vrijdag 24 april 2015

OVER RADIO BEIJUM EN AARDBEVINGSPROBLEMATIEK IN DE WIJK

Radio Beijum is niet alleen maar een gezellig keuvelend nieuw wijkmedium, het gaat zich ook met ernstige zaken die zich in de wijk (kunnen) afspelen bezig houden.
Klik groter.  Dit lijkt op aardbevingsschade...Amkemaheerd

Eerst even, er is niks mis met gezellig keuvelen over boeken, kruiden en Grunningsze zoak'n. Leuk zelfs, liever geen problemen. Maar ja. Lees verder.
 Een aankondiging volgt morgenvroeg tegen kwart voor tien, een kwartier voordat de derde uitzending van Radio Beijum de lucht in zal gaan vanuit het Grand Café in het Trefpunt. Dan zal ook de link worden gepubliceerd waar de lezer naar toe kan gaan om mee te luisteren.

Tot de ernstige dingen des levens behoort zeker ook de dreiging van aardbevingen die Groningen zouden kunnen teisteren. En laten we hopen dat dit binnen de perken blijft.
Feit is, er zijn redelijk wat Beijumers die schade aan hun woningen hebben door aardbevingen die we reeds achter de rug hebben. Scheuren, kleine verzakkingen. Niet best.

Afgezien van de materiële schade die een aardbeving met zich meebrengt, zijn gevoelens van onveiligheid, angst en onzekerheid factoren die door het hoofd van Beijumers (Groningers) kunnen spelen. Wat als er weer....En wat moet ik dan..?

Radio Beijum, het bestuur van het Trefpunt en de gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen, en organiseren medio juni een (en wellicht meerdere) bijeenkomst(en) in het Trefpunt.
Hier zullen bezorgde Beijumers terecht kunnen met vragen. En eventueel steun kunnen ervaren.

Gelukkig valt e.e.a. tot nu toe mee. En nogmaals, laten we hopen dat dit zo blijft, maar het is  nooit verkeerd om de koppen eens bij elkaar te steken. Wat als...Stel dat...Hoe en wat moeten we dan...

Radio Beijum en het Trefpunt worden i.s.m. de gemeente Groningen een steunpunt (platform) voor Beijum op het gebied van aardbevingsproblematiek. Voor vragen. Voor advies. Voor om iedereen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.

Radio Beijum zal een verbindende schakel in de grootste en groenste wijk van de stad Groningen worden. Voor om lekker te keuvelen, plezier te hebben, voor nieuwtjes en voor ditjes en datjes. Maar ook voor de serieuze dingen des levens die ons Beijumers allemaal raken.

Nadere berichtgeving volgt.
Lammert Doedens:
Het Team van Radio Beijum en het Team van het Trefpunt en medewerkers
van Groningen gaan in juni een avond(en) middag(en) organiseren waar
de inwoners van Beijum terrecht kunnen met vragen over de
aardbevingsproblematiek in Beijum. Heeft U 
ideeën, verzoeken of wensen, stuur ze naar Radio Beijum, Trefpunt, of Beijumnieuws of Lijn6. De uitzending van mei zal grotendeels in het teken van dit onderwerp staan..

Foto's zijn vanmiddag tegen half vijf gemaakt. 

10 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat betreft Beijum en het aardbevingsbied in de stad Groningen verwijs ik naar de website van de Stichting Waardevermindering Aardbevingen in Groningen (de St. WAG):

http://www.stwag.nl/component/content/article/91472-presentaie-wag-15-april-2015

Zie de buitenste ring van de presentatie! Het grootste gedeelte van het stadsdeel Noorddijk valt onder het betrokken aardbevingsgebied. Ook de wijk Lewenborg.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is dezelfde mening toegedaan.


Zie verder de zesde WAG-nieuwsbrief van februari 2015:

http://www.stwag.nl/files/wag_nieuwsbrief/wag_nieuwsbrief_6/nieuwsbrief_februari_st_wag.png


De website van de Groninger Bodembeweging (GBB) geef ik eveneens. Van deze vereniging ben ik onlangs lid geworden.

Zie:

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/index.php/achtergrond

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/index.php/bevingskaart

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/index.php/nieuwsarchief/551-nam-ontkent-conclusie

(21 april 2015)

Willem Pauwelussen zei

Is het misschien een idee om de schadegevallen door mensen te laten melden, en die te bundelen, zodat er een beeld ontstaat hoe en in welke mate Beijum (en misschien nog andere wijken in ons stadsdeel) getroffen is?
Het zou een interessant manifest kunnen worden dat laat zien hoe ver de schade door de gaswinning al naar Stad is opgetrokken.
Maar organiseer het maar eens!
Mooie traditie, die zwartboeken.

Anoniem zei

Heel goed. Waar moet je in vredesnaam terecht in Beyum als er echt wat gebeurt? Ga door mensen.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2015/februari/Problemen-met-bodemdalingen-in-Groningen-in-1962-voorzien.html

Anoniem zei

patrimonium 50 aardbevingsschade huizen, vooral Beijum

Anoniem zei

Wij zijn huurders in Beijum.

Beijum heeft de jaarlijkse huurverhoging van 2,5% weer achter de rug. In ons geval weer een extra 180 euro per jaar. Maar dit jaar willen we met alle bewoners van de Wibenaheerd bezwaar gaan maken.

Beijum is zo’n gebied in onze provincie Groningen waar het, volgens onze eigen Rijksoverheid én incluis de welgemeende excuses van de NAM, onveilig wonen en leven is. De komende decennia gaat er 30 miljard euro uitgetrokken worden om onze huizen, hoogbouw en appartementen veiliger te maken.

Tot op heden is het ‘frame’ rond de gasbevingsperikelen vooral door huizenbezitters en onroerendgoedeigenaren (b.v. Imca Marina) bepaald. Maar wij, huurders én trouwe huurders, wonen ook onveilig! En onze angsten en zorgen zijn ook echt. Dus ligt er een heuse vertrouwensvraag open die nu ook wel eens gesteld mag gaan worden.

Zolang onze woningbouwcorporatie niets van zich laat horen middels bouwrapporten of keurmerken en ook niets heeft ondernomen om de onveilige situatie bouwtechnisch te verbeteren willen wij in elk geval GEEN HUURVERHOGING MEER!

Het is tijd voor bezinning, het is tijd voor actie.

Van de week gaan wij, op onze eigen kosten, zogenaamde 'stempels' (stutten in de bouw) aanschaffen om in elk geval onze kinderslaapkamers veiliger te maken! Wij zijn huurders en wij wonen ook in woningen.

Jos en Joke Langté

Willem Pauwelussen zei

Misschien weten de schrijvers van het Beijumboek of er ooit een huurdersvereniging in de wijk was. Sowieso lijkt het me tijd om zoiets op te richten dan wel nieuw leven in te blazen.

Kees Huizenga zei

In Beijum bestaat een grote huurdersvereniging, namelijk de Huurdersvereniging Patrimonium Beijum. Vooral m.b.t. huurwoningen in Beijum-Oost.

Secr.: Boelemaheerd 160, 9736 HK Groningen.

Bron: de Leander Wijkgids Beijum/De Hunze van 2012-2013, pagina 66.Er is verder een huurdersvereniging van Centraal Wonen "De Heerd".

Adres: Bentismaheerd 23, 9736 EB Groningen.
Website: www.cwdeheerd.net

Bron: de Leander Wijkgids Beijum/De Hunze 2012-2013, p. 66.


Woningbouwcorporatie De Huismeesters heeft geen huurdersvereniging in Beijum.

Alle grote woningbouwcorporaties in de stad hebben huurdersraden, participatieraden of iets in deze sfeer.

Kees Huizenga zei

Zie eveneens mijn reacties op de website van OOG TV van vorige week:

http://www.oogtv.nl/2015/04/170-000-panden-moeten-aardbevingsbestendig-worden/

Anoniem zei

Vermindering van huurgenot van het gehuurde huis lijkt mij grond voor huurvermindering - de hoogte van beide verminderingen zal in balans moeten zijn, zowel wat betreft overlast (bouwvakkers over de vloer), scheuren en barsten, energie-lekken-verlies door schade, als onzekerheid en onveiligheid. Gesommeerd lijkt me een heel bedrag. Komt indirect er ook meer druk op Kamp en de zijnen, want de corporaties zullen wel geweldig gaan piepen mocht het zover komen. En ook hun landelijke club o.l.v. de Groninger hereboer en PvdA-bestuurder Calon, AEDES.