donderdag 16 april 2015

OP 6 JUNI KOMT ER EEN JONGERENFESTIVAL BIJ HET TREFPUNT

"We staan open voor initiatieven vanuit de wijk. Daar is het Trefpunt voor, we faciliteren graag activiteiten die bewoners van Beijum aandragen."


Het Trefpunt

Was getekend, een medewerker van het Trefpunt.

Het is niet voor niks dat de redactie van Radio Beijum erg enthousiast is over dit multifunctionele activiteitencentrum dat aan de Beijumerweg is gelegen. Wat een hartelijkheid, wat een welkom gevoel en wat een prachtige plek. Zo kan de samenwerking in Beijum ook zijn. Geen ego-gedoe, gewoon dingen doen voor het belang van de wijk. Met inbegrip van plezier en vrije speelruimte voor de vrijwilligers van het bestuur van het Trefpunt en van de redactieleden van Radio Beijum.

Binnenkort een aankondiging over de komende derde uitzending vanuit het Grand Café in het Trefpunt.

Gisteren: "Vanuit de jongeren in Beijum is het plan voorgedragen op om 6 juni een festival van en door jongeren op poten te zetten. Er komt een liveband (misschien meerdere; JF), ze organiseren activiteiten die binnen en buiten zullen worden gehouden en wellicht meer. Een en ander zal nog worden uitgewerkt."

De jeugd van Beijum is, gegeneraliseerd gezegd, van goede wil. De afgelopen vier jaar waren er door toedoen van samenwerking met jeugdigen geen incidenten van betekenis rond de jaarwisseling. En nu gaan 'ze' een eigen festival organiseren.

Nadere berichtgeving volgt.

Geen opmerkingen: