dinsdag 14 april 2015

VVD WIL MEER VEILIGHEID OP PROVINCIALE WEGEN

Van deze site
Ingezonden door Mirjam Wulfse uit Beijum
(Statenfractie VVD, provincie Groningen)

VVD : Aantal verkeersslachtoffers moet drastisch omlaag
De VVD statenfractie is blij met rapport van de Noordelijke Rekenkamer over achterstallig onderhoud en beheer van provinciale wegen. Het bevestigt datgene wat de VVD al in haar verkiezingsprogramma betoogde: er is meer geld nodig om de veiligheid op onze provinciale wegen te verbeteren. 

De afgelopen jaren is er een inhaalslag gepleegd om zoveel mogelijk achterstallig onderhoud weg te werken. Dat kan en moet beter. Nog steeds is een kwart tot een vijfde van de wegen niet goed onderhouden. Dat zorgt voor onveiligheid, kapitaalvernietiging en het brengt extra kosten met zich mee. 
Er wordt nu jaarlijks 4,8 miljoen euro besteed aan onderhoud en veiligheid van wegen. De VVD wil dat dit bedrag verhoogd wordt naar 7 miljoen per jaar. 

Het beheer en goed onderhoud is van groot belang voor de veiligheid. De provincie heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 maximaal 25 doden en 300 ernstig gewonden te hebben.
Dat vindt de VVD teveel. " Met een extra investering van 2,2 miljoen per jaar kunnen deze aantallen met minstens 20 % omlaag, " zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse, " de provinciale infrastructuur is een kerntaak van de provincie. 
Goede en veilige verbindingen zijn daarom essentieel en moeten prioriteit krijgen in het nieuwe college" 

Op het gebied van vaarwegen loopt het baggeren achter. Daarom worden er soms zelfs vaar verboden ingesteld. De VVD vindt dat onverantwoord. De vaarwegen horen tot de basisinfrastructuur die nodig is voor de Groningse economie en horen daarom goed op diepte te zijn. Bij de behandeling van dit rapport in de Staten zal de VVD ook hiervoor extra investeringen bepleiten. 

De verkeersveiligheid is echter het belangrijkst daarom roept de VVD vandaag al de partijen die onderhandelen over een nieuwe College op om jaarlijks voor het provinciale wegennet 7 miljoen te reserveren om het aantal ongevallen en daarmee het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verlagen.

4 opmerkingen:

Willem Pauwelussen zei

Een van de eerste maatregelen die het kabinet Rutte-1 trof was de maximum snelheid verhogen naar 130.
Naar mijn gevoel staat dit pleidooi voor verkeersveiligheid daar haaks op.
Ik neem tenminste aan dat het in beide gevallen om dezelfde VVD gaat?

Anoniem zei

een volslagen hypocriete opstelling van de VVD. De partij van het geld had maling aan de veiligheid van mensen in het aardbevingsgebied want het grote geld moest rollen. Nu opeens doen alsof verkeersslachtoffers belangrijk zijn is op z'n zachtst gezegd niet erg geloofwaardig.

Anoniem zei

Bijzonder is wel dat de provinciaal VVD-gedeputeerde Mark Bouwmans de afgelopen jaren -en nog steeds overigens- portefeuillehouder is voor wegen, bruggen etc. Hij was en is als bestuurder dus eerstverantwoordelijk voor achterstallig onderhoud en andere nalatigheid en rare keuzes op dit beleidsterrein de afgelopen jaren. En nu de VVD uit GS dondert nav. foute keuzes rond aardgaswinning en aardbevingen is het huilen van krokodillentranen wat mw. Wulfsse presteert. Laat nu de winnende linkse partijen SP en GL een kans krijgen om het verkeer te regelen; met of zonder asfalt, want misschien is via fiets en OV het allemaal ook goed te regelen, zonder Bouwmans, Wulfsse en anderen die door de aardbeviongen buitenspel zijn gezet door de kiezers.

Anoniem zei

Hoezo, gevaarlijke wegen.
Een weg op zich is niet gevaarlijk, maar het is de weggebruiker die het gevaarlijk maakt.
Als we met zijn allen meer hoffelijk naar elkaar zouden zijn in het verkeer inplaats van onverantwoordt hard rijden en a-sociaal rijgedrag.
Dat zal zeker bijdragen aan een grotere verkeersveilgheid.
Laten ze nog maar meer geld en energie steken in het aanpakken van die wegmisbruikers die denken dat ze alleen op de weg rijden en met nieman rekening hoeven te houden.