donderdag 23 mei 2013

NIEUWE DIRECTEUR FUSIESCHOOL BEIJUM

De fuserende basisscholen de Doefmat en de Dijk uit Beijum krijgen vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur. Bram van der Linden is nu nog directeur van de openbare Jeneplanschool, de Petteflet uit Kostverloren/Schildersbuurt. Hij zal leiding gaan geven aan de twee scholen die in een proces van samenvoegen terecht zijn gekomen. Montessorischool de Dijk en de Doefmat zullen één school gaan vormen. Locatie Wibenaheerd, in het gebouw waar nu de Dijk is gehuisvest. Over een nieuwe naam wordt nog nagedacht.

Geen opmerkingen: