donderdag 9 april 2015

IN GESPREK MET WIJKWETHOUDER MATTIAS GIJSBERTSEN OVER BEIJUM

Bewoners uit de Framaheerd regelden een speelveldje d.m.v. de wijkwethouder...
"Ik ga niet in een scheidsrechterrol. Beijumers moeten er met z'n allen uit zien te komen." De meningen in Beijum zijn verdeeld. Dat was de steeds weer kerende conclusie tijdens onderwerpen die gistermiddag tijdens het gesprek met wijkwethouder Gijsbertsen op het stadhuis werden aangesneden. Over de Korrewegbrug: er zijn voor- en tegenstanders die autoverkeer over de toegangsbrug naar Beijum willen weren. Buitenfitness, van het zelfde laken een pak.

In de grootste wijk van de stad Groningen is pluriformiteit een groot goed. Waarom zouden verschillende meningen niet naast elkaar mogen staan? Op 22 oktober van het vorig jaar zijn wijkwethouders in Groningen aangesteld. En dat biedt kansen. Zo kunnen bewoners uit Stad buiten bewonersorganisaties om gesprekken aangaan over onderwerpen die ze belangrijk vinden. Iedereen kan en mag gehoord worden of initiatieven indienen.

Sinds kort hebben bewoners in de Framaheerd een nieuw speelveldje. Ze zochten contact met wijkwethouder Mattias Gijsbertsen, bovenste foto links, en binnen een paar weken waren de plannen gerealiseerd.
Tijd om in gesprek te gaan met de wijkwethouder voor stad Groningen-oost. De collega's van Lijn6, zie hun bericht + foto's, maakten een video over het interview dat ondergetekende met Mattias Gijsbertsen had. Er waren teveel onderwerpen om ze allemaal op de video te verwerken. Zo roemde de wijkwethouder zijn samenwerking met stadsdeelcoördinator Ruud van Erp. En ja, die Korrewegbrug, daar is ook geen eensluidende mening over in de groenste wijk van de stad.

De tijden zijn de afgelopen jaren veranderd. Met dank aan de digitale revolutie. Wijknieuws ging zevenenhalf jaar geleden van papier naar het dominantere en snellere internet. Beijumnieuws, lijn6, Wibemaheerd-online en vele Twitter-accounts van Beijumers zorgen dagelijks voor wijknieuws.

De 'macht' is niet langer geconcentreerd bij een klein clubje in de wijk die meent het voor het zeggen te hebben. De komst van wijkwethouders zorgt voor nog meer pluriformiteit. Wijkclubs zijn wellicht een achterhaald idee en onnodige geldverspilling. Wijkclubs zijn ooit ingesteld om aanspreekpunten voor de gemeente Groningen te zijn. Beschreef ook Willem Pauwelussen half februari. Omdat ze amper amper nog spreekbuis zijn voor bewoners van wijken in Stad, in Beijum helemaal niet meer, valt er veel geld te besparen.
Bekijk de video.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Onze volksvertegenwoordigers durven geen eigen mening meer te hebben, dus nemen ook geen standpunt meer in, want dan vliegen ze er uit.Terwijl het volk nog steeds denkt dat politiek het maken van keuzes inhoudt, zitten we nu zelfs op lokaal niveau over de hele linie met zg Libertariërs. M.a.w. : ZOEK HET ZELF MAAR UIT ! Doet Beijum mee aan De Grote Leugen ?

Kees Huizenga zei

DE GEMEENTE GRONINGEN IS PARTIJ BIJ DE BESTUURLIJKE PROBLEMATIEK VAN BEIJUM!


Ik begrijp de nieuwe stadsdeelwethouder niet. De BOB heeft steeds innige banden met de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk gehad. De vraag is of dit nog steeds het geval is. Ik verwijs naar het project Wijkwerken/Wij werken Beijum inzake bewonersbedrijven, waar de BOB bepaald ontevreden over was.

Het punt is dat de gemeente Groningen zelf partij is bij de bestuurlijke problematiek van Beijum. Omdat de BOB een publieke organisatie is (gegeven haar statutaire doelstelling) en de gemeentelijke subsidie aan de BOB.

De gemeente toetst de BOB niet degelijk op de Algemene Subsidieverordening (ASV). Vorig jaar kreeg de BOB € 17.984,- aan subsidie (10% korting t.o.v. 2013).

De vraag is: hoe toetst de gemeente dat de BOB goed "activeert, communiceert en voorlicht" (zie de subsidievoorwaarden van de ASV)?

Dat is de bestuurlijke kern.


“Beijum moet er zelf uitkomen” of iets in deze sfeer, zegt de wethouder. Vroeger zei stadsdeelcoördinator Leo van Gent (de voorganger van Ruud van Erp) "dat de wijkdemocratie haar werk moet doen". Maar hoe zit het dan met van rechtswege nietige besluitvorming door AV's van de BOB, omdat het quorum ontbreekt of wanneer de kascontrolecommissie niet tijdig haar schriftelijk verslag uitbrengt? Tegelijk met de jaarrekening.

Met andere woorden: als de gemeente haar eigen subsidieverordening (een gemeentelijke wet) deugdelijk toepast en naleeft, zijn we al een eind verder.

Indien deze ASV goed wordt toegepast, kan de vette subsidie aan de BOB ingetrokken worden. Zo eenvoudig is het, meneer de wethouder.

Niet meer gedogen en wegkijken. Goed gemeentelijk toezicht! Zorgvuldig toetsen en monitoren. Luisteren naar kritische Beijumers, die ook het beste met de wijk voorhebben.

Erkennen dat de BOB een grote blokkade is voor goede en effectieve wijkverhoudingen.

Zie: de opgeheven Beijumkrant/BOBWAARHEID, Buitenfitness Beijum, studentenhuisvesting in Beijum, Wijkwerken/Wij Werken Beijum en het Beijumboek.


Draagvlak in de wijk

De BOB heeft slechts met vier heerdcomités in Beijum contacten. In Beijum zijn er ongeveer 40 straten. Wat doet de BOB aan activering van heerdcomités en het werven van straatcontactpersonen? Is de BOB een goede netwerkorganisatie (ook digitaal)? Wordt de BOB hierop getoetst en afgerekend?


De vernieuwde website van de BOB

Is deze website echt vernieuwd? Waarom heeft deze website geen openbare teller (er is uiteraard wel een interne teller)?
Is deze website een medium dat wordt gedragen door de bewoners van Beijum of wordt deze bijna volledig gedomineerd door de bestuursleden van de BOB (met name artikelen van John Veldman, die hij graag retweet op zijn twittervriend).


N.B.: Weet de stadsdeelwethouder van Noorddijk dat de BOB in januari 2015 geen Nieuwjaarsbijeenkomst heeft georganiseerd. Vanwege de zeer slechte opkomst in het verleden...