vrijdag 24 april 2015

LEVE DE EERSTE KLIKO'S


Door Willem Pauwelussen

Nu Johan zo vaak op zijn site publiceert over wat hij bloemrijk ‘sociaal vuilnis’ noemt gaan mijn gedachten terug naar de tijd dat grofvuil koopavond was. Eens per maand kon je het aan de straat zetten. En dan was het een drukte van belang van allerlei volk dat er iets van zijn of haar gading in ontdekte. Heel gezellig, jammer dat het er niet meer is. Wat er overbleef werd de volgende ochtend door de gemeente meegenomen, maar dan was het al behoorlijk uitgedund. En het was een grote chaos natuurlijk want wie ertussen grabbelt flikkert de rest aan de kant.

Wat ook regelmatig chaos, zelfs een grote smeerboel met zwerfvuil opleverde, dat waren die plastic huisvuilzakken die aan de weg werden gezet. Ze waren echt een verslechtering na de grijze stalen emmers, want die konden niet door honden en katten (en ‘scharrelaars’ volgens de gemeentelijke verslagen) opengekrabd worden op zoek naar de bron van de heerlijke geuren van voedselresten. Kwam nog bij dat die zakken zwaar waren om in de kar te tillen en personeel verwond kon raken door scherpe uitstekende voorwerpen. Maar ook daar ging wat aan gebeuren. Beijum was, samen met de Brugborgwijken in 1987 voor 9 maanden de proeftuin voor de minicontainers die nu zo bij het stadbeeld horen dat je ze niet eens meer ziet staan.

Van hier
De politiek ging aan het brainstormen. De burger hoeft geen vuilniszakken meer te kopen, wil hij misschien aan die container meebetalen? Ja, maar hij heeft nog wel een bak in de keuken staan natuurlijk. De kosten halveren maar we weten niet hoe het zit met glas en papier. Ook grofvuil kan deels mee en dat is een besparing. De leverancier (het Franse Plastic Omnium) wil, zonder verplichtingen, de voorbereiding en voorlichting gratis verzorgen. Dat is in totaal toch 6000 stuks en 130 wijkcontainers bij etagewoningen (Beijum). Als het positief uitpakt betalen we die dingen en blijven ze. Hierna doen we de rest van de (1⁄2) stad, te beginnen met de nieuwbouwwijken.

De proef valt binnen de nota Schoon, schoner, schoonst, aldus het raadsvoorstel van 18 november. Door goede voorlichting moet het lukken om glas en papier in de deelstromen te houden. Kosten voor bewoners ƒ 20 tot ƒ 25 per jaar. Een PSP-motie voor een duobak haalt het niet en de raad beslist conform het voorstel van B&W op 3 december. Ieder huishouden kreeg er zelfs een groen afvalemmertje bij cadeau.

Misschien dat iemand van de milieudienst hier een keer aanvullende informatie kan verschaffen, maar ik heb uit die geschiedenis begrepen dat, afgezien van chemisch afval, toch echt alles in die kliko’s mag. Dus als je niet wilt betalen voor ophalen van je grofvuil en het ook niet naar de stort wilt brengen, pak dan zaag, bijl en koevoet en vermaal het tot brokken die in de grijze container passen. Het is even aanpakken maar je spaart er je geld mee uit en je bent van de rommel verlost. En het levert vast een leuke babbel met de buren op.


Geen opmerkingen: