woensdag 13 februari 2013

HET WORDT EEN TOTAAL ANDERE INNERSDIJK

Bovenstaande koptekst is gerechtvaardigd na het (gedeeltelijk) bijwonen van de informatieavondover de invulling van het Innersdijkterrein. Voor de enkeling die het nog niet weet, een jaar geleden werd het oude verpleeghuis aan de westkant van Plein Oost  afgebroken, op dezelfde plek zal een nieuw complex hgebouwd gaan worden. Ondergetekende was de eerste drie kwartier van de bijeenkomst aanwezig, van 20.00 tot 20.45 uur was Justin Dol namens coresta aan het woord. Op de site staat onder meer: Zorggroep Groningen start nog dit jaar met de voorbereidingen van de nieuwbouw van Woon-, zorg- en behandelcentrum Innersdijk in Beijum. Het nieuwe Innersdijk biedt ruimte aan circa 150 cliënten, verdeeld over de afdelingen revalidatie, somatische zorg, psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Het bestaande pand voldeed niet meer aan de huidige eisen waarop is besloten een nieuw centrum op dezelfde locatie te bouwen. Innersdijk is voor deze bouwperiode tijdelijk verhuisd naar Ten Boer. Het ontwerptraject is inmiddels in volle gang en Zorggroep Groningen laat zich hierbij adviseren door Coresta Group uit Meppel en Architectenbureau De Zwarte Hond tekent voor het gebouwontwerp. Het oude pand is inmiddels gesloopt en de nieuwbouw start eind 2012, begin 2013. De planning is dat medio zomer 2014 de cliënten terugkeren naar Beijum.
Nieuwbouw Innersdijk
In het nieuwe Woon-, zorg- en behandelcentrum komen ruimtes voor dagbehandeling, algemene medische voorzieningen, een brasserie, individuele appartementen, groepswoningen en hotelvoorzieningen. Cliënten hebben in het nieuwe centrum een eigen woon/slaapkamer. Daarnaast hebben cliënten zoveel mogelijk zicht op het plein en de groene zone met mogelijkheden voor veilige buitenruimtes. Uiterste zorg wordt besteed aan het inpassen van het ontwerp binnen de wijk.
Ongeveer vijftig Beijumers namen de moeite om de informatieavond in buurtcentrum de Kleihorn bij te wonen. Op de bovenste foto ziet u Dhr. Dol voor de zaal tekst en uitleg over de plannen geven. Wat liet hij zoal zien en wat vertelde hij er bij? Dat het de bedoeling is dat het nieuwe gebouw de loop van en naar Plein Oost zal verlevendigen. Dat het nieuwe gebouw aan de voorkant drie verdiepingen zal krijgen en achter twee. Dat elke bewoner een eigen zit- en slaapkamer zal krijgen, iedereen krijgt eigen sanitaire voorzieningen. Er komen groepen van ongeveer zes cliënten per eenheid. Innersdijk maakt zodoende de switch van grootschalig naar kleinschalig. De verpleegkundige begeleider op een dergelijke groep gaat de rol van 'vader' of 'moeder' vervullen. De etenskar zal niet meer dagelijks langskomen, nee deze vraag zal 's ochtends gesteld worden: 'Wat gaan we vanavond eten?'  Beneden op de begane grond komt een brasserie die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Er is mogelijkheid om naar buiten te gaan, er zullen meerdere uitgangen gecreëerd gaan worden, i.t.t. de voor- en achtergang alleen die we van het oude gebouw kennen. Dientengevolge zullen er meerdere parkeerplekken aangelegd gaan worden, bij elke in- en uitgang een. Dementerende bewoners zullen besloten gaan wonen, dit om voor de hand liggende redenen: het is niet verantwoord om in geval van dementie zelfstandig naar buiten te kunnen gaan. Naast het hoofdgebouw zal een soort van multifunctioneel centrum gebouwd gaan worden.

Er was een levendige interactie met de in de zaal aanwezige Beijumers. Krijgen we op tijd te horen wanneer de werkzaamheden gaan starten? Misschien ga ik wel tijdelijk verhuizen als er geheid gaat worden. Antwoord: Er wordt niet geheid, er gaat in de grond geboord worden en omwonenden krijgen op tijd bericht. Een heikel punt was de noordkant van het vol te bouwen terrein. Dit sluit aan op het Groene Hart. En....., kom Beijumers niet aan het groen in hun wijk. Waar nu een hekwerk, struiken en een fietspad aanwezig zijn, komt een weg. Nee, geen weg waar iedereen over mag rijden, brandweer en ambulance vanzelfsprekend wel, het zal waarschijnlijk een soort van fietspad en weg in een worden, samengevoegd. "Daar gaan we zorgvuldig naar kijken," aldus Dol.

 Op de rechter foto ziet u fotograaf Arend Beukema van www.lijn6.com in actie. Waarschijnlijk komt nog een foto binnen van zijn hand. Op de rechter foto boven zit rechts de ook aanwezige activiteitenbegeleider van Innersdijk, Lisa ten Hof. Op de linker foto boven zit projectleider Theo Zaal tegen de rode pilaar aan te luisteren naar het verhaal van dhr. Dol. Hij heeft tijdens het tweede gedeelte van de avond tekst en uitleg over de plannen gegeven. Hier was ondergetekende niet bij aanwezig.
Informatie over het verdere verloop van de avond volgt binnenkort.
Eén ding is duidelijk, het zal nooit meer zo zijn zoals het was. Het wordt een totaal andere Innersdijk.
De nieuwe Innersdijk. Rechts de hoofdingang met brasserie. Links het multifunctionele gebouw.

1 opmerking:

Anoniem zei

Wat een statig gebouw wat mooi dat er groen in de voorgevel zit bewerkt. Ben erg nieuwsgierig naar het uiteindelijk resultaat.