woensdag 8 april 2015

HEERD & CO KOMT IN APRIL OF MEI BIJ U LANGS....

Zie flyer, ingezonden door buurtwerker en Participatiecoach Fatos Remkes van MJD

2 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Is dit een initiatief van onze wijkwethouder?

Kees Huizenga zei

Ik begrijp niets van dit initiatief van het wijkteam van WIJ Beijum.

Waarom is dit initiatief top down in de wijk Beijum gedropt? En waarom zo snel?

Het gaat om goed en degelijk vooroverleg. Om goede communicatie. Om het scheppen van draagvlak en een goede sociale bedding in maatschappelijk Beijum. Het liefst via de boeg van heerdcomités, maar Beijum heeft verhoudingsgewijs niet veel goed lopende heerdcomités en straatcontactpersonen.

Vanaf 26 maart t/m 28 maart 2015 was in het Winkelcentrum van Beijum een grootschalige peiling van de wensen van de Beijumers. Uitgevoerd door de MJD van Beijum. Onder het motto "Gezond in de Wijk(en)".

Na tien dagen komt dit initiatief, terwijl de inventarisatie van de wijkwensen zeker nog niet is afgerond en geëvalueerd.

Op 28 maart 2015 is aan mij beloofd om binnen veertien dagen contact op te nemen over mijn ingebracht voorstel aangaande "Eenzaamheid in Beijum". Door de MJD van Beijum. Mij werd een collegereader of lesbrief van de Hanzehogeschool over "Eenzaamheid" in het vooruitzicht gesteld.

En nu dit!

Op zich aardig bedoelend, maar als massaal wordt aangebeld, zullen veel personen de deur niet openen. Vergelijk vroegere commerciële reclames van energiemaatschappijen, internetproviders, etc. Of de Jehova-getuigen.

Nogmaals: waarom deze overhaaste vorm van communicatie?

Waarom niet eerst de samenwerking gezocht met de woningcorporaties, huurdersorganisaties, mantelzorgers, de St. Buurtcentra in Beijum, de St. Trefpunt, het project WijkInzet door Jongeren en Studenten (WIJS), ouderenorganisaties, patiëntenorganisaties, multicultureel Beijum, het zorgveld, etc.?


Met andere woorden: schep eerst sociaal draagvlak VOORDAT een initiatief wordt aangekondigd! Van beneden naar boven!