altijd toegankelijk is."

Einde citaat.


Buitenfitness bij en rondom het Trefpunt. De komende maanden worden de plannen nader uitgewerkt. Er vinden consultaties plaats in Beijum. Ontwerpen worden getoond, waaruit gekozen van worden. Zowel qua gebruik als qua vormgeving. Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2021 buitenfitness bij het Trefpunt kan plaatsvinden. Deze buitenfitness bij het Trefpunt wordt gefinancierd met gelden, die afkomstig zijn van de Wijkvernieuwing Beijum.

Heel belangrijk zijn goede fietsstallingvoorzieningen op het terrein van het Trefpunt. Ik zal hiervoor gaan pleiten.

Tot uw dienst.