zaterdag 4 mei 2013

OVER DE ZINKERTECHNIEK EN DE BAKENWET ZZZZZ, GAAP

Het staat me bij dat ik ooit al eens een bericht heb gewijd aan een zzzzz-bord langs een sloot in de wijk. Ik weet niet hoe het de lezer vergaat, maar als ik zo'n bord langs de waterkant ontdek, word ik acuut slaperig. Langs de oever of kade van de Zuidwending hangen drie van die borden. 

Je zou je toch in het gras willen neervlijen  een lentezonnetje boven je en zzzzzzzz, lekker wegdromen. Toch maar eens gegoogeld, wat betekenen die zzzz-borden eigenlijk. Wonderbaarlijke termen als zinkertechniek, de Bakenwet en obsoleet passeren in onderstaande uitleg tekst de revue. 
Een zinker is een leiding die een watergang kruist. Deze leiding heeft men dan laten afzinken op of in de waterbodem. Het kan daarbij gaan om een kabel of buisleiding en anders dan veelal gedacht, behoeft deze niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel. Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer het jaar 2000 niet meer toegepast.
Wanneer zich in een watergang een zinker bevindt, werd vroeger ook een zinkerbord, een geel bord met een grote zwarte Z boven de leiding in de waterkant geplaatst. Gezinkerde kabels werden met een vergelijkbaar bord aangegeven, zij het dat daarop een K stond. Omdat de zinkertechniek niet meer wordt toegepast en de Bakenwet, die de aanlegger van de zinker verplichtte tot het plaatsen van de zinker- en kabelborden in de jaren negentig van de vorige eeuw is vervallen, zijn dergelijke borden obsoleet geworden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zinker

Geen opmerkingen: