zondag 23 augustus 2020

DIFTAR, GELOOFT U ER NOG IN ?(9)"Hoe moet dat nou straks als de Diftar is ingevoerd? Ik zet mijn zwarte container altijd honderd meter verderop opeen gezamenlijk pleintje, daar staan tijdens de ophaaldag zo vijftien bakken. Iedereen kan een deksel optillen en afval in een bak gooien dat niet de zijne is. Hoe willen ze Diftar in hemelsnaam gaan controleren op juistheid?"


Beijumer uit de Holmsterheerd afgelopen vrijdag, de goede man ios al jaren bezig om Beijum er schoon heel en veiliguit te laten zien.

Hij heeft natuurlijk een punt, gaan Beijumers elkaar na de eventuele invoering van diftar bispioneren? Moeten we een slot op onze zwarfte bak zetten om illegale bij-lozing te voorkomen?

In de buurt waar deze blogger woont is het al jaren zo dat je in goed vertrouwen een half volle (bio)bak van iemand anders gebruikt om eventueelbij te vullen.

Natuurlijk vuilnis ophalen en verwerken moet betaald worden.

Maar een schone wijk is misschien wel onbetaalbaar.

Een keer in de maand gratis grofvuil-rondes en geen diftar invoeren, dat zou ideaal zijn.

Foto's zijn van de afgelopen pakweg tien dagen.

Veel klein spul maar ook een complete babykamer is gedumpt, zie de bovenste twee foto's.

Ypemaheerd, de onderste van de twee groto foto's is vandaag genomen.

De kleinere afbeeldingen zijn allemaal groter te klikken.

Beijumer Han Borg zwingelde afgelopen januari deze serie aan:

"Mijn vertrouwen in de medemens is groot, maar als ik zie wat er nu al gedumpt wordt op onze Beijumse heerden, dan heb ik daar een zwaar hoofd in…."

Han (Beijum) Borg, elke woensdagavond om 18.00 uur, deelt met de lezers zijn gedachten over de invoering van Diftar in Stad.

Er wordt ook aan katten gedacht....
Beijum en diftar
In de raad van de Gemeente Groningen is de discussie over het al dan niet heffen van diftar-geld op afval in de stad Groningen begonnen. Het lijkt erop dat een flink aantal partijen in de raad vóór deze heffing is: als de meerderheid er mee instemt, betekent dat dat mensen die veel afval langs de weg zetten meer gaan betalen dan degenen die weinig afval produceren. 

De SP is faliekant tegen de invoering van diftar. Voorman Jimmy Dijk van SP-Groningen stuurde onderstaande afbeelding op en schreef erbij:

DIFTAR NEE! Ben jij ook tegen Diftar? Laat het ons weten via groningen.sp.nl/diftar

In september kiest de gemeenteraad voor een nieuw afvalsysteem. Partijen zoals GroenLinks en D66 willen dan DIFTAR invoeren. Bij DIFTAR betaal je voor afval per zak. 

 De SP wil: - Betere nascheiding van afval - Verruiming kwijtschelding van de afvalstoffenheffing - 1 keer per jaar gratis ophalen grofvuil - Supermarkten dwingen ons minder verpakkingen te verkopen

Iets socialer...een kar met inhoud voor een dichte Kringloopwinkel neerzetten.

Geen opmerkingen: