maandag 3 augustus 2020

ZOMERBERICHT (22, Bruggetje Boterdiep open, bruggetje weer dicht)

"Dit hebben kwajongens gedaan. Ik snap het nut van de hekjes ook niet, wat hebben die voor zin. Nu kunnen we vast weer maanden wachten  voordat we er weer over kunnen."

De soap rond de bruggetjes van Beijum naar de Hornbach, over het Boterdiep, gaat maar door en door.

Vorige week maandag ging een der bruggetjes weer open, zie nog eens dit bericht En deze

Bovenstaande quote is van de dame die we op de foto voor het weer afgesloten bruggetje zien staan.
Een kettingslot en een ijzeren hek, toegang geblokkeerd. Vanmiddag was dat.

Aan beide zijden waren vorige week ijzeren klaphekjes geplaatst, en die zijn ergens tijdens de afgelopen etmaal gemold.

Maar, en ondergetekende schrijft dit gewoon als bewoner van Beijum, wat voor nut hadden de irritante klaphekjes eigenlijk?

Irritant in de zin dat je ze met het voorwiel van je fiets kon openen en vervolgens hard achter je dichtklapten als je het hekje voorbij was.

Er staan borden die aankondigen dat het de eigen verantwoording van de passant is als je het bruggetje betreedt.

En daarom, en niet zozeer als Beijumblogger maar als wijkbewoner: svp...open dat bruggetje! De zijleuningen volstaan.

Update, 18.30 uur, en ook n.a.v. binnenkomende reacties en mails, het kan niet zo zijn dat als een of andere onverlaat een klaphekje mold, 14.000 Beijumers gedreigd wordt met afsluiten van het bruggetje....met een 'laatste waarschuwing'....

Update 20.00 uur, Kees Huizenga, jurist:1. Noorderzijlvest is een waterschap met een publiekrechtelijke functie;
 2. Noorderzijlvest behoort tot de lagere overheid;
 3. Noorderzijlvest heeft een onderhoudsplicht m.b.t. bruggen en sluizen in haar werkgebied/taakveld;
 4. vanwege deze onderhoudsplicht mag het niet zo zijn dat op grond van enkele incidenten een sluisbrug of sluisbruggen onredelijk lang afgesloten blijft/blijven voor de bewoners van Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze en Van Starkenborgh, Zuidwolde, Bedum, etc. De twee oversteken bij de sluis Stad & Lande hebben een bovenwijkse en bovenstedelijke functie, met name voor personen die vanwege hun werk vaak van deze oversteken gebruik maakten of maken;
 5. de wijk Beijum heeft ongeveer 12.500 inwoners;
 6. daarom mag Noorderzijlvest nimmer dreigen om de twee voormalige oversteekplaatsen in definitieve zin volledig af te sluiten;
 7. indien Noorderzijlvest dit wel doet, maakt dit waterschap zich schuldig aan aan een onrechtmatige overheidsdaad;
 8. tijdelijke afsluiting is toegestaan. Vanwege reparaties, renovatie, onderhoud, etc.;
 9. Noorderzijlvest is er voor de burgers; niet andersom. Noorderzijlvest dient faciliterend en vertrouwenwekkend bezig te zijn voor de bewoners in zijn werkgebied/taakveld. 


Update 5 augustus, 23.00 uur. Volgens jurist Kees Huizenga kan Noorderzijlvest het bruggetje, of de beide bruggetjes, niet zomaar afsluiten. Dreigen met sluiting geeft dan ook geen pas:

 Voor de goede orde: in 2018 had Noorderzijlvest 79 bruggen in beheer (dus ook in onderhoud).

Zie dit bericht van 29 juni 2018:

https://www.noorderzijlvest.nl/@14988/waterschap/

Getiteld: “Noorderzijlvest gaat komende 10 jaar 26 bruggen vervangen”.


Ik verwijs verder naar “De bestuurlijke visie op bruggen” van Noorderzijlvest, gedateerd 21 juni 2018: het pdf-bestand op Google.

Zie met name pagina 20 (§ 2.3.3) over “constructieve veiligheid”. Over de sluisbruggen bij het gemaal Stad & Lande wordt gezwegen.


Een sluis is geen brug. Dat erken ik. De vraag is of Noorderzijlvest de twee sluisbruggen bij het gemaal Stad & Lande kenschetst als zijnde bruggen. Ik denk van niet.
Deze sluisbruggen behoren bij de twee sluizen bij het gemaal Stad & Lande.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad_%26_Lande


Maar er is wel iets aan de hand met de publieke veiligheid. Ik verwijs naar de aangebrachte waarschuwingsborden (aan beide kades van het Boterdiep), waarop staat dat het betreden van de ene oversteek “voor eigen risico” is. Er staat letterlijk: “u oversteekt op eigen risico”.

Dan is er per definitie iets aan de hand met de “constructieve veiligheid”. Toch? Is wellicht sprake van publieke gevaarzetting? Zo ja, dan is er wederom sprake van het plegen van een onrechtmatige daad. Door het waterschap Noorderzijlvest.

Waarom zijn dan geen metalen platen of schuttingen bij de twee sluisbruggen aangebracht? Dat is toch veel veiliger?


Conclusie

Noorderzijlvest moet zorgen voor een veilige oversteek of veilige oversteken bij de sluizen van het gemaal Stad & Lande, wat betreft “constructieve veiligheid”. Met dank aan de bovengenoemde “Bestuurlijke visie op bruggen” van juni 2018. Analoog toegepast op de sluizen bij het gemaal Stad & Lande.

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Vandaag, vanmiddag om 15:55 uur, is er door OOG TV een nieuw bericht over de sluisbrug Stad & Lande geplaatst.

De oversteek is weer afgesloten vanwege vernielingen. Dit is zeer ernstig te noemen.

Zie: https://www.oogtv.nl/2020/08/oversteek-bij-sluis-stad-en-lande-opnieuw-dicht-na-vernielingen/


Noorderzijlvest dreigt met definitieve sluiting van deze oversteekmogelijkheid!

Noorderzijlvest dient uit te leggen wat voor nut die "klaphekjes" hebben. Zijn die "klaphekjes" poortwachters? Om te voorkomen dat te veel fietsers of voetgangers de ene sluisbrug gaan gebruiken als oversteekmiddel?

Bij twee oversteekmogelijkheden zijn die "klaphekjes" helemaal niet noodzakelijk. Bijt de (zuinige) hond in zijn eigen lange staart?

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/729030/Klaphekjes-sluis-Stad-en-Lande-weer-vernield-Laatste-waarschuwing

Anoniem zei

Dreigen met sluiting omdat een figuur de overbodige hekjes heeft gesloopt? Hallo Noorderzijlvest, Beijum telt ca 14000 mensen!

Chris zei

In de eerste plaats zijn de hekjes niet overbodig. De klaphekjes voorkomen dat personen onverhoopt het water inlopen/fietsen als de sluisdeur open staat en zijn dus essentieel voor de veiligheid.

Verder is het uitstekend dat er niet ongebreideld publiek geld wordt besteed aan zaken die toch weer gesloopt worden door bewoners van de wijk. Dat zie je wel op meer plaatsen binnen Beijum, zoals nieuwe bestrating die beschadigd wordt door vreugdevuren etc. Onderhoud aan de openbare ruimte is daardoor in principe zinloos.

Kees Huizenga zei

Voor de goede orde: in 2018 had Noorderzijlvest 79 bruggen in beheer (dus ook in onderhoud).

Zie dit bericht van 29 juni 2018:

https://www.noorderzijlvest.nl/@14988/waterschap/

Getiteld: “Noorderzijlvest gaat komende 10 jaar 26 bruggen vervangen”.


Ik verwijs verder naar “De bestuurlijke visie op bruggen” van Noorderzijlvest, gedateerd 21 juni 2018: het pdf-bestand op Google.

Zie met name pagina 20 (§ 2.3.3) over “constructieve veiligheid”. Over de sluisbruggen bij het gemaal Stad & Lande wordt gezwegen.


Een sluis is geen brug. Dat erken ik. De vraag is of Noorderzijlvest de twee sluisbruggen bij het gemaal Stad & Lande kenschetst als zijnde bruggen. Ik denk van niet.
Deze sluisbruggen behoren bij de twee sluizen bij het gemaal Stad & Lande.

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad_%26_Lande


Maar er is wel iets aan de hand met de publieke veiligheid. Ik verwijs naar de aangebrachte waarschuwingsborden (aan beide kades van het Boterdiep), waarop staat dat het betreden van de ene oversteek “voor eigen risico” is. Er staat letterlijk: “u oversteekt op eigen risico”.

Dan is er per definitie iets aan de hand met de “constructieve veiligheid”. Toch? Is wellicht sprake van publieke gevaarzetting? Zo ja, dan is er wederom sprake van het plegen van een onrechtmatige daad. Door het waterschap Noorderzijlvest.

Waarom zijn dan geen metalen platen of schuttingen bij de twee sluisbruggen aangebracht? Dat is toch veel veiliger?


Conclusie

Noorderzijlvest moet zorgen voor een veilige oversteek of veilige oversteken bij de sluizen van het gemaal Stad & Lande, wat betreft “constructieve veiligheid”. Met dank aan de bovengenoemde “Bestuurlijke visie op bruggen” van juni 2018. Analoog toegepast op de sluizen bij het gemaal Stad & Lande.

Chris zei

Er kunnen ook andere aspecten een rol spelen, zoals het zicht vanaf vaartuigen over de sluisdeur, constructieve aspecten (je kunt niet zonder meer gewicht toevoegen aan een sluisdeur) en esthetische aspecten die tot de conclusie kunnen leiden dat het niet wenselijk is om dichte afschermingen te monteren.

En zeg nou zelf, als er dichte afschermingen geplaatst zouden worden op de sluisdeur, dan zouden deze toch in no time bekladderd worden, dat ziet er ook niet uit?

De geplaatste voorzieningen zijn verder afdoende. Noorderzijlvest heeft geen verplichting om elk risico uit te sluiten. De risico's moeten enkel aanvaardbaar zijn in het maatschappelijk verkeer. Dat is gedaan en zekerheidshalve heeft men er nog een bordje bijgezet.

Tenslotte heeft het begrip constructieve veiligheid betrekking op bruggen waarvan de constructie dusdanig is verzwakt dat ze dreigen te bezwijken. Dat is hier dus niet van toepassing.

Kortom Noorderzijlvest doet gewoon redelijkerwijs wat ze kan doen.