donderdag 21 februari 2013

OP EN ROND HET INNERSDIJKGEBIED (2)


Op en rond het Innersdijkgebied gebeurt nog niet zo heel veel. Op de foto's ziet u bonte Urban-art graffiti-schilderijen de tijdelijke schutting voor het gebied verfraaien (Daar kunnen de meningen vanzelfsprekend over verdeeld zijn). Het is een beetje een stilte voor de storm die hier heerst, en het is maar de vraag of de omwonenden deze stilte graag zien verdwijnen. Maar het is niet anders, komende zomer, voor of na de bouwvak is nog niet bekend, gaat het hier beginnen. Nog even uit het gezamenlijke persbericht van Zorggroep Groningen, architectenbureau de Zwarte Hond en Coresta. Van deze site:
Zorggroep Groningen start nog dit jaar met de voorbereidingen van de nieuwbouw van Woon-, zorg- en behandelcentrum Innersdijk in Beijum. Het nieuwe Innersdijk biedt ruimte aan circa 150 cliënten, verdeeld over de afdelingen revalidatie, somatische zorg, psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Het bestaande pand voldeed niet meer aan de huidige eisen waarop is besloten een nieuw centrum op dezelfde locatie te bouwen.
Zijn er al nieuwe ontwikkelingen rond de te plannen weg aan de noordkant van het terrein, mijnheer Dol van Coresta? U weet wel, de weg die langs het Groene Hart van Beijum zal gaan lopen? Telefonisch: "Ja en nee. Ja, omdat we er intern mee bezig zijn, we willen zorgvuldigheid betrachten en er moet goed overlegt worden met de gemeente Groningen. Nee, omdat we pas wat naar buiten brengen als met alle belanghebbenden goed is gecommuniceerd, we gaan niet zomaar wat roepen. Het kan zijn dat er nog een vervolg-informatieavond zal worden georganiseerd."
Zorgvuldigheid zal hoog in het vaandel staan. Althans, dat wordt beloofd. Lees ook de laatste zin van dit blogbericht. Kritische bewoners genoeg in Beijum die de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zullen houden:
In het nieuwe Woon-, zorg- en behandelcentrum komen ruimtes voor dagbehandeling, algemene medische voorzieningen, een brasserie, individuele appartementen, groepswoningen en hotelvoorzieningen. Cliënten hebben in het nieuwe centrum een eigen woon/slaapkamer. Daarnaast hebben cliënten zoveel mogelijk zicht op het plein en de groene zone met mogelijkheden voor veilige buitenruimtes. Uiterste zorg wordt besteed aan het inpassen van het ontwerp binnen de wijk.

Geen opmerkingen: