zaterdag 25 mei 2013

LEERLINGEN TINE MARCUSSCHOOL ONTMOETEN W.A. EN MÁXIMA

Afbeelding van hier.
(Ingezonden)
 Graag uw aandacht voor bijgevoegd en onderstaand persbericht.
 Leerlingen van de Kentalis Tine Marcusschool uit Groningen (Beijum) zijn dinsdag 28 mei a.s. uitgenodigd voor een informele ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De leerlingen worden vanaf 08.30 uur verwacht op het Martinikerkhof in Groningen. Daar wacht hun een vermaakprogramma, opgevoerd door jeugdcircus Santelli. Om 09.00 uur zullen de koning en de koningin langs de kinderen gaan. Het koningspaar zal ruim de tijd nemen om met diverse kinderen te praten.

Leerlingen van de Kentalis Tine Marcusschool zijn dinsdag 28 mei uitgenodigd voor een informele ontmoeting met Koning Alexander en koningin Máxima. De leerlingen worden vanaf 08.30 uur verwacht op het Martinikerkhof in Groningen. Daar wacht hun een vermaakprogramma, opgevoerd door jeugdcircus Santelli. Om 09.00 zullen de koning en de koningin langs de kinderen gaan. Het koningspaar zal ruim de tijd nemen om met diverse kinderen te praten.

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Zomaar een gesprek voeren met iemand is voor onze koning vanzelfsprekend. Maar voor mensen die niet goed kunnen horen of communiceren, niet! Op de Kentalis Tine Marcusschool krijgen leerlingen de kans zich te ontwikkelen in taal en communicatie, zodat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving.

Op de Kentalis Tine Marcusschool wordt onderwijs gegeven aan slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Deze kinderen hebben grote moeite met het vormen van woorden en zinnen en met het begrijpen en verwerken van gesproken taal. Vorige maand werd tijdens de lessen veel aandacht aan de troonswisseling besteed. Dat betekende voor de leerlingen dat ze veel nieuwe woorden aangereikt kregen. Nu ze de koning en koningin in het echt mogen ontmoeten, worden de nieuwe woorden ineens zichtbaar en krijgen betekenis. Naast het feit dat deze ontmoeting dus heel leerzaam is voor de leerlingen, voelen ze zich natuurlijk ook zeer vereerd en een beetje bijzonder. Leerlingen uit groep 5 zijn momenteel druk bezig met het maken van een mooi cadeau: een schilderij met een gouden randje.
Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal. Sommige mensen hebben een bijkomende beperking, of motorische problemen. Sommigen hebben een andere thuistaal.

Geen opmerkingen: