donderdag 9 april 2015

JA, WIJ STEUNEN BUITENFITNESS BEIJUM (vindt 75% der Beijumers...)

De strijd om het al of niet doorgaan van het project Buitenfitness in Beijum is misschien wel exemplarisch voor het voortdurende frustrerende politieke klimaat in de wijk. Een klein clubje mensen vanuit de bewonersclub van Beijum tracht al jaren het beleid in en rond Beijum naar de eigen hand te zetten. Aan de andere kant werpen 'groeperingen' als Boek Beijum, Radio Beijum, Lijn6 en Beijumnieuws, een soort van cordon sanitaire rond de bewonersclub op. Initiatieven worden bij voorkeur buiten deze club om georganiseerd.
Het project Buitenfitness in Beijum is keer op keer on-respectabel behandeld ten tijde dat we nog een (papieren) wijkmedium hadden. Kort door de bocht gezegd, het werd keer op keer afgeserveerd. Want het paste niet in het eigen straatje.
Het idee dat een wijkclub behoort te luisteren en te inventariseren in plaats van op 'de macht' te gaan zitten en te willen bepalen, moet blijkbaar nog in Beijum neerdalen.
Het project Buitenfitness bleef de dialoog zoeken maar boorde ook andere kanalen aan.
Gisteren kwam dit bericht binnen.
Beijum klaar voor buitenfitness

Deskundigen pleiten voor een openbare buitenfitnesslocatie in Beijum. Het WIJ-team, een huisarts, een fysiotherapeut en een sportfysiotherapeut signaleren bij bewoners geldgebrek om te kunnen sporten. Marjo van Dijken, voormalig Tweede Kamerlid en nu werkzaam bij Zorgbelang Groningen, roept het college op “in beweging” te komen. Gedurende drie jaar onderzoeken bewoners de mogelijkheid tot een buitenfitnesslocatie in de Groene Long en het wachten is op de politiek. 
De werkgroep Buitenfitness Beijum heeft woensdag steunbetuigingen van deze deskundigen en anderen aan de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) overhandigd. De werkgroep benadrukt dat meer dan 75% van de Beijumers wil buitenfitnessen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Databank van de Gemeente Groningen. 

Locatie 
Marjo van Dijken: “Alle onderzoeken zijn gedaan, alle argumenten staan op een rijtje. De wijk is gehoord, omwonenden geconsulteerd, ambtenaren en politiek zijn erbij betrokken, evenals maatschappelijke organisaties. En nu zal er bewogen moeten worden en een keuze gemaakt voor een locatie.” 

De wijkgroepen en -organisaties hebben na een langdurige dialoog niet unaniem een locatie kunnen uitwijzen. De Gemeente Groningen doet al geruime tijd onderzoek naar het sportveld in de Groene Long als potentiële locatie, omdat daar het meeste draagvlak voor is.

Signalen

Buurtwerkers van het Wij Team Moghadam en Tebbens: "Voor meerdere bewoners is het lidmaatschap van een club een te grote financiële belasting en het sociale aspect van samen buiten sporten is groot. Eenzaamheid en tekort aan ontmoeting blijkt veel voor te komen en daar zou de buitenfitness een positieve invloed op kunnen hebben." Eén op de twee kinderen in Beijum leeft onder de armoedegrens. 
Fysiotherapeut Peter van den Belt: "Dat sporten gezond is voor lichaam en geest is algemeen bekend. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Toch doet niet iedereen aan sport. Kennelijk ligt er voor sommige mensen ergens een drempel om te gaan sporten. Dat kunnen logistieke of financiële drempels zijn. Buitenfitness kan deze drempels wegnemen en er voor zorgen dat meer mensen (met plezier) gaan sporten. Tevens kan het de sociale cohesie vergroten. Derhalve denk ik dat buitenfitness een verrijking kan zijn voor de wijk en zijn inwoners." Fysiotherapeut Remco de Lange onderschrijft dit. 

Lees vooral onderstaande steunbetuigingen. Echt, u leest het goed, zie helemaal onderaan, 75% der Beijumers is voor Buitenfitness in Beijum. Is er ooit een groter draagvlakonderzoek in de wijk gehouden? 

Geachte wethouder Mattias Gijsbertsen,
 
JA,
wij* steunen Buitenfitness in Beijum!


Afsaneh Moghadam, WIJ-team, consulent Integratie & Emancipatie bij Stichting MJD
Mieke Tebbens, WIJ-team, buurtwerker bij Stichting MJD
A.J. Luteijn, huisarts verbonden aan Huisartsen Beijum
Remco de Lange, fysiotherapeut en eigenaar Fysiotherapie RJJ de Lange
Peter van den Belt, (sport)fysiotherapeut bij Fysiotherapie Beijum
Han Borg, redactielid Radio Beijum en netwerkmanager bij Heads of University Management & Administration Network in Europe (HUMANE)
Marjo van Dijken, lid Raad van Toezicht Zorgbelang Groningen, voormalig Tweede Kamerlid en oud-voorzitter BOB 

Werkgroep Buitenfitness Beijum
Evert Sulman, bemiddelaar BOB & wijkjournaille, mede-initiatiefnemer Buitenfitness Beijum en voorzitter Kerkelijk WMO Beraad
Anne Bekkema, initiatiefnemer Buitenfitness Beijum

* net als 75% van de wijkbewoners, volgens het representatief draagvlakonderzoek “Heeft buitenfitness een toekomst in Beijum?”, opgenomen in de databank van de Gemeente Groningen.

http://buitenfitnessbeijum.nl/steunbetuigingen/

8 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Voorzitter JV van de BOB twittert vandaag om circa 11:00 uur over dit bericht van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve Bewoners):

http://www.lsabewoners.nl/bewoners-willen-buurtrechten-en-ondersteuning/

Een prachtig bericht. Op de uitvoering komt het echter aan!

Maar: de BOB geeft Buitenfitness Beijum juist geen opbouwende ondersteuning en buurtrechten! De hond bijt in zijn eigen staart!

Sterker nog: de BOB wil absoluut geen buitenfitness in de Groene Long van Beijum!


Met andere woorden: het bestuur van de BOB is feitelijk deactiverend bezig.


Een prachtig wijkinitiatief wordt door de BOB afgebroken. In strijd met de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Groningen inzake “voorlichting, communicatie en activering”.

De BOB moet statutair de leefbaarheid in Beijum bevorderen ("bevordering woon-, werk- en leefklimaat").

De logische vraag luidt derhalve of de BOB wel een dikke gemeentelijke subsidie moet ontvangen, omdat deze club in de barre uitvoeringspraktijk een grote hindernis vormt voor wijkopbouw en wijkbinding.


Ik wijs op de volgende banvloeken van de BOB:

1. het Beijumboek (een bij voorbaat verloren wedstrijd)

2. Wijkwerken/Wij Werken Beijum (inzake bewonersbedrijven in samenwerking met vier instellingen; het beleidsproces is gaande)

3. het verhinderen van "een-goed-idee-subsidie” voor Beijumnieuws (enkele jaren geleden in tweede instantie verloren via de A.D. van de dienst RO/EZ, dhr. drs. Bert Popken)

4. Buitenfitness Beijum (de BOB gedraagt zich als almachtige en hovaardige eigenaar van de Groene Long; de Groene Long is gemeentelijk eigendom; ambtenaren beraden zich)

5. Studentenhuisvesting in Beijum, nota bene passend binnen de gemeentelijke norm! Zie de Framaheerdzaak van 2009/2010. De bestuursrechter gaf de BOB totaal geen gelijk.


De bestuurlijke constante is: de BOB is tegen wijkinitiatieven, die niet geboren zijn binnen de afwatering van de Zuidwending aan de Holmsterheerd.

De BOB als naar binnen gericht bastion, die het contact met de wijk verloren is. Dieptriest!

De BOB als drijvende kracht, die de ondergang van de BOBWAARHEID/Beijumkrant volledig aan zichzelf te wijten heeft.

De BOB heeft steeds minder leden; bestuursleden kunnen niet gevonden worden. Tijdens AV’s wordt het quorum niet gehaald!


Conclusie

Werk aan de winkel voor de SDC Oost (voorheen: de SDC Noorddijk) en de bevlogen stadsdeelwethouder.

Anoniem zei

De baasjes graven uiteindelijk hun eigen graf. De Theootjes en Fransjes en de Johnnys zullen zich anders moeten opstellen om de sympatie van Beyum niet helemaal te verspelen. De groene long en Beyum is niet van hunnie.

Willem Pauwelussen zei

Ik ben eens bij Leander gaan vragen hoe het nu toch zit met het verzet van de BOB tegen het Beyumboek, maar daar werden de wenkbrauwen zo ongeveer tot kruinhoogte over opgetrokken. Nee hoor, niks van waar.

Wat betreft die buitenfitness begrijp ik dat een bezwaar van de BOB is dat de Groene Long een onvervangbare cultuurhistorische en archeologische waarde heeft. Over het eerste kan ik niet oordelen, maar ik heb wel ooit een team van Kortekaas op diverse plekken met sprieten in de bodem zien prikken om nog iets terug te vinden van misschien zelfs het oeroude oeroude dorpje Beiahêm dat hier lag van 250 v. C. tot 150 n. C., of het dorpje Beyum waarbij in de 15e eeuw de bisschop van Münster de overdracht van het patronaatschap van het plaatselijk kerkje aan de voogden van het Pelstergasthuis bevestigde en de paus de overgang naar het bisdom Utrecht in een giftbrief vastlegde. In het grasveld vóór Boerderijum is ooit een oude tegelvloer opgegraven, het is dichtgegooid en nooit meer teruggevonden. Het is dacht ik wel bekend dat zo ongeveer waar nu het sportveldje ligt een borgje heeft gestaan: het Huis te Beijum. De familie Sickinge woonde er, evenals een van de beide auteurs van de beroemde Coenderskaart. Ooit was een buitenhuis van B&W van Groningen, en het werd in 1736 afgebroken.

Hoeveel schade aan mogelijke restanten van deze historie door een buitenfitness zal worden toegebracht, geen idee, maar als evengoed een prima terrein, veel goedkoper, bij het Trefpunt kan worden gerealiseerd, moet iemand me eens uitleggen waarom dat niet een beter alternatief is.

Kees Huizenga zei

Dag Willem,

Lees eens mijn reactie op

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2011/03/er-wordt-gewerkt-aan-het-boek-over.html

Met deze datum en tijd: 22 maart 2011 om 14:05 uur. Ik citeer uit een verslag van het NLA-wijkteam Beijum.

Ik heb in het verleden met Jaap van Leeuwen van Leander Nedia over de negatieve houding van de BOB inzake het Beijumboek gesproken. Voor hem telde het resultaat, maar hij wist van de mening van het toenmalige bestuur van de BOB.

Tijdens de uitreiking van het Beijumboek op Plein Oost ter attentie van burgemeester J.P. Rehwinkel klapte een BOBber uit de school met de opmerking:

"Wij zijn tegen het Beijumboek!"

In meervoud!

Ik schrijf over 23 mei 2012.

Willem Pauwelussen zei

Nou, dan kan ik alleen maar constateren dat de directeur van Leander Media aan jou iets heel anders heeft verteld dan aan mij.
Ik was erbij trouwens, bij die uitreiking, en ik heb het niet gehoord, maar het zal best waar wezen. Zoiets verzin je niet.

Kees Huizenga zei

Oeps, ik maakte gisteravond een grappige schrijffout. "Leander Nedia" moet zijn Leander Media.

Wie was die BOBber, waarover ik gisteravond schreef? Welnu, het was een BOBster, een vroeger vrouwelijk lid van het BOB-bestuur. Ze heeft bij elkaar opgeteld ongeveer twintig jaar deel uitgemaakt van dit bestuur. Van haar kocht ik op 23 mei 2012 het Beijumboek voor een gereduceerde intekenprijs van € 8,50. Ze woont niet meer in Beijum. Haar man zat vroeger gedurende meerdere jaren de Algemene Vergaderingen van de BOB voor. Mevrouw was ook lid van de Werkgroep Ouderen Beijum (WOB), samen met Theo Smit. Laatstgenoemde presenteerde de Beijumboek-bijeenkomst van 23 mei 2012, als lid van de Historische Werkgroep Beijum.

Het was een grote wanvertoning. Die uithaal. Schaamteloos!

Het Beijumboek straalt wijkbinding en onderlinge samenhang uit. Het verbindt de bewoners met elkaar. Met een "gedeeld verleden" treden we de toekomst tegemoet.

Willem Pauwelussen zei

Maar als daar tegen de een iets wordt gezegd en tegen de ander het tegengestelde is die schrijffout misschien wel op zijn plaats.

En wat je zegt over het Beijumboek is precies de reden dat ik het Brugborgboek geschreven heb. het gemiddelde leeftijdsverschil tussen die wijken is namelijk pakweg 25 jaar en de grond waarop men samen bestaat verbindt de mensen.

Het is alleen jammer dat in het Beijumboek betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan het bouwverleden van onze wijk. Met name wat betreft de bestemmingsplannen. Het staat me bij dat ik, toen ik de archieven uitploos voor mijn boek, heel wat op dat gebied over Beijum voorbij zag komen, wat ik in het Beijumboek niet heb teruggezien.

Kees Huizenga zei

Wat betreft Buitenfitness Beijum verwijs ik naar:

Algemeen:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/search?q=buitenfitness


Meer specifiek:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/05/buitenfitness-een-buitenkans-voor-beijum.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/01/buitenfitness-beijum-baalt-van-bericht.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/11/constructieve-houding-werkgroep.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/11/maandagochtend-177.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/11/de-topattractie-ligt-er-maar-verlaten.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/11/enquete-werkgroep-buitenfitness-deugde.html

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2013/08/ontwikkelingen-buitenfitness-beijum.html