zaterdag 11 mei 2013

ENQUETE BUITENFITNESS BEIJUM


Vanmiddag stonden mensen van de werkgroep Buitenfitness Beijum in Winkelcentrum Beijum enquêtes af te nemen.  Hieronder vindt u een gedeelte van de vragenlijst.
 Enquête Buitenfitness Beijum
Deze enquête is bedoeld voor bewoners van Beijum. De vragenlijst hieronder gaat over hoe je in het leven staat en daarmee hopen wij te weten of er voldoende animo in Beijum is voor een plek voor buitenfitness. Je zou ons enorm helpen om de onderstaande vragen (maximaal elf) in te vullen. 
-De werkgroep Buitenfitness Beijum (buitenfitnessbeijum@gmail.com
1. Beoefen je momenteel een sport? En zo ja, welke? (één keuze mogelijk)
 Ja, een teamsport of ik sport bij een vereniging of in een sportschool 
 Ja, ongeorganiseerd of individueel 
 Nee (Sla vraag 2 over)
2. Hoe vaak sport je? (Sla hierna vraag 3 over)
 … keer per week 
 … keer per maand 
3. Waardoor sport je niet? (één keuze mogelijk als hoofdreden)
 Ik heb geen tijd vanwege werk of gezin 
 Omdat ik een gebrekkige gezondheid heb 
 Daar ben ik te oud voor 
 Om financiële redenen sport ik niet 
 Ik ken geen mensen waarmee ik kan sporten 
 Ik vind sport (voor mezelf) niet nodig 
 Ik ben niet goed in sport 
4. Buitenfitness is… 
Bij buitenfitness gaat het om training door middel van oefeningen en apparaten buiten in de (semi-)openbare ruimte. Het is een laagdrempelige, vrijblijvende en kosteloze vorm van sporten in de buitenlucht waar jong en oud gedurende het gehele jaar (vooral van maart tot november) fysiek actief kunnen zijn en eventueel samen met anderen aan de algemene conditie en fitheid kunnen werken. De werkgroep wil naast buitenfitness ook een balanceerparcours en jeu de boulesbanen in Beijum realiseren
U kunt hier de enquête digitaal invullen. Zie ook dit eerder gepubliceerd blogbericht. 

Update 18.38 uur. Op m'n vraag hoeveel enquêtes er vanmiddag zijn afgenomen antwoordde initiatiefnemer Evert Sulman, links op de bovenste foto: Er zijn vandaag 92 enquêtes afgenomen en in totaal maakt dat ongeveer 250 respondenten. 

Geen opmerkingen: