vrijdag 17 april 2015

DE STADSE POLITIEK TREKT STEEDS MEER DE WIJKEN IN

Van hier
De PvdA-Stad doet het al langer. Afgelopen januari kwamen ze vanuit die partij naar Beijum om met bewoners te praten. D'66 volgt dit voorbeeld, de democraten gaan binnenkort ook de wijken in. 
De een na laatste zin in onderstaand bericht op OOG spreekt boekdelen. Ideeën inbrengen hoeft niet via een wijkcomité. De tijd is voorbij dat mensen met ideeën, klachten, plannen of initiatieven niet om een wijkclub heen konden om 'de politiek' te bereiken. Willem Pauwelussen vroeg zich twee maanden geleden af wat de functie van wijkclubs überhaupt nog is. Vooral nadat Beijum sinds een half jaar een wijkwethouder heeft gekregen.
De panelen zijn aan het verschuiven wat betreft de relatie wijk-politiek, en dat is een verheugende ontwikkeling. Er komt ruimte vrij voor frisse nieuwe ideeën, pluriforme contacten met stadse politici en kortere lijntjes. Wijkclubs krijgen steeds minder in de melk te brokkelen, de mondige digitale burger weet tegenwoordig zélf wel de weg naar het stadhuis te vinden om dingen in de wijk gedaan te krijgen of om plannen voor te dragen. En nu komt het 'stadhuis' zelfs ook nog naar de burger toe.
De raadsfractie van D66 gaat de wijken in. Niet langer alleen vanuit het stadhuis aan de slag, maar samen met bewoners op zoek naar oplossingen voor gesignaleerde problemen. 
Deze manier van werken sluit aan bij de plannen van de gemeente. Sinds november vorig jaar heeft elke wijk al zijn eigen wijkwethouder. Ook ambtenaren werken steeds meer samen in wijken en steeds minder in afzonderlijke diensten. Nu worden budgetten nog verdeeld per beleidsterrein, straks gebeurt dat per wijk.
Ideeën inbrengen hoeft niet via een wijkcomité. Bewoners kunnen direct contact opnemen met de raadsleden in hun buurt. OOG-TV

Geen opmerkingen: