zaterdag 11 mei 2013

BUURTCENTRUM BEIJUMKORF MOGELIJK OPGEDOEKT


Van www.buurtcentrainbeijum.nl
De dans om de buurtcentra in Beijum lijkt te zijn begonnen. Er moet bezuinigt worden en vier buurtcentra in Beijum, Beijumkorf, Heerdenhoes, Kleihorn en Trefpunt, lijkt de gemeente Groningen teveel van het goede. Terwijl ondergetekende dacht dat het voortbestaan van het Heerdenhoes in gevaar zou komen, de aangrenzende basisschool de Doefmat verdwijnt immers uit de huidige locatie, daar lijken de bezuinigingspijlen zich nu op de Beijumkorf te richten( bedoeld wordt het buurtcentrum en niet de gelijknamige school).
De bezuiniging op buurthuizen en speeltuinverenigingen in de stad is afbraak van de sociale cohesie. Dat stelt de Speeltuincentrale in reactie op de plannen van het stadsbestuur. Dat stelt voor om te kiezen voor grotere wijkaccommodaties met een breder aanbod en sommige kleintjes te korten.
Als de plannen doorgaan wordt de subsidie voor speeltuinvereniging FEO en buurthuis De Beijumkorf stopgezet. Daarnaast krijgt een aantal buurtverenigingen het stempel 'buurtkamer', wat betekent dat ze nog maar beperkt geld krijgen voor schoonmaak.
'Denigrerend' en 'degraderend', zo wordt de term buurtkamer volgens de speeltuincentrale door vrijwilligers en bewoners ervaren. In de inspraakreactie schrijft de speeltuincentrale: 'Het lijkt nu alsof het activiteitenaanbod in de kleinere buurtvoorzieningen niet verheffend genoeg is en de huidige bezoekers ondergewaardeerd worden'. www.dvhn.nl

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Was daar nog een buurtcentrum dan? School had toch alle ruimte al in gebruik genomen?

Anoniem zei

In de Beijumkorf is het buurtcentrum jaren geleden al opgeheven.