donderdag 23 mei 2013

START NIEUWBOUW INNERSDIJK VERTRAAGD Een omwonende van het Innersdijkterrein stuurde de foto's die u hier afgebeeld ziet. Hij schreef er bij: Schutting schittert door schone energie, wind blaast hem omver. Gelukkig geen gewonden. Op de foto's is het resultaat van de afgelopen 'meistorm' te zien. 
Update 11.56 uur: Innersdijk gaat vanmiddag de  'stormschade' aan de schutting repareren. 

N.a.v. telefonisch overleg met Tietsjannie Hamstra, locatiemanager Bloemhof/Innersdijk: "De start van de daadwerkelijke werkzaamheden op het Innersdijk terrein in Beijum zijn vertraagd. Doordat in deze fase van de bouw alles doorgerekend moet worden, m.n. de gevolgen van het regeerakkoord, maakt het nodig om even pas op de plaats te maken. Maar we gaan zeker bouwen, niet deze zomer. Maar één ding is zeker: Innersdijk komt terug!!"


6 opmerkingen:

Anoniem zei

VERTRAAGT???? Moet zijn vertraagD!!!

Anoniem zei

Duz de bouw word vertraagt door de regering.

Kan me voorstellen dat de kosten baten analyse dan aangepast moed worden.

Maar is het wachten op zekerheid ten tijde van bezuinigingen of neem je een gock. Dus wachten op een volgend cabinet.
Of te snel bouwen en over 17 jaar weer afbreken.
Misschien wel een uitbreiding van het groene harD

Volg je hardt !!!!
H.eras

Anoniem zei

Hoe duur is de nieuwbouw? Overal in het land moeten verpleeghuizen sluiten in Beyum nieuwbouw zal dat wel doorgaan?

Kees Huizenga zei

Nieuws vanuit het Stadhuis:

http://www.gezinsbode.nl/mogelijk-nieuwe-wijkcentra-in-oosterpark-en-beijum/
22 mei 2013.

“In de wijken Oosterpark en Beijum gaat de Gemeente de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw wijkcentrum. Voorts wordt de subsidie voor de speeltuinvereniging FEO (Oosterpark) en Beijumkorf (Beijum) beëindigd. Een aantal (kleine) accommodaties met een beperkte buurtfunctie krijgt minder beheer dan voorheen. Voor het onderhoud van de speeltuinen wordt extra geld beschikbaar gesteld.”

Dit kan betekenen dat er een nieuw wijkcentrum in Beijum kan komen, indien het Gezondheidscentrum Beijum (ten dele) op termijn naar het Nieuwe Innersdijk verhuist.

Reeds een paar maanden geleden hoorde ik hierover gerede vermoedens en geruchten. Ik wacht af...

Het gaat om een onderzoek naar "een nieuw wijkcentrum”. Het Heerdenhoes blijft hoe dan ook t/m 2014 open. Ik kan me niet voorstellen dat De Kleihorn komt te vervallen.

Ik vrees dat B&W minder geld heeft voor de subsidiëring van Biblionet Groningen. De Voorjaarsnota 2013 wordt vandaag door de wethouder van Financiën gepresenteerd. Dit kan betekenen dat in het stadsdeel Noorddijk slechts één OB kan blijven bestaan. Die van Lewenborg of van Beijum.

Kees Huizenga zei

Ik verwijs verder naar de Beijumkrant van april 2013, pagina 5: "Kwartetten met Gebouwen?"

Over de financiering van het "Voorzieningengebouw" op Plein Oost bestaat op dit moment veel onduidelijkheid. Welke partners van het Gezondheidscentrum Beijum willen verhuizen naar dit Voorzieningengebouw? Willen de huisartsen van de Emingaheerd hierin investeren? De apotheek van Beijum is zeer strategisch middenin de wijk gelegen. Idem dito het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Fysiotherapie Beijum. Willen deze instanties of instellingen hun prachtige posities opgeven?

In de wijk Lewenborg is wel iets moois tot stand gekomen met het Gezondheidscentrum Lewenborg. Met in de directe nabijheid het Wijkservicecentrum Het Dok. Het stadsdeel Noorddijk kan hieruit lering trekken. Als de gemeente Groningen niet als trekker wil investeren in het Voorzieningengebouw op Plein Oost e.o. (inclusief ruime parkeergelegenheden), dan is een centraal Wijkservicecentrum Beijum aldaar onmogelijk en dus onhaalbaar.

De logische vraag rijst waarom er zeer vroegtijdig een inspraakavond over het Nieuwe Innersdijk is geweest, als over het naastgelegen Voorzieningengebouw of Dienstengebouw nog basale en strategische onduidelijkheid bestaat. Ik heb geleerd dat de gemeente "een beleidsvoornemen" pas in de inspraak gooit, als het beleidsplan daarvoor rijp is, inclusief de financiering ervan.

Op dit moment zit iedereen op elkaar te wachten. Tijdens een economische crisis. Ook in de stad Groningen...

Anoniem zei

Prettig voor de ouderen die tijdelijk even verhuisd zijn.