vrijdag 8 februari 2013

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (26)
De afgelopen week zijn aan weerskanten van de Beneluxweg en vlakbij het Heerdenpad veel kubieke meters zand verplaatst. Zie foto's links, Beijumkant beneden, boven bij de buren van de Hunze. Ter hoogte van de rijbanen zijn ah.w. plateaus zand 'gemetseld.' Oftewel, het witte (gele) zand is tot op die hoogte afgegraven. Wat gaan ze er toch in vredesnaam maken? 
Kruising Beijum-Zuid / De Hunze
Voor de aanpak van de kruising Beijum-Zuid / De Hunze is gekozen voor een half klaverblad aansluiting. Dit betekent dat de op- en afritten aan één zijde van het nieuwe viaduct komen te liggen. Deze op- en afritten komen samen bij een rotonde, zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van de ringweg. De grondwerkzaamheden (het ophogen van de grond bij de viaducten en rotondes) bij Beijum-Zuid zijn vrijwel afgerond. Deze grond moet de komende tijd zakken (inklinken). Medio 2013 start de bouw van de viaducten.
De ongelijkvloerse kruising komt er als volgt uit te zien:
•één viaduct met verschillende verkeersstromen
•zowel aan de noord- als de zuidzijde van de ringweg een rotonde
•het viaduct is toegankelijk voor autoverkeer en voor (brom) fietsers
•het fietsviaduct Heerdenpad wordt afgebroken en het nieuwe vrijliggende fietspad gaat over hetzelfde viaduct als het autoverkeer
•de sociale veiligheid van fietsers wordt verbeterd, door koppeling van fiets en auto
•de busbaan (Andelstermaar) komt uit bij de rotonde aan de noordzijde van de ringweg.
Opvallende aspecten voor ecologie en groen bij Beijum-Zuid zijn:
•faunapassages in de aansluitende zijwegen en de busbaan
•faunawanden aan weerszijden van de ringweg
•in de middenterreinen (oksels) bij de afritten komen enkele bomen
•aanplant van bosplantsoen
Zie en lees hier.

Geen opmerkingen: