dinsdag 19 februari 2013

KROKUSVAKANTIE 2013


Op de linker foto ziet u op de achtergrond een leeg schoolplein van de Beijumkorf. Op de voorgrond komen sneeuwklokjes vanuit de koude klei omhoog. Krokussen heb ik dit jaar nog niet gezien, behalve in een bloemenvaas. Toch is het al weer krokusvakantie. De voorjaarsvakantie, krokusvakantie, of carnavalsvakantie, is een schoolvakantie van een week, die in Nederland meestal wordt gehouden in de tweede helft van februari en in Vlaanderen steeds valt in de week van Aswoensdag. Reden voor de vakantie, die in de jaren zeventig werd ingevoerd, is behalve een onderbreking van de sombere wintermaanden, de wens van veel mensen om op wintersport te gaan of om carnaval te vieren. Sinds de vakantie in Nederland gespreid wordt over de landsdelen, wordt de voorjaarsvakantie in het Nederlandse zuiden zo veel mogelijk gepland dat carnaval in deze vakantieweek valt, elders heeft men dan een week eerder of later vrij. VoorjaarsWiki. Op de bovenste foto ziet u twee jongens in de weer met een skelter met aanhanger. Locatie Beijumerweg, voor het weilandje. Gelukkig wordt nog niet alles gevangen in Vensterwijkladders en jongerenwerkprogramma's. Bekijk ook de entourage waar de jongens in spelen. Wat een prachtig dorp. Binnenkort weer het groenste dorp van stad en omgeving. Beijum.

Geen opmerkingen: