vrijdag 17 mei 2013

'N PARANORMALE AVOND VAN DE LOTUSHEERD

Praktisch elke maand kunnen de lezers van Beijumnieuws een blogbericht lezen waarin een paranormale avond van Stichting de Lotusheerd wordt aangekondigd. Zoals eergisteren, ene Simon Bakker uit Amsterdam zou helderziende waarnemingen doen aan de hand van meegebrachte foto's, kettingen etc. die door geïnteresseerde aanwezigen konden worden meegenomen. Ondergetekende ging gisteravond poolshoogte nemen. Plaats van handeling, buurtcentrum het Heerdenhoes. Vaste thuishaven van de Lotusheerd.

Tussen de 25 en 30 mensen namen de moeite om te komen. Misschien is moeite niet het juiste woord, veel aanwezigen komen gemotiveerd op een dergelijke avond af, nieuwsgierig naar wat de paranormale hoofdgast te vertellen heeft. Het waren niet alleen Beijumers die kwamen opdagen, ik sprak o.a. met twee aanwezige dames uit Vries. Of 'het paranormale' meer een vrouwen- dan een mannending is, durf ik niet te zeggen. Feit was wel dat van de pakweg 28 aanwezigen er maar 4 van het mannelijke geslacht waren. Praktisch iedereen legde aan het begin van de avond een foto of ander voorwerp op tafel. Vaak met de verwachting, kom ik aan de beurt?

Simon Bakker was en werd aangekondigd als een 'ras Amsterdammer met veel Amsterdamse humor.' Om maar met een kritiekpunt van wal te steken, deze Amsterdamse houding harmonieerde bepaalt niet met de Groninger mentaliteit die onder de aanwezigen heerste. Een beetje luchtigheid kan geen kwaad tijdens een paranormale avond, maar geen mens die voor een cabaretvoorstelling kwam. Kwam bij dat de Amsterdammer zich erg pontificaal en dominant gedroeg, iets wat niet bij iedereen in goede aarde viel. Tijdens de pauze vertelden enkele aanwezigen me dat ze op het punt hebben gestaan om weg te lopen. "Hij vindt zichzelf wel erg belangrijk, hij praat meer over zichzelf dan over mensen die aan de beurt zijn."

Je zou Bakker te kort doen om het hier bij te laten. Na de pauze leek het alsof de houding van gevatte populaire jongen wat werd losgelaten. De eigen gevoelige kant kwam iets meer aan bod en er werden rake dingen gezegd. Veel instemmend geknik, een gevoel van bevestiging of een welkom advies. De recht voor de raap- houding kwam wel steeds weer terug, daar waar soms beter een subtiele opstelling op z'n plaats was geweest. De meeste mensen komen immers met gevoelige levensvragen op een 'paranormaal avondje' af.

Het is als nuchtere Groninger merkwaardig om een paranormale bijeenkomst bij te wonen. De grens tussen leven en dood bestaat immers niet, mediums als Bakker kunnen net zo goed met overledenen communiceren als met levenden. Bakker: "Ik heb goed contact met de geesteswereld."

De doorgewinterde scepticus zal het allemaal maar niks vinden. Maar afgezien van de steeds terugkerende Amsterdamse bravoure van Bakker was het een integere avond. Bezocht door volwassen mensen die zich niet van alles op de mouw laten spellen. Als hij wat vertelde wat kant noch wal sloeg, dan kreeg hij dat ook terug. Dat was wel het voordeel van z'n Amsterdamse opstelling, hij mocht dan wel recht voor de raap zijn, maar dit kon ook geretourneerd worden.
Uiteindelijk verliet niemand der aanwezigen voortijdig de zaal. Afgezien van ondergetekende.
Mijn naam iSimon Bakker,
Als kind zijnde lag ik al heel vroeg in het ziekenhuis, heb daarom ook het kinderlijke gemist. Toen ik wat ouder werd, namelijk mijn 7e jaar kwam mijn moeder erachter dat ik een heel apart kind was.
Mijn moeder vond ook dat ik zeer eenzaam was en een bijzonder mooi kind.
Ik voelde me niet veilig op school en ook vaak onbegrepen. Ik "kocht" mijn vrienden om erbij te horen. Ik ging ook meer met vrouwen om, want vrouwen begrepen mij beter en gaven mij veiligheid en liefde, wat ik als kind tekort ben gekomen.
Zodoende ben ik ook in het spirituele terecht gekomen. Mijn moeder noemde me altijd: De Dromer. SimonBakker.com.
Foto rechts en boven: Simon Bakker in gesprek met consultanten. Foto links: Saskia Smid, voorzitter van de Lotusheerd, opent de avond. Achter haar ziet u meegebrachte voorwerpen op tafel liggen. Aan de hand hiervan kreeg Bakker helderziende waarnemingen en kreeg hij het e.e.a. van 'gene zijde' door.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

ik was er die avond ook, het viel idd erg tegen.... Bakker bleef erg lang bij bepaalde mensen "hangen"waardoor er veel mensen niet aan bod zijn geweest. Ik ben erg teleurgesteld over de avond met Simon Bakker.

Anoniem zei

Of je nou wel of niet aan de beurt komt zal ook wel bepaald zijn door het lot .
Soms leer je meer door toeschouwer te zijn .

Anoniem zei

ik ken Simon Bakker al heel lang .
Wat hier geschreven word is meer dan waar Simon is erg met zichzelf in genomen en ik wilde ook niets meer van hem weten .
Maar eerlijk is eerlijk hij kan een hele goede paragnost zijn .Je mag echter nooit uit het oog verliezen als paragnost dat die mensen die naar een spirituele avond komen heel kwetsbaar zijn en misschien door zijn houding en taal afknappen op het spirituele Jammer Simon .

Anoniem zei

Ik heb dit in het verleden ook ervaren (was overigens bij een andere Paragnost dan Simon Bakker): je gaat toch met een bepaalde verwachting en een aantal (voor jou dringende) vragen naar een paranormale avond in de hoop daar een of meerdere antwoorden te krijgen. Wat er vervolgens gebeurt is dat er zo'n 35 mensen in een zaaltje zitten en de Paragnost bij een aantal mensen wel erg lang (soms wel 15 of 20 minuten) stil blijft staan en de rest dus absoluut niet aan de beurt komt! Als zo'n avond 2 uur duurt en er moet ook nog een koffiepauze van de tijd af gaan er toch een aantal mensen danig teleurgesteld naar huis! Sindsdien ga ik ook niet meer naar dat soort avonden, maar spaar ik wel even door voor een privé-consult! Dan is tenminste een uur lang alle aandacht voor jou en je vragen!